Voorwaarts Mars in Maart

Het trans-Atlantische debat over het monetaire beleid van de centrale banken is geëvolueerd naar een vraagstuk van timing en omvang, aangezien de kansen ongetwijfeld in het voordeel van een zachte landing spelen. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterk en dwong ons om de inflatieverwachtingen opnieuw te beoordelen. Het werkloosheidscijfer beweegt echter in de goede richting, zij het langzaam. Voorzitter Jerome Powell heeft de renteverlagingen in 2024 bevestigd, terwijl de Europese Centrale Bank de deur heeft opengezet voor verlagingen vanaf juni. In het centrale scenario van Candriam verwachten we 3 verlagingen in de eurozone vanaf juni, terwijl er 3 tot 4 op tafel liggen voor de Federal Reserve Bank. De rendementen op korte termijn zijn in lijn gebracht met de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve Bank voor 2024. 

 

Niet te warm en niet te koud - voor de meesten

In de afgelopen 4 weken hebben de inflatieverwachtingen een zekere stabiliteit bereikt en lijken de groeiverwachtingen meer gesynchroniseerd nu we het begin van de lente van 2024 ingaan.

In alle belangrijke regio's zijn de inflatieverwachtingen gestabiliseerd. De veerkracht van de prijzen in de Verenigde Staten heeft geleid tot iets hoger dan verwachte cijfers. Het is de eerste keer sinds april 2023 dat alle belangrijke regio's een positieve groeiverrassing lieten optekenen.

Ondanks de aanhoudende 'hardnekkige' inflatie in de VS, zoals blijkt uit de laatste PPI- en CPI-metingen, is het onwaarschijnlijk dat deze een grote bedreiging vormt voor de economie, gezien de recente trend. In de eurozone blijven zowel de groei- als de inflatieverwachtingen duidelijk binnen het "Goudlokje"-kwadrant, d.w.z. positieve economische verrassingen en negatieve inflatieverwachtingen, een status die voor het laatst werd waargenomen in november 2020. Ondertussen blijven de Chinese cijfers enigszins onvoorspelbaar.

 

Geopolitiek & Onzekerheid

Toen de oorlog in Oekraïne twee jaar geleden begon, werden de aardgasreserves al snel de achilleshiel van de eurozone. Dankzij zachte winters, steun van de Europese Unie en de regeringen van de EU-lidstaten zijn de gasvoorraden echter op een niveau gebracht dat enige verlichting brengt op de korte en middellange termijn. Ook zal de wereldwijde LNG-capaciteit de komende vier jaar met 40% toenemen, omdat de westerse wereld zo snel mogelijk hun afhankelijkheid van Russische bronnen in de toekomst wilt verlagen.

In de eurozone weegt de achterblijvende economische prestatie van Duitsland op het sentiment. De grootste economie van Europa was de zwakste van de Unie in de afgelopen 18 maanden, omdat zwakke wereldwijde orders, recordhoge rentes en een begrotingscrisis hun tol eisten.

De economische onzekerheid in Duitsland is groot. De achterblijvende economische prestaties wegen op het sentiment


  

In de VS is het handelsbeleid al in opspraak, hoewel Donald Trump voorlopig "slechts" een kandidaat is voor de nominatie. Begin februari bevestigde de GOP-frontrunner dat hij van plan is om invoerheffingen van 60% of meer te heffen op Chinese import als hij, ondanks zijn juridische problemen, een tweede ambtstermijn krijgt. Deze aanpak kan het handelsconflict, dat hij in zijn eerste termijn tussen 2016 en 2020 initieerde door voor 250 miljard dollar tarieven op te leggen aan Chinese producten, opnieuw doen oplaaien. Amerikanen zullen op 5 november hun stem uitbrengen voor de volgende president. De kandidaten zullen naar verwachting dezelfde zijn als in 2020. Joe Biden, de huidige president, is onbetwist voor de Democratische nominatie. Dit maakt de weg vrij voor een rematch.

Het centrale economische scenario in de VS dat zich zou moeten ontvouwen, bestaat uit een zachte landing omdat hoge rentes en krappe leenvoorwaarden bijdragen aan een vertraging van de bedrijvigheid. De werkloosheid zal waarschijnlijk licht stijgen naarmate de druk op de prijzen en lonen afneemt. In Europa verwachten we dat de economische activiteit gematigd zal aantrekken naarmate de inflatie verder afneemt, waardoor de koopkracht enigszins herstelt en het consumentenvertrouwen stabiel blijft.

Onze cross-asset strategie houdt rekening met het belangrijkste economische scenario en de geïdentificeerde risicofactoren.    
  

 

Groeiverwachtingen & Regionale voorkeuren

Hoewel sommige economische indicatoren minder pessimistisch zijn, blijven de groeiverwachtingen voor de EU erg laag.

Het tij zou kunnen keren als de economische groei zou aantrekken of als de waardering in lijn zou zijn met de huidige economische omstandigheden. Samengevat: op vandaag blijft de economische onzekerheid in de eurozone bestaan door een gebrek aan winstondersteuning, en  bovendien een sterke uitstroom vanuit institutionele beleggers.

Ondanks een relatief aantrekkelijke waardering in Europa is de winstdynamiek de belangrijkste factor in de rendementen. De verwachte groei van de winst per aandeel blijft echter te zwak in vergelijking met andere regio's om voorlopig een duurzame outperformance van Europese aandelen te verwachten.

Als gevolg hiervan blijft ons neutrale standpunt ten aanzien van aandelen gehandhaafd, gekenmerkt door een voorkeur voor Amerikaanse aandelen en een onderweging in Europese aandelen.

Japan lijkt een structurele verandering te ondergaan, waarbij de ontwikkeling van de yen ten opzichte van aandelen de komende maanden een belangrijke indicator zal zijn. Opportuniteiten zijn ontstaan doordat recente rendementen grotendeels worden toegeschreven aan de waardedaling van de Japanse yen. Daarnaast zijn er echter ook structurele hervormingen aan de gang, die potentiële voordelen bieden voor het rendement op eigen vermogen (ROE) en de aanpassing aan andere regio's wereldwijd.

Het huidige niveau van de yen kan op korte termijn een obstakel vormen, maar kan overwonnen worden als de hervormingen doorzetten. De belangrijkste risico's zijn de mogelijke beëindiging van het negatieve rentebeleid (NIRP), wat kan leiden tot verliezen op de yen als dit niet soepel wordt beheerd. Bovendien kan een scenario in 2024 met een aanhoudend teleurstellende groei in China en een mogelijke harde landing van de VS een aanzienlijke impact hebben op de winst per aandeel (WPA) van Japan.

In opkomende markten zat Latijns-Amerika in 2023 in de toppositie, terwijl China worstelde met een getemperde heropening, een vastgoedsector in crisis en een gedeprimeerde consument. Maar tot nu toe is de prestatie van de Latijns-Amerikaanse aandelenmarkt dit jaar ondermaats en zijn we neutraal geworden voor de regio binnen Opkomende markten. Op de middellange termijn speelden verschillende aspecten in het voordeel van Latijns-Amerika, zoals de relatieve geopolitieke rust, een rijkdom aan grondstoffen die nodig zijn voor de "groene transitie" en een verschuiving van de productie van Azië naar Mexico. Maar op korte termijn worden Petrobras en Vale, de Braziliaanse giganten op de aandelenmarkt, geconfronteerd met onvoorspelbare politieke risico's tijdens het mandaat van president Lula da Silva. De angst voor een recessie in Argentinië onder de nieuwe regering van Javier Milei draagt ook bij.

Ondertussen moet de economische groei in China aantrekken om de brede regio beter te zien presteren. Chinese aandelen weerspiegelen nog steeds een lage groei en deflatoire omgeving door het ontbreken van een geloofwaardig plan om de overheidsdoelstelling van 5% bbp-groei dit jaar te behalen. De huidige kwetsbare stabilisatie wijst op een gebrek aan duurzaam vertrouwen in Chinese aandelen. Bovendien was er een minimale verbetering in de Chinese consumenten- en producentenprijsinflatie, waarbij beide indicatoren slechts een herstelbeweging vanuit de eerdere daling laten zien. We blijven voorlopig neutraal voor de brede regio.

 

Obligatiekansen

Het domein van vastrentende waarden blijft divers en biedt volop kansen voor beleggers die bereid zijn om door de fijne kneepjes ervan te navigeren.

Binnen dit landschap fungeren Amerikaanse Treasuries en investment-grade obligaties als defensieve ankers in beleggingsportefeuilles, ondersteund door de voorzichtige benadering van de rente door de Federal Reserve.

Wij geven echter de voorkeur aan Europese obligaties, vooral binnen de investment grade categorie, die aantrekkelijk blijven omdat beleggers op zoek zijn naar hogere rendementen te midden van de verwachte beleidsaanpassingen van de Europese Centrale Bank.

Daarnaast kunnen schulden van opkomende markten, gestimuleerd door de versoepelende houding van lokale centrale banken, aantrekkelijke rendementen opleveren voor beleggers die mogelijke schommelingen accepteren.

 

Tactische wijzigingen en langetermijnvisie

Candriam heeft een eigen sentimentindicator ontwikkeld. Na wekenlang boven de euforiezone te hebben gehangen, werd er geen verkoopsignaal afgegeven. Onze analyse suggereert echter dat de aandelenmarkt een pauze neemt en zijwaarts beweegt, om even op adem te komen. We handhaven daarom een neutraal standpunt ten aanzien van aandelen in het algemeen, met een voorkeur voor Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen, waar de winst per aandeel en de vooruitzichten voor bbp-groei zwakker zijn.

Omdat we voor de komende maanden een nauwer bewegende markt verwachten, voor de brede markt, en omdat de consensusverwachtingen voor de technologiesector mogelijk te optimistisch zijn, verlagen we onze visie op de Amerikaanse technologiesector naar neutraal. Onze vooruitzichten voor de lange termijn blijven echter sterk positief.


 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox