Temperaturen stijgen, inflatie koelt af

Wij zijn 2023 ingegaan met een voorkeur voor aandelen boven obligaties, omdat onze beleggingsstrategie positiever is geworden door de aantrekkelijke prijsniveaus in oktober. Deze allocatie werpt zijn vruchten af en Europese en groeilandenactiva hebben een bijzonder gunstige start van het jaar gekend.  In Europa doen relatief hoge temperaturen de gasprijzen dalen, en  in Aziëgeeft de heropening van China voor de wereld na drie jaar lockdown een nieuwe boost aan de wereldeconomie. Aangezien de positionering van beleggers en het marktsentiment neutraal, maar niet euforisch zijn, is de rally misschien nog niet voorbij. De stijging van de risicovolle activa zal echter waarschijnlijk worden afgetopt door het optreden van de centrale banken, die ervoor zullen zorgen dat de financiële voorwaarden niet te snel versoepelen als de economie goed standhoudt.

Navigeren door de uitdagingen van 2022

De Multi Asset-strategie van Candriam laveerde tussen anticiperen op en aanpassen aan de uitdagingen van 2022.

  • De oorlog in Oekraïne. In februari, kort voordat het conflict in Oekraïne uitbrak, hebben wij onze aandelenposities teruggebracht tot neutraal (wij waren eerder overwogen met een voorkeur voor Europa en de opkomende markten, omdat de vooruitzichten relatief goed waren als we terugkijken naar het begin van het jaar).
  • Versnelde monetaire verstrakking door de centrale banken. Wat obligaties betreft, zijn wij al geruime tijd negatief (onderwogen, korte looptijd), omdat wij anticiperen op een rentestijging. In schril contrast met de vorige situatie zijn de verwachte obligatierendementen in 2022 weer positief geworden, waardoor wij de duration van de portefeuilles geleidelijk verlengen. Vandaag geven wij de voorkeur aan kwaliteitsemittenten in het universum van de bedrijfsobligaties met een relatief neutrale duration.
  • China: Zero-Covid trategie. Deze aanpak heeft geleid tot strikte lockdowns in 2022, die zowel op de binnenlandse vraag als op de export hebben gewogen en de wereldwijde economische activiteit hebben gedrukt. Aangezien China 40% van de aandelenindex van de groeilanden voor zijn rekening neemt, werd de hele activaklasse omlaag geduwd. Wij verwachtten een ommekeer in de beperkende gezondheidsmaatregelen en blijven positief voor een latere inhaalbeweging en opleving.
  • Overdreven pessimisme aan het begin van Q4 2022. Onze lezing van het beleggerssentiment, de marktpsychologie en het technische beeld wees op een wijdverbreid en overdreven pessimisme. Deze extreme opstelling en de zeer lage graadmeters vormden een koopsignaal en rechtvaardigden een opleving van de markt. In dit verband hebben wij in oktober besloten risico toe te voegen aan de portefeuille via aandelen (VS en Europa) en hoogrentende obligaties.

Aa1_NL.PNG

 

Overwogen aandelen en kwaliteitsvolle Bedrijfsobligaties

Hoewel het begin van de rally op de financiële markten medio oktober gemakkelijk in verband kan worden gebracht met een uitputting van het pessimisme onder beleggers, hebben verschillende belangrijke verschuivingen de rendementen sindsdien aangewakkerd. Meer bepaald zijn veel marktdeelnemers verrast door de kracht van de onophoudelijke risk-on bewegingen en dalende obligatierentes sinds de jaarwisseling. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de consensus die uitgaat van een zwakke eerste jaarhelft, gevolgd door een herstel in de tweede jaarhelft.

In detail zien we drie opvallende verschuivingen rond de jaarwisseling:

  • Het einde van "Zero-Covid" in China. De autoriteiten hebben een einde gemaakt aan de lockdowns en quarantainemaatregelen en zijn duidelijk gefocust op groei. De geldstromen naar aandelen en de waarderingen lijken nog steeds ondermaats.
  • Een ongewoon warme winter in Europa. De gasprijzen zijn sterk gedaald terwijl de temperaturen zijn gestegen, wat heeft geleid tot een afkoelende inflatie en een opwaarts bijgesteld economisch groeiscenario voor de eurozone in 2023 van +0,8% bbp-groei.
  • Een meer waarschijnlijke zachte landing van de VS. Wij verwachten nog wat pijn op de winst per aandeel, maar verwachten dat de Fed bepalend zal blijven voor de waardering, gezien haar data-afhankelijke aanpak.

Wij zien de aandelenmarkten binnen een brede bandbreedte bewegen: naar boven toe beperkt door het optreden van de centrale banken, die ervoor zullen zorgen dat de financiële voorwaarden niet te snel versoepelen als de economie goed standhoudt, en ondersteund door een snellere pivot van het monetaire beleid als de economie te zwaar wordt getroffen.

Daarom hebben wij een positieve positionering - d.w.z. een overweging in aandelen met een voorkeur voor groeilanden en investment grade bedrijfsobligaties - met een beheerst risicobudget.

Aa2_NL.PNG

 

Onze vooruitzichten voor 2023

Ons huidige economische scenario omvat een vertraging van de inflatie en de economische groei, maar geen ernstige recessie en wij verwachten geen lager dieptepunt van de markt dan afgelopen oktober (tenzij een onverwachte financiële crisis toeslaat).

De centrale banken vertragen het tempo van de monetaire verstrakking en streven naar een definitieve streefrente in 2023. Het debat is niet of de centrale banken verder zullen gaan met het verhogen van de rente, want daar hebben de markten al op geanticipeerd. Voor de centrale banken die eerder met hun verkrappend beleid zijn begonnen, gaat het om de looptijd van hun hawkish beleid.

Aangezien de inflatieverwachtingen ondanks de heropening van China blijven dalen, verschuift de aandacht naar groei met behoud van de financiële stabiliteit. De neerwaartse risico's zijn een monetaire beleidsfout door een te sterke verkrapping in de VS of de eurozone.

Aa3_NL.PNG

 

Wij verwachten dat de opkomende markten beter zullen presteren op een termijn van 12 maanden, omdat de waardering aantrekkelijker is geworden en Azië superieure groeivooruitzichten op lange termijn behoudt ten opzichte van de ontwikkelde markten, met name in een heropeningsscenario met een aanzienlijke inhaalvraag.

De kans dat de groei in de eurozone zwaar wordt getroffen door de aardgascrisis is afgenomen dankzij het warme weer. Aangezien de arbeidsmarkt en de consumptie standhouden, verwachten wij dat de Europese activa veerkracht zullen tonen.

Wat obligaties betreft, ziet de carry die door de stijging van de rente in 2022 opnieuw werd samengesteld er nu aantrekkelijker uit. De vertraging van de inflatie zou moeten leiden tot lagere volatiliteit van obligaties, waardoor de volatiliteit van andere activaklassen kan afnemen. In dit klimaat verwachten wij ook dat de positieve correlatie tussen aandelen en obligaties zal afnemen en dat alternatieve beleggingen goed zullen presteren.

 

AA4_NL.PNG

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox