Monthly Coffee Break

Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Gemengd beeld

Oktober gaf een gemengd beeld na een zware eerste drie kwartalen. De Bloomberg Global Aggregate Index daalde met 0,55%, vooral door verliezen op Amerikaanse Treasuries.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Recessie aan de horizon

Europese aandelen zijn de afgelopen vier weken hersteld. Het herstel werd vooral aangevuurd door valueaandelen die het beter deden dan groeiaandelen sinds het vorige Equity Committee.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Britse Gilts in het oog van de storm

Na de verliezen in augustus was er in september geen respijt voor beleggers in vastrentende waarden. Alle belangrijke activaklassen boekten negatieve rendementen, waarbij Britse staatsobligaties (Gilts) het sterkst terugvielen.
Absolute Return, Monthly Coffee Break

Race naar de bodem

September was nog steeds een zeer moeilijke maand voor beleggers. De markt is nog steeds zeer onzeker, en het is niet duidelijk hoe het nu verder moet.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Recessie aan de horizon

Europese aandelen sloten de maand september lager af. In Europa bleef de energiecrisis de krantenkoppen domineren toen Rusland begin september de gasstromen via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding volledig stopzette.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

Wachten op het keerpunt

Al meer dan een jaar zit de kortermijnrente wereldwijd in de lift doordat de centrale banken de rente verhogen om de inflatie te bestrijden.
Aandelen, Monthly Coffee Break

De tweede helft van het jaar ziet er uitdagender uit

Het streven van de centrale banken om de inflatie onder controle te krijgen, ondanks de inherente risico's voor de groeivooruitzichten, heeft in augustus zowel de aandelen- als de obligatiemarkten opgeschud. Terwijl de zomer in vele delen van de wereld historische droogtes en hittegolven heeft veroorzaakt, is de wereldeconomie toch verder afgekoeld. Al bij al blijft de onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldeconomie groot. Deze onzekerheid is vooral groot in Europa, waar er na zes maanden oorlog in Oekraïne nog geen tekenen zijn van een staakt-het-vuren, en waar een recessie deze winter steeds waarschijnlijker lijkt nu de energiecrisis in de regio blijft toenemen.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Negatieve rendementen over de hele lijn

Na een adempauze in juli zagen we in augustus negatieve prestaties over de hele linie voor bijna alle activaklassen. In de G10 hadden beleggers in Japan het minst te lijden (-0,97%), terwijl het Verenigd Koninkrijk de grootste verliezen boekte (-6,36%), gevolgd door de perifere EMU-landen met -5,34%. De kernmarkten van de EMU deden het iets beter met -4,71%, maar op flinke afstand van Amerikaanse staatsobligaties met -2,73%. De break-evens waren over de hele lijn positief, weliswaar met moeite eurozone.
Absolute Return, Monthly Coffee Break

Niemand wil tegen de Fed vechten

Na een periode van twee maanden waarin de risicobereidheid toenam, keerde de markt medio augustus onder invloed van de resultaten van de bijeenkomst in Jackson Hole naar beneden. De ferme toon van Jerome Powell had uiteraard een sterke impact op de markten, maar het was niet de enige sterke drijfveer. De verslechtering van de energievoorziening in Europa, nu de winter snel nadert, is een reden tot bezorgdheid voor de industriële productie, maar ook voor de consument, die met een recordrekening voor energie zal worden geconfronteerd.
Absolute Return, Monthly Coffee Break

Het jaar van de beer

Terwijl de beleggersgemeenschap zich langzaam opmaakte voor een welverdiende zomervakantie, deed een hoger dan verwachte Amerikaanse CPI-uitslag de recessievrees opnieuw oplaaien. De galopperende inflatie zet de centrale bankiers ertoe aan de kapitaalkosten te blijven verhogen, wat de Fed tijdens haar vergadering van juni heeft gedaan.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

Let op, heet

De Europese zomerhittegolf en droogte van dit jaar kunnen de huidige energiecrisis nog erger maken, aangezien het waterpeil in de rivieren aanzienlijk is gedaald. De opwekking van waterkracht in Spanje en Italië, de koeling van de Franse kerncentrales en de verscheping van steenkool in Duitsland worden allemaal minder spielerei, terwijl het energieconflict tussen Europa en Rusland verder dreigt te escaleren. Als gevolg van de lagere groeiverwachtingen hebben we het relatieve gewicht in Europese aandelen afgebouwd tot licht onderwogen, terwijl de allocatie tussen aandelen en obligaties over het algemeen in evenwicht blijft.
Aandelen, Monthly Coffee Break

AANDELEN: wereldmarkten stabiliseerden wat in mei

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in mei enigszins gestabiliseerd na de aanzienlijke correctie sinds het begin van het jaar. Maar er waren niet veel nieuwe elementen om te verwerken.
Absolute Return, Monthly Coffee Break

Een lijn in het zand trekken

De markten blijven nerveus omdat beleggers menen dat de Fed achterblijft bij het aanpakken van de inflatie. De stijgende prijzen tasten het consumentenvertrouwen en het spaargeld aan, waardoor de groeiverwachtingen afnemen.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Geopolitieke spanningen blijven het beleggerssentiment bederven

De financiële markten hebben in mei beter gepresteerd, waarbij de Amerikaanse markten voor het eerst dit jaar een positief resultaat lieten optekenen. Aandelen herstelden van hun dieptepunten op 19 mei en de greenback verzwakte terwijl EUR/USD opveerde naar 1,07.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

Zet u schrap voor de landing

De simultane schokken die zich tot dusver in 2022 hebben voorgedaan, hebben geleid tot een zeldzame gelijktijdige daling van de aandelen- en obligatiekoersen.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

Verkrappen tijdens de vertraging

De argumenten voor een voorzichtige allocatie zijn de afgelopen weken niet veranderd: de hoge inflatie, de retoriek van de centrale banken en de beleidsinstrumenten hebben de financiële condities aangescherpt, terwijl de wereldwijde economische vertraging nu echt een feit is, aangezien de oorlog in Oekraïne en de Covid-lockdowns in China wegen op het vertrouwen en de bedrijvigheid.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Verhoogde volatiliteit

De prestaties van vastrentende waarden werden beïnvloed door de geopolitiek, de galopperende inflatie en de over het algemeen hawkish houding van de centrale banken.
Monthly Coffee Break, Absolute Return

Zet u schrap

Er zijn momenteel zoveel tegenwind voor de economie dat het moeilijk is om in een korte paragraaf dé drijvende kracht te bepalen die de grootste invloed heeft op de verslechtering van de economische fundamenten.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox