Recessie aan de horizon

Europese aandelen: Selectiviteit is essentieel

202211-EQ-NL-1.PNGEuropese aandelen zijn de afgelopen vier weken hersteld. Het herstel werd vooral aangevuurd door valueaandelen die het beter deden dan groeiaandelen sinds het vorige Equity Committee. Energie was opnieuw de sterkste outperformer, gevolgd door zowel financials als industrials. De defensieve sectoren, basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg, waren de belangrijkste underperformers. Informatietechnologie en communicatiediensten bleven ook achter bij de bredere Europese aandelenmarkt.

Ondanks de recente opleving blijft Europa een aantrekkelijk gewaardeerde regio tegen 11 keer de verwachte winst de komende twaalf maanden. De eurozone lijkt een aantrekkelijke regio te blijven qua waardering en noteert aan de onderkant van haar historische vork (12 M toekomstige K/W).

 

Winstherzieningen

De winstherzieningen blijven licht negatief na het resultatenseizoen van het derde kwartaal. De consensusverwachtingen gaan nu uit van een winstgroei van 1,4% voor de MSCI Europe©, wat in grote lijnen overeenkomt met de economische onzekerheid in de regio.

Energie en materialen leveren de grootste negatieve bijdrage aan die verwachte winstgroei, terwijl nutsbedrijven, basisconsumptiegoederen en communicatiediensten een positieve bijdrage leveren, samen met financiële instellingen. Die laatste hebben dit jaar positief verrast met goede prestaties en stevige winsten.

De verwachte winstgroei is hoger in de eurozone dan in Europa buiten de eurozone.

Ongeacht of wij over- of onderwogen zijn in een sector, blijft ons devies in een economische vertraging meer dan ooit selectiviteit: een sterke discipline bij onze aandelenselectie.

202211-EQ-NL-2.PNG202211-EQ-NL-3.PNG

 

Amerikaanse aandelen: Sterk marktherstel na verkoopgolf in september

Na de sterke marktcorrectie in september, als gevolg van agressieve centrale banken die de hardnekkig hoge inflatie probeerden terug te dringen, herstelden de Amerikaanse aandelenmarkten in oktober. Ondanks de hoge inflatie en de stijgende rentevoeten die beleggers zorgen baren, vonden zij toch enkele lichtpuntjes. Terwijl de economische vooruitzichten blijven verslechteren, wijst het herstel van de aandelenmarkten sinds eind september erop dat een aanzienlijke hoeveelheid slecht nieuws al is ingeprijsd aan de vooravond van een positief seizoen voor aandelenprestaties.

 

Valueaandelen outperformden

De opleving van de Amerikaanse markt in de afgelopen weken werd vooral gedreven door valueaandelen die het beter deden dan groeiaandelen. Vanuit sectoroogpunt was energie opnieuw de sterkste outperformer, gevolgd door financials, industrie en materialen. De defensieve sectoren, basisconsumptiegoederen en gezondheidszorg, presteerden ook vrij goed tijdens de opleving van de markt, terwijl duurzame consumentenproducten en communicatiediensten de enige sectoren waren die negatief presteerden. Ook informatietechnologie presteerde minder goed dan de bredere markt. Na de recente opleving is de Amerikaanse koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden in grote lijnen in lijn met het historische gemiddelde.

 

Degelijk resultatenseizoen

In totaal heeft 85% van de bedrijven in de S&P 500 de reële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 gerapporteerd. Volgens Factset Market Research heeft 70% van die bedrijven de markt positief verrast. De winstherzieningen blijven negatief en de consensusverwachtingen wijzen nu op een winstgroei van ongeveer 6% voor dit jaar en 2023. De verwachte winstgroei komt vooral van financials, duurzame consumptie, industrials en technologie, terwijl de winstgroei voor zowel materials als energie in 2023 naar verwachting negatief zal zijn.

 

Nog steeds een evenwichtige benadering

Op dit ogenblik zijn we ervan overtuigd dat een evenwichtige aanpak belangrijk blijft. Wij hebben geen strategische wijzigingen aangebracht en hebben onze +1 voor gezondheidszorg gehandhaafd, omdat de sector een rationele keuze blijft dankzij zijn defensieve kenmerken: geen negatieve impact van de oorlog, geringe economische afhankelijkheid, ondersteund door demografische trends en voortdurende innovatie, en aantrekkelijke waarderingen.

Wij hebben ook onze +1 voor informatietechnologie ongewijzigd gelaten, ondanks de underperformance van de afgelopen weken. Wij hebben nog steeds een voorkeur voor soft- en hardware, maar hebben besloten onze score voor halfgeleiders te verhogen van -1 naar 0. Het technologiesegment heeft een duidelijke reset gehad en een recessie is nu ingeprijsd, terwijl de Philadelphia Semiconductor Index onlangs beter is gaan presteren dan de Nasdaq Composite Index.

202211-EQ-NL-3.5.PNG

 

Groeilandenaandelen: Nog steeds enige volatiliteit

Groeilandenaandelen waren in oktober opnieuw volatiel. Na een relatief stabiel begin van de maand kampten groeilandenaandelen al gauw met risicoaversie na de aankondiging van Amerikaanse beperkingen voor Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot Amerikaanse halfgeleidertechnologie. Dit leidde tot wijdverbreide correcties in Chinese en Taiwanese tech- en halfgeleidernamen, na bezorgdheid over de groeitrajecten op langere termijn van deze beperkingen. Bij de start van het 20e Partijcongres keken beleggers voor Chinese aandelen naar belangrijke beleidslijnen in de toespraak van president Xi Jinping. Met weinig tekenen van een koerswijziging ten opzichte van het Covid Zero-beleid en een toegenomen aandacht voor nationale veiligheid, werden beleggers steeds risicoaverser, wat leidde tot een verdere verkoop van aandelen. Bijgevolg eindigden Chinese aandelen de maand lager met 17% (USD-rendement), ondanks het feit dat de Chinese bbp-cijfers voor het derde kwartaal boven verwachting waren. Binnen Azië presteerde Zuid-Korea beter, met een maandwinst van 8,5%, doordat er koopinteresse ontstond na een oververkochte situatie in de voorgaande maand en de verwachting dat Zuid-Koreaanse bedrijven zouden profiteren van de Amerikaanse inflatiebeperkingswet. India sloot de maand af met een lichte winst (+2,5%) doordat de bedrijfswinsten de hogere waarderingen over het algemeen ondersteunden. Het lichtpunt in de groeilanden voor oktober was Latijns-Amerika, dat met +9,6% steeg doordat zowel Brazilië (+8,6%) als Mexico (+13,8%) positieve rendementen voor de maand boekten. In Brazilië keerde Lula na een van de strakste verkiezingsraces in de geschiedenis van Brazilië terug aan de macht. Braziliaanse aandelen toonden echter veerkracht op de hoop op een herstel van de consumptie onder het regime van Lula.

 

Wijzigingen in de regionale visie

Geen wijzigingen in het regionale of sectorbeeld voor deze periode.

In een klimaat van aanhoudend sterke Amerikaanse dollar en de risico's van een aanzienlijke vertraging van de vraag in de VS en Europa blijven wij voorzichtig wat betreft de vooruitzichten voor groeilandenaandelen. Door de verhoogde geopolitieke risico's van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea en de sanctierisico's van de VS ten aanzien van China worden ze nog ongeruster. Voor China, de grootste weging in de groeilandenbenchmark, blijft de onzekerheid over de timing van een mogelijke heropening wegen op het herstel van de groei en de consumentenvraag in de regio.

Maar deze ongerustheid komt misschien goed tot uiting in de wereldwijde positionering voor groeilandenaandelen, die nu op een van de laagste niveaus in lange tijd staan. Zo vertegenwoordigen groeilandenaandelen nu slechts 6-7% van de totale wereldwijde aandelen.

Qua strategische positionering handhaven wij een evenwichtige en goed gediversifieerde blootstelling aan duurzame groeibedrijven in de opkomende landen in verschillende segmenten. Wij menen dat de onderliggende seculiere groeifactoren van onze portefeuillebedrijven hen relatief bestand zouden moeten maken tegen tegenwind van wereldwijde recessie en geopolitieke risico's.

202211-EQ-NL-4.PNG

202211-EQ-NL-5.PNG202211-EQ-NL-6.PNG202211-EQ-NL-7.PNG

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox