Coffee Break

Coffee Break:
 • Week

De voorbije week in een notendop 

 • Na de hawkish vergaderingen van de centrale banken in juni verrasten de Bank of England en de Norges Bank met elk een renteverhoging van 50 bp.
 • In zijn halfjaarlijkse verklaring aan het Congres herhaalde Fed-voorzitter Jerome Powell dat er meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de kiem te smoren.
 • Het bezoek van de hoogste Amerikaanse ambtenaren aan China in vijf jaar had beperkte doelstellingen en beperkte resultaten: Ze stonden open voor dialoog, maar niet veel voor onderhandelingen.
 • Voorlopige enquêtes van de inkoopmanagers bevestigden een trage groei aan het einde van de eerste jaarhelft aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

 

Komende week

 • De eurozone en haar belangrijkste lidstaten zullen voorlopige gegevens publiceren over de inflatie in juni, terwijl de ECB een streng discours blijft voeren.
 • De VS publiceren een reeks gegevens over de vastgoedmarkt, waaronder de huizenprijsindex, de verkoop van nieuwe huizen en hypotheekaanvragen.
 • Het erg actuele thema van het ECB Forum dit jaar in Sintra is "Macro-economische stabilisatie in een volatiele inflatieomgeving".
 • De EU-top komt bijeen in Brussel terwijl Zweden het stokje van het voorzitterschap overdraagt aan Spanje.


Beleggingsconvicties

Kernscenario

 • De financiële markten hebben zich in de eerste helft van het jaar kranig gehouden, als gevolg van een betere groei-/inflatiemix dan begin 2023 door de consensus werd verwacht.
 • Tijdens de tweede helft verwachten we echter een minder ondersteunend marktklimaat naarmate de geleidelijke economische vertraging voortduurt en centrale banken een hawkish houding blijven aannemen, ook al is deze monetaire verkrappingscyclus al ongekend in de recente geschiedenis.
 • In juni hebben centrale banken uit Australië, Canada, Engeland, Noorwegen, de eurozone en de VS hun beleid verder verstrakt via renteverhogingen en via hun discours.
 • Ons basisscenario gaat uit van trage groei, zowel in de VS als in de eurozone. Hoe groot het neerwaartse marktrisico wordt, risico zal afhangen van de nakende economische vertraging. In ons centrale scenario zou het beperkt moeten blijven tot een strakke trading range.
 • In de eurozone is de verwachte volgende fase van lagere economische groei en toenemende cyclische zorgen waarschijnlijk al begonnen. De verslechtering van de economische cijfers is wijdverspreid. Na een piek in februari zijn de economische verrassingsindicatoren scherp gedaald naar negatief terrein.
 • In de opkomende markten was de inhaalvraag vanuit China een positief punt, maar een sterk duurzaam momentum achter de heropening is uitgebleven. Dit is duidelijk niet het herstel na de pandemie waar de wereld op rekende.

 

Risico's

 • De sterkste monetaire verkrapping van de afgelopen vier decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verstrakking van de financiële voorwaarden. De risico's voor de financiële stabiliteit doken onlangs weer op in de VS, maar leken zich te hebben gestabiliseerd.
 • Na de dramatische daling van de groeiverwachtingen in alle belangrijke regio's worden de vooruitzichten minder gunstig.
 • De markten lijken nog eens goed na te denken over de "eindrente" van verschillende centrale banken, omdat hun taak om de inflatie te beteugelen waarschijnlijk nog niet af is. Wij denken dat de groeivooruitzichten in het gedrang komen.

 

Algemene activastrategie

 1. We hebben een neutrale aandelenallocatie, gezien het beperkte opwaartse potentieel. Een positief economisch scenario met een zachte landing lijkt al te zijn ingeprijsd voor aandelen, waardoor een verdere stijging wordt afgetopt. We willen vooral de carry binnenhalen en hebben een iets langere duration.
 2. Binnen een neutrale aandelenpositionering hebben we de volgende convicties:
  • Qua regio's geloven we in opkomende markten, die zouden moeten profiteren van verbeterende economische en monetaire cycli in vergelijking met ontwikkelde markten.
  • Onze aandelenpositionering is de afgelopen weken iets defensiever geworden en we hebben onze blootstelling aan aandelen uit de eurozone verminderd, omdat de koersen naar onze mening te zelfgenoegzaam zijn geworden.
  • In deze fase van de cyclus geven we de voorkeur aan defensieve boven cyclische namen, zoals Gezondheidszorg en Basisconsumptiegoederen. De eerste zal naar verwachting voor enige stabiliteit zorgen: Geen negatieve impact van de oorlog in Oekraïne, defensieve kwaliteiten, lage economische afhankelijkheid, innovatie en aantrekkelijke waarderingen. De laatste, prijszettingsmacht.
  • Op langere termijn geven wij de voorkeur aan beleggingsthema's die verband houden met de energietransitie door een groeiende belangstelling voor sectoren die verband houden met het klimaat en de circulaire economie. We houden Technologie in onze langetermijnconvicties, omdat we verwachten dat Automatisering en Robotisering vanaf 2022 verder zullen aantrekken, zij het in een lager tempo.
 3. In de vastrentende allocatie hebben we een iets langere duration:
  • Wij zijn positief over Amerikaanse staatsobligaties omdat de regio steeds meer vertraagt. Wij verwachten niet zo snel een versoepeling van de Fed als de markten doen. Wij zijn neutraal wat betreft de duration van de eurozone.
  • Wij zijn overwogen in investment grade bedrijfsobligaties: Een sterke convictie sinds begin 2023 omdat carry en duration een buffer bieden en we ons richten op Europese emittenten.
  • We zijn voorzichtiger met High Yield obligaties, omdat de sterk verkrappende kredietstandaard als tegenwind zou moeten werken en de buffer voor stijgende wanbetalingen de afgelopen maanden is afgenomen.
  • Wij zijn kopers van obligaties uit opkomende landen, die nog steeds de aantrekkelijkste carry bieden. De versoepelende centrale banken zouden steun moeten bieden. De positionering van beleggers is nog steeds beperkt na de uitstroom uit 2022. De USD zal naar verwachting niet sterker worden.
 4. Wij zijn blootgesteld aan bepaalde grondstoffen, waaronder goud, en aan grondstoffenmunten, waaronder de Canadese dollar.
 5. In het kader van de valutastrategie houden we een longpositie in de Japanse yen (ten opzichte van de Amerikaanse dollar), een goede afdekking in een mogelijk risicovrije omgeving.
 6. Op middellange termijn verwachten wij dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

Onze positionering

De globale aandelenstrategie is neutraal, met een 'barbell'-benadering: overwogen opkomende markten gebalanceerd door een onderweging in de eurozone. Elders zijn we neutraal. De blootstelling aan de Amerikaanse markt gaat gepaard met een afgeleide beschermingsstrategie, omdat het sentiment, de positionering en de marktpsychologie duur zijn. De markten weerspiegelen in toenemende mate onze vooruitzichten op een zachte landing, wat het stijgingspotentieel voor de toekomst beperkt. Onze assetallocatiestrategie is dan ook gebaseerd op defensieve sectoren, bedrijfsobligaties en long duration.

20230626_horizon_nl.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox