Recessie aan de horizon

Europese aandelen: De energiecrisis blijft de gemoederen beroeren

Europese aandelen sloten de maand september lager af. In Europa bleef de energiecrisis de krantenkoppen domineren toen Rusland begin september de gasstromen via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding volledig stopzette.

Wat als het slechtste scenario voor Europa werd beschouwd, leidde echter niet tot nieuwe pieken in de gasprijzen, die, na in augustus meer dan 300 euro per megawattuur te hebben bereikt, in september terugvielen tot ongeveer 200 euro.

Op economisch vlak lijkt een recessie nu het basisscenario. De meeste economische gegevens die in het kwartaal werden gepubliceerd, wezen op een vertraging, zoals de samengestelde PMI-bedrijfsenquête voor de eurozone, die zich nu op krimpgebied bevindt.

De industriële productie is in juli sterk gedaald en het consumentenvertrouwen in de eurozone heeft in september een nieuw dieptepunt bereikt.

Hoewel de groei in Europa afkoelt, geldt dit nog niet voor de inflatie.

 

Stijlen & Sectoren

Sinds het laatste comité - over de afgelopen vier weken - hebben Small Caps het slechtst gepresteerd, ongeacht de Value/Groei stijlen. Hierdoor zijn kleinere bedrijven richting absolute bodemniveaus op lange termijn teruggevallen.

Het is ook interessant om te zien dat de correlatie tussen de reële rente (10-jarige Duitse reële rente) en de outperformance van de Value-stijl (MSCI Europe Value/Growth) sinds enkele maanden minder duidelijk is. Daarnaast blijft het verschil in waardering (12 maanden toekomstige K/W) tussen Groei en Waarde stijlen vrij aanzienlijk, met Groei boven Value.

Op sectorniveau waren de slechtst presterende sectoren sinds het vorige comité communicatiediensten en nutsbedrijven - sectoren met een hoge schuldenlast - waarvan wij onderwogen zijn.  De sectoren Energie en Gezondheidszorg presteerden relatief gezien het beste.  

 

Bedrijfsresultaten

Wat de bedrijfsresultaten betreft, constateren wij een toenemende kloof tussen winstherzieningen en de prestaties van Europese aandelen. Hoewel MSCI Europe maandenlang negatief blijft presteren, blijven de winstherzieningen gemiddeld vrij "neutraal". In Europa zagen we echter nog niet veel herzieningen, de komende weken worden meer negatieve herzieningen verwacht.

 

Ratings

Wij hebben geen strategische veranderingen aangebracht qua Ratings. Wij zijn comfortabel met onze sterke overweging in Basisconsumptie, waarbinnen wij beleggen in bedrijven met een sterk prijsstellingsvermogen en een solide WPA-momentum.

In welke sector wij ook over- of onderwogen zijn, het devies blijft, meer dan ooit in een omgeving van economische vertraging, selectiviteit: sterke discipline bij onze aandelenselectie.

202210-EQ-NL-2.PNG202210-EQ-NL-3.PNG

202210-EQ-NL-4.PNG

 

Amerikaanse aandelen: Veerkrachtige arbeidsmarkt

Ook de Amerikaanse indices sloten de maand september met verlies af. S&P 500 daalt met 9,3%, de ergste maanddaling sinds maart 2020.

De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt veerkrachtig: uit de laatste rapporten over werkgelegenheid en JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) blijkt dat de Amerikaanse banenmarkt sterk in de lift zit.

Van hun kant zullen de centrale banken, geconfronteerd met de grootste inflatieschok sinds de jaren zeventig, waarschijnlijk voorrang blijven geven aan inflatiebestrijding boven ondersteuning van de groei.

Het strengere monetaire beleid van de Fed koelt sommige delen van de economie al af, zoals de huizenmarkt, nu de 30-jarige vaste hypotheekrente is gestegen tot ruim boven de 6%, het hoogste niveau sinds 2007.

 

Stijlen & Sectoren

Sinds het laatste comité - over de afgelopen 4 weken - deden Small Caps het beter dan Large Caps. Binnen de Large Caps waren de slechtst presterende Groeiers.

Het is ook interessant om, net als in Europa, vast te stellen dat de correlatie tussen de reële rente (10-jarige Amerikaanse reële rente) en de outperformance van de Value-stijl (MSCI US Value/Growth) sinds enkele maanden minder duidelijk is.

Daarnaast blijft het verschil in waardering (toekomstige K/W op 12 maanden) tussen Groei en Value stijlen, hoewel kleiner, behoorlijk groot, met Groei boven Value.

Kijken we naar de sectoren, dan was de slechtste prestatie sinds het vorige comité (veruit) die van de nutsbedrijven - sector met hoge schulden - gevolgd door IT, Duurzame consumptiegoederen en Communicatiediensten. De best presterende sectoren waren de energiesector en de gezondheidszorg.

 

Bedrijfsresultaten

De kloof tussen winstherzieningen en de prestaties van Amerikaanse aandelen is kleiner dan in Europa omdat bedrijven regelmatiger publiceren en meer winstwaarschuwingen al door de markt zijn ingeprijsd.

Wij stellen dus een logische correlatie vast tussen ondernemingen die een winstwaarschuwing hebben gepubliceerd en ondernemingen die het slechtst hebben gepresteerd.

De MSCI USA vertoont de laatste maanden echter nog steeds een negatievere ontwikkeling dan de herzieningen die wij hebben waargenomen: de markten lijken te anticiperen op verdere neerwaartse herzieningen.

 

USD effect

De sterke dollar blijft een tegenwind vormen voor de winst in het derde kwartaal, vooral voor IT en Materialen, wanneer men kijkt naar het geschatte FX-effect op de kwartaalomzetgroei op jaarbasis, die afhangt van het % buitenlandse omzet van de sector.

 

Ratings

Wij hebben geen strategische veranderingen aangebracht qua Ratings.

Wij zijn tevreden met onze overwogen positie in de gezondheidszorg, die de afgelopen weken een positieve bijdrage heeft geleverd. De sector speelt zijn rol als defensief segment goed, waarbij de meest defensieve subsegmenten, zoals grote farmabedrijven, het beste presteerden.

Wij wachten nog steeds op verschillende winstwaarschuwingen, vooral in sectoren die zeer afhankelijk zijn van consumptie. Wij blijven voorzichtig.

202210-EQ-NL-5.PNG

202210-EQ-NL-6.PNG

 

Groeilandenaandelen: Regionale divergentie houdt aan

September was opnieuw een volatiele maand voor wereldwijde aandelen. Na een relatief sterke start van de maand werden de aandelenmarkten al snel negatief na hoger dan verwachte Amerikaanse CPI-cijfers en de Amerikaanse FED die haar hawkish standpunt herhaalde en daarnaast een renteverhoging van 75 basispunten doorvoerde, evenals een toenemend risico op een wereldwijde recessie. Als gevolg daarvan bleef de USD sterker worden ten opzichte van de belangrijkste valuta's van de opkomende landen, en eindigden aandelen uit de opkomende landen de maand 11,9% lager (in USD).

Op regionaal niveau waren Korea en Taiwan de belangrijkste markten die gedurende de maand terrein verloren, met correcties van respectievelijk 18,5% en 16%, omdat de bezorgdheid over een vertraging van de wereldwijde vraag en de aanhoudende onzekerheid over de vooruitzichten voor de halfgeleidermarkt op het rendement wogen.

Indexzwaargewicht China bleef kampen met tegenwind doordat de RMB verzwakte ten opzichte van de dollar, terwijl er geen tekenen waren van een betekenisvol herstel van de binnenlandse vraag, waarbij in delen van het land Covid-lockdowns van kracht blijven.

Mexico (-0,5%) en Indonesië (-0,8%) lieten een relatieve outperformance zien, respectievelijk dankzij de steun die zij kregen van hun relatieve defensieve karakter en de ruggensteun van de binnenlandse vraag.

Binnen het grondstoffencomplex woog de recessiezorgen op de meeste grondstoffen, waaronder olie die de maand eindigde in de buurt van US$86 per vat (Brent), met uitzondering van zilver dat met 7,2% steeg.

 

Wijzigingen in de regionale visie

India: Downgrade naar neutraal (0)

Winstnemingen na een sterke rally, waarderingen blijven duur nog steeds aantrekkelijke markt in de huidige onzekere wereldwijde vooruitzichten gezien de binnenlandse vraag die veerkrachtig blijft.

 

Brazilië: Upgrade naar overwogen (+1)

Profiteert van de herstellende binnenlandse vraag, bestand tegen de wereldwijde geopolitieke risico's, de inflatie onder controle en de verwachting van versoepeling van de krediet- en liquiditeitssteun.

 

Wijzigingen in sectorratings:

Materialen: Downgrade naar onderwogen (-1)

Wereldwijde vraagvertraging weegt op vooruitzichten, samen met onzekerheid over herstel China. Verkiezen metalen nodig voor schone energietransitie.

 

Software & Diensten: Upgrade naar overwogen (+1)

Waarderingen worden redelijk, kwaliteits- en groeikenmerken aantrekkelijk in de aanloop naar een recessie/vertragende wereldwijde groei.

 

Vooruitzichten

Wij blijven voorzichtig wat de vooruitzichten voor groeilanden betreft, gezien het toenemende risico van een recessie in Europa en een aanzienlijke vertraging van de vraag in de VS, factoren waarvoor de grote exportregio's in de groeilanden niet volledig immuun zijn. De andere belangrijke factor voor de vooruitzichten voor de groeilanden is het vooruitzicht van een geleidelijk herstel in China. Hoewel er momenteel onvoldoende aanwijzingen zijn voor het vooruitzicht van breed opgezette stimuli om een Chinees herstel aan te zwengelen, verkeert de PBOC, gezien de gunstige inflatietrend en de reeds aangescherpte liquiditeitsvoorwaarden, in een relatief betere positie om op een bepaald moment in de toekomst een kredietimpuls te geven.

Aan de optimistische kant zouden de groeilanden nog kunnen verrassen met een positief verschil in bbp-groei (ten opzichte van de ontwikkelde landen), nu de ontwikkelde landen een langzame en vrij langdurige neergang recessie om de inflatie aan te pakken. Nu de meeste grondstoffen na hun hoogtepunt aanzienlijk zijn gecorrigeerd, zouden de verhalen over de binnenlandse vraag in de groeilanden het relatief beter kunnen blijven doen, waarbij de grondstoffen betaalbaar worden. En ten slotte ligt de huidige positionering voor groeilandenblootstelling dichter bij het laagste niveau in lange tijd, wat ook een zinvolle herstelmogelijkheid zou kunnen creëren als de hierboven besproken tegenwind wegebt.

De strategie heeft een evenwichtige blootstelling aan duurzame bedrijven die thematisch profiteren van de groei in de opkomende landen, die relatief goed bestand zouden kunnen zijn tegen macro- en geopolitieke tegenwind, aangevuld met een defensieve inslag gezien de voorzichtige vooruitzichten.

202210-EQ-NL-7.PNG202210-EQ-NL-8.PNG202210-EQ-NL-9.PNG202210-EQ-NL-10.PNG

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox