De aandelenmarkten zetten hun herstel voort

image85po.pngEuropese aandelen: de maand gesloten in het groen

Na een enigszins aarzelende start hebben de Europese aandelenmarkten hun herstel na de dieptepunten van oktober voortgezet en eindigden ze november ruimschoots in het groen.

De Fed en de Bank of England zetten hun krappere monetaire beleid voort door de rente te verhogen, terwijl de ECB aangaf nog geen reden te zien om het tempo van haar renteverhogingen te vertragen. Maar na beter dan verwachte inflatiecijfers in de VS begonnen beleggers te denken dat een mogelijke pitvot van de Fed (stoppen met het verhogen van de rente en zelfs verlagen) ergens in 2023 in het verschiet zou kunnen liggen. De aandelenmarkten reageerden positief en eindigden fors hoger. Veel van deze beweging is ingegeven door hoop en verwachting, aangezien de huidige onderliggende fundamentals nogal zwak blijven en nog steeds wijzen op een aanzienlijke vertraging of zelfs een recessie.

De CPI (consumentenprijsindex) voor de eurozone is in oktober naar een nieuw hoogtepunt gestegen. Voedselprijzen en energiekosten waren de belangrijkste aanjages. Europa blijft de energiecrisis en de vertraagde doorberekening van de prijzen aan de eindverbruikers aan den lijve ondervinden.

Het risico dat Europa deze winter zonder gas komt te zitten, is de afgelopen weken verder afgenomen dankzij relatief zachte temperaturen en een verminderde vraag. Aan het eind van de maand bedroeg de opslagcapaciteit 93%.

 

Stijlen & Sectoren

Sinds het laatste comité, over de afgelopen 4 weken, hebben Small Caps - ondanks een positieve absolute prestatie - minder goed gepresteerd dan Large Caps. Hoewel wij verwachten dat Small & Mid Cap bedrijven op korte termijn ondermaats zullen presteren omdat marktdeelnemers geleidelijk het recessierisico inprijzen, denken wij dat er binnenkort een mooie koopkans zal ontstaan zodra de PMI's een dieptepunt bereiken en de inflatiecijfers beginnen te pieken.

Als we naar het niveau van de sectoren kijken, waren de toppresteerders sinds het laatste comité IT, Nutsbedrijven en Duurzame consumptiegoederen. De slechtst presterende, met een negatieve absolute prestatie, waren daarentegen Energie en Communicatiediensten.  

 

Bedrijfsresultaten

Ondanks de recente opleving blijft Europa een aantrekkelijke regio in termen van waardering, die zich aan de onderkant van de historische bandbreedte bevindt wanneer we kijken naar de 12-maands koers-winstverhouding.

Wat winstherzieningen betreft, compenseren positieve en negatieve herzieningen elkaar bijna in Europa, met een vrij neutrale trend op korte termijn. Het is een vrij rustige periode wat betreft winstherzieningen, in januari krijgen we misschien weer een beter beeld.

Ondanks een sterke bijdrage van Energie in termen van WPA-groei voor 2022 (ramingen) binnen de MSCI Europe, zou deze sector samen met Materialen de grootste afleider moeten zijn als we kijken naar de geraamde bijdrage voor 2023. Aan de andere kant zouden de financials de grootste bijdrage moeten leveren.

 

Ratings

  • Na de sterke (relatieve) prestaties is de waardering van bepaalde verzekeringsnamen (bv. herverzekering tegen koersdoel) veel minder aantrekkelijk.
  • De prijsinflatie heeft ook gevolgen voor de schadeclaims, waardoor op sommige markten (schadeverzekeringen) onevenwichten ontstaan omdat de premies soms achterblijven.
  • Na een sterke stijging kan de rente gaan pieken ► relatief minder aantrekkelijk voor verzekeringen.

 

Voor het overige blijven wij comfortabel met onze sterke overweging in basisconsumptiegoederen, waarbinnen wij beleggen in bedrijven met een sterk prijszettingsvermogen en een solide momentum voor de winst per aandeel.

In welke sector wij ook over- of onderwogen zijn, het devies blijft, meer dan ooit in een omgeving van economische vertraging, selectiviteit: sterke discipline bij onze aandelenselectie.

image7d9q.png

 

Amerikaanse aandelen: Iets lagere inflatie geeft aandelen een boost

Na een moeilijke start van de maand, als gevolg van de vrees voor verdere verkrapping door de centrale banken om de inflatie te bestrijden, eindigden de wereldwijde aandelenmarkten in november aanzienlijk hoger. Het beleggerssentiment werd gestimuleerd door de bekendmaking van de Amerikaanse inflatiecijfers voor oktober. In het licht van dit verbeterde beleggingssentiment steeg de MSCI World in november met bijna 7%. Kijken we naar de sectoren van de MSCI World, dan is de materialensector de afgelopen maand het meest gestegen, gevolgd door de industrie en de financiële sector. Energie was de grootste underperformer, omdat de olieprijzen daalden.

 

Dispersie van prestaties binnen cyclische waarden

De prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt werden de afgelopen weken niet gedreven door een specifieke stijl. Groei en value presteerden grotendeels in lijn en defensieve aandelen deden het vrij goed in vergelijking met de bredere markt.

Binnen de cyclische producten was er niettemin een grotere spreiding van de prestaties, waarbij vooral energie in het oog sprong. De sector verloor aanzienlijk terrein doordat de olieprijzen in de loop van de maand met ongeveer 10% daalden. Materialen presteerde vrij goed, terwijl industrials en duurzame consumptiegoederen minder goed presteerden dan de bredere markt.

Wat de marktkapitalisaties betreft, bleven kleine kapitalisaties ondermaats presteren ten opzichte van grote kapitalisaties.

 

Winstverwachtingen en waarderingen

Na een behoorlijk resultatenseizoen over het derde kwartaal zijn de winstherzieningen niet langer negatief. De consensusverwachtingen gaan nu uit van een gematigde winstgroei van ongeveer 5% in de komende twaalf maanden. Dit lijkt in overeenstemming met de huidige toestand van de economie.

Defensieve bedrijven dragen niet echt bij aan die verwachte winstgroei. De grootste bijdrage komt van cyclische sectoren, zoals duurzame consumptiegoederen en industrie. Ook wordt verwacht dat de financiële sector een aanzienlijke winststijging zal boeken, terwijl energie en materialen een winstdaling zullen kennen na een sterke 2022 als gevolg van hogere grondstoffenprijzen.

In deze context, en na de opleving sinds begin oktober, lijkt de Amerikaanse aandelenmarkt niet overdreven duur tegen 18 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden.

 

Gezondheidszorg blijft sterkste convictie

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn sterk opgeveerd na de verkoopgolf van september en het seizoenspatroon pleit voor een voortzetting van die opleving tegen het einde van het jaar. De zichtbaarheid tot 2023 is echter niet erg groot en de verdere ontwikkeling van de markt zal afhangen van de omvang van de economische groeivertraging en de Fed pivot, die er nog niet is. Een evenwichtige aanpak blijft belangrijk in de context.

Bijgevolg hebben wij geen strategische wijzigingen aangebracht en hebben wij onze +1 op de gezondheidszorgbehouden. De sector blijft onze sterkste convictie wegens zijn defensieve kenmerken: geen negatieve impact van de oorlog, geringe economische afhankelijkheid, ondersteund door demografische tendensen en permanente innovatie, en aantrekkelijke waarderingen. We hebben ook onze +1 voor informatietechnologie ongewijzigd gelaten.

imageruouk.png

 

Groeilandenaandelen:

De groeilanden tekenden in november een sterke opleving op. In de eerste helft van de maand werd het herstel aangevuurd door beter dan gevreesde inflatiecijfers in de VS, waardoor de verwachting ontstond dat de rente in lager tempo zou worden opgetrokken. Daardoor daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 44 basispunten tot 3,61%, terwijl de dollar verzwakte, wat steun gaf aan groeilandenvaluta's. In de tweede helft van de maand bleven Chinese aandelen sterk stijgen, toen de geopolitieke risico's afnamen door de ontmoeting tussen Xi-Biden op de G20, gevolgd door aankondigingen van China's beleidssteun voor de vastgoedsector en de versoepeling van de Covid-beperkingen.

MSCI China boekte zijn beste maand in lange tijd, met een winst van 30% in USD. Taiwan en Zuid-Korea boekten eveneens sterke winsten van respectievelijk 22% en 15%, omdat de verwachtingen over de heropening van China de aandelen in de Noord-Aziatische landen een boost gaven. India steeg met 5,1% over de maand, doordat de olieprijzen bleven corrigeren, waardoor de bezorgdheid over de inflatie afnam. Latijns-Amerika, een van de betere groeilanden sinds het jaarbegin, daalde in november, waarbij Brazilië met 4,7% daalde over de maand, door bezorgdheid over het begrotingsbeleid en onzekerheid over de samenstelling van de regering-Lula. De MSCI EM sloot de maand af met een stijging van 14,6% (in USD).

Nu de dollar verzwakte na zijn piek in oktober, stegen de meeste groeilandenvaluta's. In het grondstoffencomplex stuwden de verwachtingen over de heropening van China de meeste metalen omhoog, maar olie eindigde de maand lager op US$ 86,60/bbl (Brent), na verwachtingen over een wereldwijde vertraging.

 

Samenvatting van de regio- en sectorvisies:

 

China:  We worden positiever (+1)

Taiwan: Neutraal blijven maar nauwlettend toezien op geopolitieke spanningen

Positief over ASEAN, omdat landenals Thailand nog steeds profiteren van de voordelen van een heropening en omdat de waarderingen aantrekkelijk blijven.

 

Duurzame consumptiegoederen Upgrade naar +1

Vastgoed: Upgrade naar neutraal

 

Tot dusver was dit jaar een van de meest volatiele voor groeilandenaandelen, zonder duidelijke tekenen van stijl/regionaal/sectoraal leiderschap. November was in dat opzicht niet anders, want we zagen een sterke opleving onder aanvoering van Chinese aandelen. Het optimisme over het Chinese herstel werd ondersteund door beleidsaankondigingen ter ondersteuning van de vastgoedsector en de geleidelijke versoepeling van de Covid-beperkingen. Een volledige heropening kan nog even op zich laten wachten, maar wij vinden het nieuws positief en dat zou het pad kunnen effenen voor genormaliseerde risicopremies voor Chinese aandelen. We blijven neutraal voor China, met een voorkeur voor Chinese A-aandelen, waar wij meer thematische en fundamentele groeiverhalen vinden. Gezien de stilaan positief wordende beleidsaankondigingen hebben wij onze positionering in China echter aangevuld dankzij herstel van de consument en heropening van begunstigden in de Chinese offshore H-markten.

Meer in het algemeen blijven wij voor de vooruitzichten voor groeilandenaandelen voorzichtig gezien het aantal aanhoudende onzekerheden, waaronder een vertraging van de wereldwijde groei, geopolitieke risico's, de opleving van de inflatie en de aanhoudende kracht van de Amerikaanse dollar. Qua positionering handhaaft de strategie een evenwichtige portefeuille van duurzame groeiaandelen die profiteren van het langetermijnthema van de groeilanden.

imageitrs.pngimagej78i.pngimagew669.pngimage4sa3c.png

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox