Staan India's sterren eindelijk op één lijn?

Vorig jaar werd India de vijfde grootste economie ter wereld en het bbp van het land overschreed de 3 biljoen dollar. In 2022 en 2023 wordt van India als enige grote economie een robuuste reële bbp-groei van ongeveer 7% verwacht, goed voor ongeveer 22% van de wereldwijde groei. Staat India aan de vooravond van duurzame groei op lange termijn en hoe kunnen beleggers daaraan deelnemen?

Beleidshervormingen worden pro-groei

In de afgelopen jaren zijn verschillende cruciale hervormingen aan de aanbodzijde doorgevoerd die India kunnen helpen om in de toekomst duurzame economische groei te realiseren. Een van de belangrijkste initiatieven was dat de winstbijdrage aan het bbp van het land naar hogere niveaus verschoven. Het omvatte een verlaging van de vennootschapsbelasting voor nieuwe verwerkende nijverheid van 25% naar 15% in 2019, en verschillende productie gebonden stimuleringsprogramma's. Dit is grotendeels een herhaling van het Zuid-Aziatische model van door de export en de investeringscyclus aangedreven economische groei, dat wij in het verleden ook in andere economieën met succes hebben zien spelen. Andere hervormingen zijn de eengemaakte wet op de goederen- en dienstenbelasting, de wet op de vastgoedregulering en de faillissementswet. Daarnaast heeft India ook geprofiteerd van een gunstig extern klimaat en de diversificatie van de wereldwijde toeleveringsketens, hetgeen heeft geleid tot een toename van de directe buitenlandse investeringen. 

Raming van de bbp-groei voor de belangrijkste regio's

Economic Estimate Comparison - Real GDP Growth

Thema's met exponentiële groeimogelijkheden

Bijgevolg zien we uitlopers van de groei op verschillende segmenten die het potentieel hebben om gedurende vele jaren sterk economisch te groeien.

 • Heropleving van de investeringscyclus. Nu India's beleid gericht is op meer investeringen in kapitaalgoederen, is de voor de hand liggende begunstigde de groeiende vraag naar krediet en kredietverleners. Aangezien veel Indiase financiële instellingen hebben geleerd hoe zij gebruik kunnen maken van technologie en het huidige kredietniveau minder dan 60% van het Indiase bbp bedraagt, menen wij dat de kredietvraag de komende jaren een groeipotentieel heeft van ongeveer 15% (op jaarbasis). Uitbreiding van de infrastructuur is een ander thema dat mogelijk jarenlang economische groei kan helpen genereren, aangezien de regering een uitbreiding van de goederencorridors en de havencapaciteit heeft aangekondigd.
   
 • Verwerkende nijverheid. Dit komt door drie belangrijke factoren: meer inspanningen om de wereldwijde toeleveringsketen te diversifiëren, productie gebonden stimuleringsmaatregelen van de regering in veertien sectoren en lage productiekosten in vergelijking met ontwikkelde landen. Wij geloven dat de Indiase productie het potentieel heeft om tegen 2031 te verdrievoudigen. Indiase exporteurs in productie en automatisering bevinden zich in een goede positie om deze groeikans te benutten.
   
 • Energietransitie. De verbintenis van India op de COP26-top was gericht op het verminderen van de koolstofemissies, maar ook op het verhogen van de bijdrage van hernieuwbare energie. Voor een land met een snelgroeiende energiebehoefte wordt het echter noodzakelijk dat een groter deel (bijna 2/3 tegen het einde van dit decennium) van de nieuwe energievoorziening afkomstig is van schone energiebronnen, voornamelijk zonne-energie, biobrandstoffen en waterstof. Wij denken dat dit ongeveer 700 miljard dollar aan investeringsmogelijkheden voor hernieuwbare energie zou opleveren.
   
 • Digitale diensten. Nu ondernemingen wereldwijd de digitale overgang willen omarmen en de investeringen in technologie wereldwijd blijven stijgen, zouden Indiase dienstenexporteurs een nieuwe groeimotor kunnen vinden in de vorm van digitale oplossingen, met de mogelijkheid om de waarde in de komende tien jaar bijna te verdrievoudigen tot meer dan 500 miljard USD. Tot de begunstigden van deze belangrijke langjarige trend behoren niet alleen de grootste Indiase IT-bedrijven, maar ook nichespelers op het gebied van digitale oplossingen.

Nieuwe groei-impuls

Als een samenloop van positieve factoren werkelijkheid wordt, lijkt India goed in staat om gedurende meerdere jaren een duurzame reële bbp-groei van 6%-7% per jaar te realiseren. Dit is een niveau, dat in muzikale termen prestissimo[1]wordt genoemd, dat niet alleen boven het wereldwijde gemiddelde ligt in een wereldeconomie die momenteel vertraagt, maar dat ook een belangrijke vijfde van de mondiale groei van het bbp zou vertegenwoordigen.

Voor beleggers kan dit deuren openen naar exponentiële groeimogelijkheden op verschillende segmenten die wij hierboven hebben belicht. Volgens een recente studie van Bloomberg zijn op de Indiase markt de afgelopen tien jaar meer aandelen meer dan tien keer in waarde gestegen (of "10 x baggers") dan op enige andere grote aandelenmarkt.

% share of "10-Baggers" in a decade

Het is misschien daarom dat terwijl de meeste regio's in 2022 een grote correctie op de aandelenmarkt ondergingen, Indiase aandelen nieuwe recordhoogtes bleven bereiken. Hoewel het voorspellen van marktbewegingen op korte tot middellange termijn een onmogelijke taak is, is één ding voor ons duidelijk: eindelijk lijken de sterren na lange tijd op één lijn te staan voor het land.

 

Referenties: MS Blue Paper over India.

Bronnen:

 1. Ramingen van de bbp-groei: FactSet schattingen
 2. Bijdrage aan de bbp-groei als % van de wereldwijde bbp-groei: MS Blue paper blz. 15
 3. Schattingen van de kredietgroei: MS Blue paper blz. 12
 4. Multi bagger studie van Bloomberg hier: Chasing multi-baggers? India has had more stocks rising 10-fold | Insights | Bloomberg Professional Services

------

Risico's

Aan al onze beleggingsstrategieën zijn risico's verbonden, waaronder het risico van kapitaalverlies. De belangrijkste risico's van onze Emerging Markets Equity-strategie zijn: Risico op kapitaalverlies, Aandelenrisico, Renterisico, Valutarisico, Liquiditeitsrisico, Derivatenrisico, Risico van opkomende markten, ESG-beleggingsrisico, Risico op A-aandelen (China).

In het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

------

[1] adj, prestissimo (niet vergelijkbaar) (muziek) Extreem snel, het snelst mogelijke tempo.

 • Vivek Dhawan
  Vivek Dhawan
  Portfolio Manager / Client Portfolio Manager / Emerging Markets Equity Analyst

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox