Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal van 2023 met 6,3% op jaarbasis, minder dan de markt had verwacht, waardoor de druk op beleidsmakers voor meer stimulusmaatregelen toenam.
 • De inflatie in het VK daalde in juni meer dan verwacht naar 7,9%, waardoor de verwachtingen voor agressieve renteverhogingen door de Bank of England afnamen.
 • Het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's in de Europese Unie steeg in juni met 19% op jaarbasis, dankzij de groeiende vraag naar elektrische voertuigen (+55%). Voor het eerst overtrof de verkoop van EV's die van auto's die op diesel rijden.
 • Het graaninitiatief voor de Zwarte Zee, dat Oekraïne in staat stelde graan per schip te exporteren, liep af en leidde tot bezorgdheid over stijgende prijzen en de toegankelijkheid van voedsel in armere landen.

 

Komende week

 • Deze week staat beleggers een overvolle top-down en bottom-up agenda te wachten.
 • De centrale banken zullen in de schijnwerpers staan, want de Amerikaanse Fed en de ECB zullen de rente waarschijnlijk met 25 bp verhogen. Beleggers zullen de communicatie onder de loep nemen om te bepalen "of krap te krap is".
 • De Bank of Japan zal tijdens haar vergadering waarschijnlijk geen renteverhoging doorvoeren, maar kan wel hints geven over hoe ze haar rentecurvecontrole kan aanpassen om de duurzaamheid van haar beleid te verbeteren.
 • Wereldwijd zullen Flash PMI's voor de verwerkende industrie en de dienstensector worden gepubliceerd, omdat zowel beleggers als centrale banken de toenemende vertraging van de economische activititeit blijven beoordelen.
 • Het winstseizoen voor het tweede kwartaal van 2023 komt op stoom nu 167 bedrijven of 39% van de marktkapitalisatie van de S&P500 resultaten zullen rapporteren. Microsoft, Google, Amazon en Meta zijn enkele namen die we zullen moeten opvolgen.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • In de Verenigde Staten blijven de laatste cijfers wijzen op een zachte landing. Inflatie en lonen blijven vertragen terwijl de groei veerkrachtig blijft, terwijl de Chinese groei blijft tegenvallen, geconfronteerd met deflatoire krachten.
 • In de eurozone is de groei zwak en zal ze naar verwachting zwak blijven: de activiteit krimpt nu in de verwerkende sector en vertraagt in de dienstensector. Door de afnemende inflatie zouden huishoudens in het tweede halfjaar weer wat koopkracht moeten terugkrijgen.
 • De opkomende markten zouden als groep het komende jaar sneller moeten groeien dan de ontwikkelde landen, terwijl het monetaire beleid van hun centrale banken zou kunnen opschuiven in de richting van een versoepeling van het beleid.
 • Centrale banken in ontwikkelde markten naderen hun piekrente, maar de rente zal voor langere tijd hoog blijven. We verwachten geen renteverlagingen in de ontwikkelde markten in de tweede helft van 2023.
 • In de tweede helft van 2023 verwachten we een minder ondersteunende marktomgeving dan in de eerste jaarhelft, wat zich zou moeten vertalen in een brede zijwaartse beweging van de financiële markten.

 

Risico's

 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verkrapping van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit kunnen weer opduiken.
 • Een sterker inflatiepad dan nu al wordt verwacht, kan centrale banken dwingen om nog meer te verhogen, wat inhoudt dat de groeivooruitzichten zijn teruggevallen.
 • Na de dramatische daling van de groeiverwachtingen in alle belangrijke regio's buiten de VS, kunnen de wereldwijde vooruitzichten minder gunstig worden.

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een voorzichtiger aandelenallocatie dan in de eerste helft van het jaar, gezien het beperkte opwaartse potentieel. Op de huidige niveaus lijkt een positieve economische uitkomst met een zachte landing al te zijn ingeprijsd voor aandelen. We richten ons op het oogsten van de carry en hebben een lange duratie. .
 2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:
  • Onze positionering in aandelen is iets defensiever en we zijn onderwogen in aandelen uit de eurozone omdat de koersen naar onze mening te hoog staan gezien de restrictieve monetaire en financiële achtergrond.
  • Wij geloven in het opwaartse potentieel van opkomende markten, die zouden moeten profiteren van verbeterende economische en monetaire cycli in vergelijking met ontwikkelde markten, terwijl de waarderingen aantrekkelijk blijven.
  • Wij geven de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen, omdat cyclische namen al een sterke verbetering en economisch herstel inprijzen. Bovendien hebben defensieve sectoren een beter prijszettingsvermogen, terwijl een verdere uitbreiding van de marges onwaarschijnlijk is.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties omdat we verwachten dat Automatisering en Robotisering vanaf 2022 zullen blijven herstellen, zij het in een lager tempo dan in de eerste helft van het jaar.
 3. In de vastrentende allocatie hebben we een langere duration:
  • Bij hogere rentes en een redelijk spreadniveau houden wij van Amerikaanse en Europese staatsobligaties en hoogwaardige bedrijfsobligaties als bronnen van carry.
  • Onze overwogen positie in investment grade bedrijfsobligaties is een sterke convictie voor Europese emittenten sinds het begin van het jaar, omdat de carry aantrekkelijk is.
  • We zijn voorzichtiger met High Yield obligaties omdat de strengere kredietstandaarden als tegenwind zouden moeten werken en de buffer voor stijgende wanbetalingen de afgelopen maanden is afgenomen.
  • Wij zijn kopers van obligaties uit opkomende landen, die nog steeds de aantrekkelijkste carry bieden. Dovish centrale banken zouden al vanaf H2 2023 een steun moeten worden. De positionering van beleggers is nog steeds beperkt na de uitstroom uit 2022. En de USD zal naar verwachting niet sterker worden, wat een rugwind betekent voor obligaties in lokale valuta.
 4. We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud.
 5. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

Onze overtuigingen vertalen zich in een overweging van obligaties versus aandelen. Binnen vastrentende waarden vonden we Europese investment grade obligaties aantrekkelijk en we blijven vertrouwen houden in deze activaklasse. Wij hebben een lange duration die de kans grijpt nu het havikistische ECB-beleid de langetermijnrendementen naar aantrekkelijke koopniveaus heeft gedreven. Binnen aandelen zien we waarde in een 'barbell'-benadering: overwogen opkomende markten gebalanceerd door een onderweging in de eurozone. Verder zien we een ondersteunend momentum en een Amerikaanse 'goudlokje'-episode: meer positieve verrassingen voor de economische groei en minder negatieve verrassingen voor de inflatie. Onze blootstelling aan de Amerikaanse markt gaat echter gepaard met een afgeleide beschermingsstrategie omdat het sentiment, de positionering en de marktpsychologie gespannen zijn. De markten weerspiegelen in toenemende mate onze vooruitzichten op een zachte landing, wat het stijgingspotentieel voor de toekomst beperkt. Onze assetallocatiestrategie voor de "laatcyclisch" is ook gericht op defensieve sectoren in plaats van cyclische.

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox