Positieve economische verrassingen geven de markten een impuls

Europese aandelen: Defensieve groeisectoren presteren superieur

tabEqNL0.PNG

De Europese aandelenmarkten hebben de afgelopen vier weken hun opwaartse trend voortgezet dankzij positieve economische verrassingen en een scherpe daling van de headline inflatie toen de basiseffecten in de energiesector begonnen door te werken. De positieve marktevolutie werd duidelijk gedragen door big caps en defensieve groeisectoren.

Nutsbedrijven, gezondheidszorg en basisconsumentenproducten waren de sterkst presterende sectoren in de afgelopen vier weken. De twee zwakste sectoren van de afgelopen weken waren materialen en energie. Dit laatste werd afgestraft door een aanzienlijke daling van de prijs van ruwe Brent-olie tot ongeveer 75 dollar per vat.

 

Winstverwachtingen & Waarderingen

Intussen loopt het resultatenseizoen op zijn einde, aangezien meer dan 85% van alle bedrijven in de Stoxx Europe 600 al resultaten voor het eerste kwartaal hebben gerapporteerd. Volgens gegevens van JP Morgan slaagde 62% van die bedrijven erin de consensusverwachtingen voor de omzet te overtreffen, terwijl 70% hoger dan verwachte winsten publiceerde met een gemiddelde winstverrassing van 10%. Op 12 mei bedroeg de gecombineerde winstgroei 3% op jaarbasis.

Op sectorniveau liepen de resultaten fors uiteen. Energie, materialen, communicatiediensten en vastgoed daalden met dubbele cijfers, terwijl vijf sectoren, waaronder duurzame consumptie en basisconsumptie informatietechnologie en financials, positieve winstgroei rapporteerden.

Deze laatste verraste de markt met 20% en een winstgroei van 40% op jaarbasis. Ook de guidance bevatte geen verrassingen, terwijl de sector, en vooral de banken, steeds goedkoper worden.

Gezien de bovenstaande groeiprognoses blijven de waarderingen interessant. Tegen slechts 12 keer de verwachte winst over twaalf maanden blijven Europese aandelen duidelijk interessant in vergelijking met historische niveaus.

 

Meer defensieve positionering

In dit verband zijn wij ervan overtuigd dat het zinvol blijft om een evenwichtige aanpak met een defensieve inslag te handhaven. Cyclische aandelen zijn duur geworden en het verwachte economische herstel is al ingeprijsd. Daarom hebben wij de afgelopen weken geen belangrijke strategische wijzigingen in onze allocatie aangebracht, omdat wij ons nog steeds goed voelen bij onze huidige positionering, die gericht blijft op meer defensieve groeisectoren, zoals basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg. Beide sectoren bleven het de afgelopen weken beter doen dan de bredere markt, en wij handhaven onze +2 op basisconsumptiegoederenen +1 op Gezondheidszorg in de huidige marktcontext.

Wij handhaven ook onze +1 voor banken, met een voorkeur voor aantrekkelijk gewaardeerde retailbanken die behoorlijke winsten publiceren en aantrekkelijk gewaardeerd zijn, terwijl wij investeringsbanken met een hoog risico mijden. Wij blijven negatief over Energie. Onze verwachting van een verdere daling van de olieprijs begint zich af te tekenen, waardoor de absolute en relatieve prestaties van de sector onder druk komen te staan.

imagenhgtd.png

 

Amerikaanse aandelen: Prestaties gedreven door mega caps

Amerikaanse aandelen hebben hun opwaartse trend in april voortgezet, doordat beleggers degelijke economische cijfers omarmden ondanks hogere rentetarieven en een verkrappend monetair beleid. Ook de recente dalende inflatie ondersteunde het marktsentiment. Megacaps namen het voortouw en profiteerden van de stabiele langetermijnrente.

 

Kwalitatieve groeiaandelen en defensieve waarden presteren superieur

In de VS bleef de trend de afgelopen vier weken afgetekend. Grote kapitalisaties deden het duidelijk beter dan kleine kapitalisaties en groei deed het beter dan waarde. Vanuit sectorperspectief was de boodschap minder duidelijk, getuige de relatieve outperformance van de defensieve sectoren basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven en de goede relatieve prestaties van meer cyclische sectoren, zoals de duurzame consumptie en de industrie.

Materialen en energie waren de slechtst presterende sectoren. Dit laatste werd afgestraft door een aanzienlijke daling van de prijs van ruwe Brent-olie tot ongeveer 75 dollar per vat. Informatietechnologie en communicatiediensten waren de best presterende sectoren gedurende de maand. Beide werden gesteund door een stabiele lange rente en behoorlijke winsten, hoewel de outperformance vooral kwam van grote bedrijven, zoals Microsoft, Alphabet, Meta Platforms en Nvidia.
De twee zwakste sectoren van de afgelopen weken waren de financiële sector en de industriële sector, wat niet verrassend is. De laatste deed het minder goed, omdat beleggers rekening begonnen te houden met de verwachting van de Fed dat er later dit jaar een milde economische recessie zal komen als gevolg van de bankencrisis in het land.

 

Fatsoenlijk resultatenseizoen Q1

Het Q1 resultatenseizoen loopt bijna ten einde. Bijna 90% van de S&P 500 bedrijven heeft al Q1 resultaten gepubliceerd. Bijna 80% van hen heeft volgens Factset Research een positieve winstverrassing gemeld, terwijl 75% ook een hoger dan verwachte omzetgroei realiseerde.

De gemengde winst daalde uiteindelijk met ongeveer 2%, wat het tweede kwartaal op rij is dat de S&P 500 een winstdaling moest melden. De winsten zijn dus grotendeels in overeenstemming met de macro-economische context, waarin een zachte landing het meest waarschijnlijke scenario blijft. De guidance van de bedrijven bevatte ook geen grote verrassingen en lijkt ook op dat scenario te zijn afgestemd.

In deze context lijken de waarderingen niet buitensporig hoog. De Amerikaanse markt wordt nu verhandeld tegen ongeveer 18 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden. Dat is grotendeels in overeenstemming met het twintigjarig gemiddelde, maar iets boven het tienjarig gemiddelde.

 

Nog steeds een evenwichtige benadering

Voorlopig lijkt de marktcontext licht bullish dankzij de stabilisatie van de rente, meer zicht op het mogelijke einde van de monetaire verkrapping door de Fed en waarderingen die noch goedkoop, noch duur zijn.

In dit verband lijkt het logisch om een evenwichtige portefeuille aan te houden. Vanaf vandaag handhaven wij alleen een +1 cijfer voor de gezondheidszorgsector, die dankzij zijn defensieve karakter beter zal presteren.


imagewix6.png

 

Groeilandenaandelen: Opflakkerende spanningen tussen de VS en China overschaduwden de markten

De oplopende spanningen tussen de VS en China bleven de opkomende markten in april overschaduwen. Er is bezorgdheid geuit over de mogelijke beperkingen van de regering-Biden op Chinese investeringen, hoewel de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen probeert de economische dialoog tussen Washington en Peking nieuw leven in te blazen. De bankencrisis in de VS werd opnieuw aangewakkerd door First Republic, waardoor meer regionale banken werden getroffen en de bezorgdheid over de wereldwijde financiële sector toenam. De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) greep snel in om de orde te herstellen, en de Fed bleef de rente verhogen. De opkomende markten boekten een negatief maandrendement (-1,3%) en presteerden 2,9% minder dan de ontwikkelde markten (+1,6%). Azië had vooral te lijden onder de druk op China, terwijl LatAM winst boekte na de publicatie van enkele bemoedigende economische indicatoren.

De Chinese markt werd door buitenlandse investeerders verkocht, waardoor vooral de internetsector het slechtst presteerde. De Chinese PMI voor de verwerkende industrie daalde tot 49,2, voor het eerst dit jaar onder de 50. Eind april begon in China echter een vijfdaagse vakantie om de Dag van de Arbeid te vieren. De vrijetijdscijfers zijn bemoedigend en wijzen op een aanhoudend herstel. Ook Taiwan en Zuid-Korea leden verliezen. Naast de geopolitieke bezorgdheid over Taiwan zagen beide exportgerichte markten winstnemingen als gevolg van een trager dan verwacht herstel van de vraag naar halfgeleiders. Ondanks een hawkish besluit in februari heeft de Bank of Korea de basisrente en het algemene beleid gehandhaafd. Indonesië en India daarentegen waren de sterkste markten in de regio, na eerdere waarderingsdalingen en een onverwachte pauze in de rentecyclus in India.

Brazilië en Mexico sloten de maand positief af. Lula, de president van Brazilië, bezocht China deze maand op zoek naar nieuwe economische samenwerking. De Braziliaanse vertrouwensindicatoren stegen in de loop van de maand en de CPI van maart steeg trager dan de vorige maand. De Mexicaanse detailhandelsverkopen daalden, hoewel de vraagcijfers groei optekenden doordat de particuliere consumptie toenam. Chili stond onder druk omdat de regering zijn lithiumindustrie wilde nationaliseren.  

Goud is in april licht gestegen door de onrust op de markt als gevolg van de vrees voor wereldwijde financiële stabiliteit en een mogelijke interventie van de Fed. Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties daalde met 4 basispunten naar 3,42%. Brent ruwe olie steeg als gevolg van een OPEC productieverlaging.

 

Vooruitzichten en aanjagers

Het verbeterende sentiment rond China wordt toegeschreven aan de heropening van het land en het ondersteunende beleidsklimaat. De Chinese PMI-gegevens voor de verwerkende industrie daalden voor het eerst dit jaar licht onder de 50, wat overeenkomt met de verwachtingen van een ongelijkmatig herstelpad. Het huidige concurrentieklimaat in de consumentendetailhandel kan leiden tot een verschuiving in het leiderschap van de sector, wat mogelijk voordelen oplevert voor de Chinese consument. Het huidige marktscenario omvat nieuwe seculiere groeithema's zoals de digitale/cloud roll-out voor Chinese ondernemingen, de vooruitgang van high-end productie en de integratie van AI-functies door software- en gaminggiganten. 

De vooruitzichten voor exportgedreven economieën zoals Zuid-Korea en Taiwan zullen naar verwachting verbeteren dankzij de toegenomen vraag naar artificiële intelligentie en geheugenhalfgeleiders. Dergelijke katalysatoren dragen bij tot een sneller dan verwacht herstel. Zuid-Korea is ook klaar om voordeel te halen uit de vraag in verband met de Inflation Reduction Act (IRA) van de Verenigde Staten en de overgang van de EU naar schone technologie.

In het licht van de mogelijke aanhoudende marktvolatiliteit in de nabije toekomst hebben wij de risicoblootstelling van de strategie verminderd, terwijl wij de thematische kern en de blootstelling aan duurzame groei behouden. De posities in de portefeuille vertonen een groter vermogen tot duurzame groei en genereren een hoger rendement op eigen vermogen dan het benchmarkgemiddelde.

 

Gepositioneerd voor herstel

Wij brengen geen wijzigingen aan in onze regionale opvattingen - wij handhaven een overwogen positie in China, ASEAN en Brazilië, terwijl wij neutraal blijven voor de andere markten.

Regionale standpunten:

China blijft OW:  De laatste PMI-cijfers bevestigen dat het herstel in China doorzet. Ook de recente beleidsaankondigingen om de digitale transitie mogelijk te maken, de hervormingen van staatsbedrijven en de geruststelling van het privébedrijfsleven waren positief. De marktverwachtingen blijven uitgaan van beleidsmakers die conjuncturele problemen aanpakken, vooral in de sectoren infrastructuur en vastgoed. Het geopolitieke verhaal blijft echter wegen op de waarderingen

Brazilië OW: Gezien de markten in Brazilië in het vierde kwartaal blijven de waarderingen aantrekkelijk en zijn de macro-economische factoren over het algemeen gunstig. De heropening van China zou Braziliaanse aandelen een duwtje in de rug kunnen geven.

ASEAN OW: De heropening van China is ondersteunend voor ASEAN-landen zoals Thailand (toerismeherstel) en Indonesië (grondstoffenherstel), en wij handhaven dus een OW in de regio.

Mexico neutraal: Ondanks de ondersteuning van het Amerikaanse nearshoring-thema blijven wij neutraal voor Mexico, gezien de scherpe stijging van Mexicaanse aandelen.

Sector- en industrievisies: Duurzame consumptiegoederen gedowngraded naar neutraal

In vervolg op onze recente update over een trager dan verwacht herstel van de Chinese consument, zou de discretionaire sector met grote Chinese e-commerce namen, zoals JD.com, Alibaba enz. druk kunnen blijven uitoefenen op de sector, nu zij de uitdagingen van het verzwakkende sentiment en de toenemende concurrentie aanpakken.

Wij blijven de halfgeleidersector volgen (blijven neutraal), waar enige vraagondersteuning komt van AI en cloud gedreven investeringen eerder dan verwacht herstel zouden kunnen aantrekken.

imagelqk6p.png

imageuhti.png

image2snrp.png

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox