Hawkish Fed weegt op marktsentiment

Het jaar wordt afgesloten met een valse noot

Eq1_NL.PNG

De Europese aandelenmarkten zijn sinds vorige maand aanzienlijk hersteld. Dit kwam vooral door het besluit van China om zijn zero-COVID-19-beleid te versoepelen. Tijdens deze opleving deed value het duidelijk beter dan groei en namen cyclische producten het voortouw. Cyclische waardensectoren, zoals industrie, financiële instellingen, consumentenelektronica en materialen, veerden sterk op. Defensieve sectoren zoals basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven bleven achter.

Terwijl de prestatieverschillen tussen value en growth groot waren, was er bijna geen verschil in prestatie tussen large en small caps. Small caps presteren niet langer ondermaats, en we zijn waarschijnlijk inderdaad niet ver verwijderd van een interessant moment om blootstelling aan small caps te gaan opbouwen. De langetermijnrentes staan dicht bij een piek, de waarderingspremie ten opzichte van large caps is bijna volledig verdwenen en de positionering van beleggers is beperkt.

In deze context worden wij geleidelijk positiever over small caps, op zoek naar een koopkans op lange termijn. De enige resterende onzekerheden die ons ervan weerhouden bullish te worden, zijn de verkrapping door de centrale banken en de behoefte aan meer zichtbaarheid van de economie en het winstmomentum van bedrijven.

Winstverwachtingen en waarderingen

Aan het begin van het jaar zijn de Europese winstverwachtingen verder neerwaarts bijgesteld. Beleggers rekenen nu op een winstgroei van bijna 0% in 2023. De groei zal naar verwachting vooral komen van financiële instellingen en informatietechnologie, terwijl de verwachte winstgroei voor zowel energie als materialen dit jaar sterk negatief zal zijn.

Met die winstgroei in het achterhoofd lijken de Europese aandelenmarkten nog steeds vrij goedkoop. Zij handelen nog steeds aan de onderkant van hun historische bandbreedte als we kijken naar de koers-winstverhouding van 12 maanden vooruit.

 

Voorlopig in balans blijven

Wij hebben geen belangrijke strategische wijzigingen aangebracht, omdat wij ons nog steeds comfortabel voelen met onze huidige positionering. Basisconsumptiegoederen blijven onze belangrijkste overtuiging. Hoewel de sector tijdens het marktherstel ondermaats presteerde en een zwakkere Amerikaanse dollar op de relatieve prestaties woog, zijn wij overtuigd van het opwaarts potentieel, het prijszettingsvermogen en het positieve winstmomentum van deze sector.

Ondertussen behouden we ook onze +1 op Informatietechnologie, onze -1 op Communicatiediensten en Energie. Deze laatste lijkt volledig gewaardeerd na de sterke winst van vorig jaar, terwijl de winstmarges onder druk zouden kunnen komen te staan door de aan de gang zijnde energietransitie naar hernieuwbare energie uit fossiele brandstoffen.

De enige verandering die we hebben doorgevoerd is op sectorniveau. Nadat wij eind november vorig jaar verzekeringen binnen de financiële sector hadden afgewaardeerd naar neutraal, hebben wij nu onze blootstelling aan Banken (retailbanken) verhoogd.

Ten slotte blijven wij ervan overtuigd dat stock picking dit jaar nog belangrijker zal worden en dat het WPA-momentum de sleutel zal zijn om alfa te genereren.

 

 

Eq2_NL.PNG

Amerikaanse aandelen: Hawkish Fed weegt op marktsentiment

Wereldwijde aandelen eindigden de laatste maand van 2022 op een valse noot. Hoewel de inflatie in veel delen van de ontwikkelde wereld, met name in de VS, in december verder afnam, woog een nog steeds uitgesproken hawkish Fed op het marktsentiment. Amerikaanse aandelen deden het minder goed dan andere ontwikkelde markten, waarbij de Nasdaq het onderspit delfde.

Groei heeft ondermaats gepresteerd

In tegenstelling tot hun Europese tegenhangers hebben Amerikaanse aandelen in december wat terrein verloren. Er was geen uitgesproken dispersie van de prestaties tussen grote en kleine kapitalisaties. Het moeilijkere jaareinde was vooral te wijten aan de zwakke prestaties van groeisectoren, zoals informatietechnologie en consumentenelektronica. Value en meer defensieve sectoren, zoals nutsbedrijven, gezondheidszorg en basisconsumentengoederen, deden het beter dan de bredere S&P 500.

Sinds het begin van het jaar[1] blijven Amerikaanse aandelen ondermaats presteren op andere ontwikkelde markten, maar de sectorprestaties laten niet hetzelfde beeld zien.

Materialen, communicatiediensten, financials, duurzame consumptiegoederen en industrie hebben tot nu toe de leiding genomen, terwijl energie en gezondheidszorg de enige sectoren zijn met een negatieve performance tot nu toe. Beleggers richten zich duidelijk op de verliezers van vorig jaar en nemen wat winst op de winnaars, hoewel het veel te vroeg is om conclusies te trekken.

[1] Per 9 januari 2023

Winstverwachtingen en waarderingen

Aan het begin van het jaar zijn de verwachte winsten in de VS verder neerwaarts bijgesteld. Beleggers rekenen nu op een winstgroei van bijna 4% in 2023. Dat klinkt aannemelijk De groei zal naar verwachting vooral komen van duurzame consumptiegoederen, industrie en financials.

Met die winstgroei in gedachten lijken Amerikaanse aandelen niet overdreven duur, want ze noteren tegen minder dan 17 keer de verwachte winst.

Stock picking is essentieel

Beleggers in aandelen beginnen te rekenen op een zachte landing van de Amerikaanse economie, getuige de recente opleving van cyclische sectoren. De voorlopende indicatoren wijzen inderdaad in die richting, hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Mocht dat scenario werkelijkheid worden, dan zouden we wat meer moeten gaan beleggen in cyclische sectoren als industrie en informatietechnologie. Voorlopig hebben wij alleen besloten onze blootstelling aan enkele selectieve kwaliteitsnamen in de industriële sector te verhogen.

Hoe dan ook, het gebrek aan voorspelbaarheid op korte termijn zegt ons dat we beter geen grote strategische veranderingen kunnen doorvoeren. Ongeacht de sector zal aandelenselectie de sleutel zijn om alfa te genereren tijdens deze economische vertraging.

.

Eq3_NL.PNG

 

Groeilandenaandelen: Tweede maand van relatieve outperformance ten opzichte van wereldwijde aandelen

De opkomende markten bleven in december dalen met -1,6% in USD, maar boekten voor de tweede maand relatieve outperformance ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkten (MSCI AC World© daalde met 4%).

Het herstel werd aangevoerd door China, waar een vroeger dan verwachte heropening, beleidssteun om de vastgoedmarkt te stabiliseren en een afnemende regeldruk voor technologie- en platformbedrijven, de Chinese aandelen hielpen om in december sterk op te veren. Terwijl de eerder defensieve onshore A-aandelenmarkten consolideerden (met een stijging van de CSI300 met 0,5%), boekten offshore aandelen sterke winsten met een stijging van de HSI-index met 6,4% in december. De rest van opkomend Azië bleef onder druk staan omdat de Fed haar hawkish beleid handhaafde, en de bezorgdheid over de wereldwijde vertraging van de technologie en de halfgeleiders bleef wegen op de prestaties van de zwaargewichten in Taiwan en Zuid-Korea. India corrigeerde met 5,4%, omdat de binnenlandse vraag na de seizoenspiek vertraagde en de exportactiviteit onder invloed van wereldwijde signalen matig bleef.

De groeilanden in het Midden-Oosten en Afrika kenden een relatief herstel onder aanvoering van Polen (+7,5%) doordat de energieprijzen corrigeerden en de recessievrees wegebde. Latijns-Amerika daarentegen kon een maandelijkse correctie niet vermijden (eindigde met -4,7%), onder invloed van Brazilië, waar de bezorgdheid over het nieuwe uitgavenplan van de regering-Lula bleef wegen op de marktprestaties.

Wat de grondstoffen betreft, gaven een verzwakkende dollar (de dollarindex corrigeerde met 2,3%) en de verwachte heropening van China enige steun aan de metalen, waarbij ijzererts (+16,7%) en staal (+9,8%) voor de maand stegen. De olieprijzen bleven echter vlak en eindigden dicht bij US$85/vat (brent ruwe olie), omdat de wereldwijde recessievrees de winst van de heropening van China teniet deed.

Vooruitzichten en aanjagers

 

2022 bleek een jaar met veel onzekerheden en tegenwind voor de groeilanden - van een ongekende crisis in China tot een van de snelste renteverhogingen van de FED. De strategie volgde in grote lijnen een voorzichtige aanpak om deze onzekerheden het hoofd te bieden.

Op weg naar 2023 worden wij optimistischer over een herstel van de groeilanden, vooral onder leiding van China. China heeft de afgelopen twee maanden niet alleen positief verrast door snel af te stappen van het zero covidbeleid naar een sequentiële heropening, maar heeft ook beleidsmaatregelen genomen om de vastgoed- en vastgoedmarkten te stabiliseren en de consumptievraag te stimuleren. Dit stemt ons hoopvol dat de groeilanden in staat zijn het groeistokje in 2023 weer over te nemen.

Andere factoren die vorig jaar een tegenwind vormden voor de prestaties van de groeilanden, zoals de sterker wordende USD, zullen waarschijnlijk afnemen na een piek in de inflatiedruk. Te midden van het optimisme zijn wij ons er echter van bewust dat de wereldwijde liquiditeit blijft krimpen en dat de mondiale centrale banken de markten zouden kunnen teleurstellen in hun pivotverwachtingen, waardoor de risico's voor aandelen beperkt blijven.

Wij houden dus vast aan een evenwichtige portefeuillepositionering, terwijl wij onze blootstelling aan China selectief opbouwen en onze posities in India, ASEAN en Brazilië licht afbouwen. Meer in het algemeen blijft de blootstelling van de strategie ongewijzigd, met een selectie van redelijk geprijsde duurzame groeibedrijven in opkomende landen die profiteren van thematische rugwind in een aantal groeiclusters.

Gepositioneerd voor herstel

Wij hebben onze regionale of sectorvisie voor deze maand niet gewijzigd.Aangezien wij nu echter optimistischer zijn over een herstel van de groeilanden in 2023, wijzigen wij onze voorkeur lichtjes van defensieve waarden naar waarden die profiteren van de heropening/het herstel.Dit is vooral het geval voor onze Chinese blootstelling waar we onze voorkeur veranderen van Chinese A-aandelen naar Hongkong-aandelen op grond van het cyclische herstel. In dit licht zijn vooral duurzame consumptiewaarden en cyclische consumptiewaarden aantrekkelijk, gezien de lage waarderingen en de hefboomwerking op het economisch herstel.De meeste tegenwind voor China van vorig jaar is omgeslagen in rugwind of in ieder geval afgenomen, waardoor de ADR's op relatieve basis aantrekkelijk zijn.

Voor de landen buiten China hebben we India vorige maand gedowngraded (naar neutraal) en terwijl de markt consolideert, richten wij ons op namen die profiteren van top-down groeiclusters in de regio.Wat de blootstelling aan de ASEAN betreft, denken wij dat Dat Indonesië tactisch onder druk kan blijven staan door de rotatie van geldstromen naar China, maar wij handhaven de blootstelling aan thematische namen.

Voor overig Noord-Azië blijven we neutraal voor Taiwan en Korea ook al zouden de markten kunnen profiteren van het herstel van China, de grote afhankelijkheid van technologie en export weerhoudt ons ervan de regio's te upgraden, terwijl wij selectief zijn in de aandelenkeuze.

Voor Brazilië zijn wij, gezien de recente verstoringen van het politieke landschap, voorzichtiger in onze selectie, maar aangezien de markten deze ongerustheid al in grote mate hebben ingeprijsd, handhaven wij een lage overtuiging voor een uiteindelijk herstel in de regio.

Qua sectorvoorkeuren brengen we deze maand geen grote veranderingen aan.Na de upgrade van duurzame consumptie, voornamelijk naarmate de heropening van China vordert, handhaven wij dit standpunt.

Eq4_NL.PNG

 

Eq5 _EN.PNG

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox