Monthly Coffee Break

Absolute Return, Monthly Coffee Break

De markt moet financiële veiligheid en FOMO verzoenen

The market narrative remains very cautious and divided as to the path to follow over the next few quarters. While some investors prefer to look to the encouraging observable data points being published regarding earnings and inflation, many are hanging back, pointing to an inevitable deterioration of consumer spending and liquidity provided by banks to finance the economy.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Positieve economische verrassingen geven de markten een impuls

De Europese aandelenmarkten hebben de afgelopen vier weken hun opwaartse trend voortgezet dankzij positieve economische verrassingen en een scherpe daling van de headline inflatie toen de basiseffecten in de energiesector begonnen door te werken. De positieve marktevolutie werd duidelijk gedragen door big caps en defensieve groeisectoren.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Recessie blijft onwaarschijnlijk in de eurozone

In april presteerden de risicovolle markten positief: aandelen en converteerbare obligaties deden het beter, gevolgd door high yield. Staatsobligaties presteerden in de meeste belangrijke markten, behalve in Japan, minder goed. We zagen ook een herstel van achtergestelde en CoCo obligaties ten nadele van meer senior emissies.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

De volgende fase

In onze economische en marktscenario's wijst de volgende fase op lagere groei, lagere inflatie, lagere Fed Fund rates en lagere 10-jarige obligatierentes in de VS tegen eind volgend jaar. Bijgevolg houden wij een voorkeur voor lange looptijden in vastrentende producten en kopen wij Investment Grade bedrijfsobligaties en groeilandenobligaties gezien de aantrekkelijke carry. Wat aandelen betreft, houden wij een neutrale positie aan, gezien het beperkte opwaartse potentieel en de verschillende onzekerheden die op de vooruitzichten wegen. Als de risico's voor de vooruitzichten werkelijkheid worden of de markten te zelfgenoegzaam worden, staan wij klaar om onze blootstelling te verminderen.
Absolute Return, Monthly Coffee Break

“Lego House"

Maart was een uitdagende en volatiele maand, waarin het beleggingssentiment in één maand verschillende schakeringen kereg.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Markten zetten meer in op kwaliteitsgroei

De Europese aandelenmarkten zijn sinds medio maart sterk opgeveerd na de verkoopgolf als gevolg van het faillissement van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten en de financiële onrust rond Crédit Suisse.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

De terugkeer van de decorrelatie tussen risicovolle activa en rente

In de weken tot half maart was het overheersende thema wellicht de terugkeer van de decorrelatie tussen risicovolle activa en rente. Alle overheidsemittenten van de G4 zagen hun 10-jaarsrente dalen, terwijl de belangrijkste aandelenindices allemaal klappen kregen. Ook de kredietspreads namen toe.
Monthly Coffee Break, Absolute Return

Economische kracht en inflatie veerkrachtiger dan verwacht

In februari kwamen de economische en inflatiecijfers iets boven de verwachtingen uit, waardoor de markt mede afkoelde. De centrale banken herhaalden de boodschap dat de markt moet verwachten dat het monetaire beleid op koers blijft tot er sterke signalen zijn dat de inflatie echt afkoelt.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Evenwichtige aanpak gerechtvaardigd door gebrek aan transparantie

De ondergang van de Silicon Valley Bank, de 16e grootste bank in de Verenigde Staten, joeg een schokgolf door de financiële markten. Ondanks de veerkracht moesten de Europese aandelenmarkten in deze context toch ook wat terrein prijsgeven. Tijdens deze correctie, en vooral sinds begin maart, deden groeiaandelen het beter dan value en deden large caps het beter dan small caps.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

Financiële stabiliteit en prijsstabiliteit

De onzekerheid over Amerikaanse en Europese financiële instellingen heeft bij beleggers de plaats ingenomen van de betere vooruitzichten voor de economische groei. Plotseling wordt de verbetering van de bedrijvigheid afgezwakt door financiële kwetsbaarheden en inflatiestabiliteit.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Een zucht van opluchting

Het begin van het jaar gaf wereldwijde beleggers wat soelaas en stelde hen in staat een deel van de in het voorgaande jaar geleden verliezen te recupereren.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Wereldwijde aandelenrally gedreven door groeiaandelen

De Europese aandelenmarkten hadden een zeer sterke start van het jaar, gesteund door de afnemende inflatiecijfers, zowel in de VS als in Europa, het verrassend snelle einde van het zero covidbeleid in China en de relatief zachte winter die de energiecrisis in Europa en daarmee het risico van een diepe winterrecessie heeft bezworen.
Monthly Coffee Break, Absolute Return

Een bericht in een fles…

2023 begon goed voor beleggers in financiële activa, want de algemene prestaties van aandelen en obligaties waren goed. Een aanzienlijk deel van de financiële gemeenschap is echter verblind door de kracht van de opleving.
Aandelen, Monthly Coffee Break

Hawkish Fed weegt op marktsentiment

De Europese aandelenmarkten zijn sinds vorige maand aanzienlijk hersteld. Dit kwam vooral door het besluit van China om zijn zero-COVID-19-beleid te versoepelen.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Tekenen van afkoelende inflatie

In december en de eerste dagen van januari bleef de markt uitbundig, omdat risicovolle activa sterk presteerden, opnieuw dankzij tekenen van afnemende inflatie en de hoop dat de centrale banken een minder hawkish toon zouden aanslaan.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

Temperaturen stijgen, inflatie koelt af

Wij zijn 2023 ingegaan met een voorkeur voor aandelen boven obligaties, omdat onze beleggingsstrategie positiever is geworden door de aantrekkelijke prijsniveaus in oktober.
Aandelen, Monthly Coffee Break

De aandelenmarkten zetten hun herstel voort

Na een enigszins aarzelende start hebben de Europese aandelenmarkten hun herstel na de dieptepunten van oktober voortgezet en eindigden ze november ruimschoots in het groen.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

De eerste echte opluchting van het jaar

Na een pijnlijke eerste tien maanden in 2022, waarin beleggers in vastrentende waarden in de meeste activaklassen bijna recordverliezen leden, bood november de eerste echte opluchting van het jaar.
Activa-allocatie, Monthly Coffee Break

De volgende fase

We eindigen 2022 met een voorkeur voor aandelen ten opzichte van obligaties. Onze beleggingsstrategie is constructiever geworden op aantrekkelijke prijsniveaus aan het begin van het vierde kwartaal.
Absolute Return, Monthly Coffee Break

Vergeet de DIVA niet

In 2022 hebben de markten de risicopremies in financiële activa opnieuw geprijsd en zich snel aangepast aan het inflatierisico en aan de daaropvolgende renteverhogingen van de centrale banken.
Vastrentende effecten, Monthly Coffee Break

Gemengd beeld

Oktober gaf een gemengd beeld na een zware eerste drie kwartalen. De Bloomberg Global Aggregate Index daalde met 0,55%, vooral door verliezen op Amerikaanse Treasuries.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox