Wereldwijde aandelen stonden in augustus zwaar onder druk

Europese aandelen: Defensieve klemtoon blijft

image61k35.png

Energie & IT presteerden superieur

De Europese aandelenmarkten bleven de afgelopen weken over het algemeen vlak. Hoewel de prestaties niet sterk uiteenliepen, bleven smallcaps ondermaats presteren ten opzichte van largecaps.

Cyclische sectoren presteerden minder goed dan de bredere markt, met duurzame consumptie en industrie als belangrijkste underperformers.

Meer defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en basisconsumentengoederen presteerden iets beter dan de bredere markt, die vooral werd gesteund door de aanhoudende kracht van informatietechnologie en energie, die profiteerde van de stijging van de olieprijs die 90 USD/vat (Brent) nadert. Onze recente tactische beslissing om de onderweging in energie terug te brengen naar neutraal heeft zo zijn vruchten afgeworpen.

 

Winstverwachtingen & Waarderingen

De Europese aandelenmarkten zien er nog steeds aantrekkelijk uit gezien de verwachte winstgroei van bijna 4% voor de komende twaalf maanden. Op 12,2 keer de toekomstige K/W op 12 maanden lijken Europese aandelen nog steeds opwaarts potentieel te hebben.

De verwachte winstgroei van 6,6% voor 2024 is misschien toch iets te optimistisch gezien de huidige macro-economische situatie. Volgens de consensusverwachtingen zou de groei vooral moeten komen van de gezondheidszorg, de financiële sector en de industrie. De gezondheidszorg heeft vrij voorspelbare winsten als defensieve groeisector, maar een zwakkere economische groei zou een impact kunnen hebben op zowel de financiële als de industriële sector en zelfs op andere cyclische sectoren. De markt is misschien net iets te optimistisch over het winstmomentum van die cyclische sectoren.

 

Comfortabel met defensieve klemtoon

Gezien de economische vertraging bleven we voorzichtig ten aanzien van meer cyclische sectoren, zoals blijkt uit onze neutrale score voor duurzame consumptie en industrie. In de tussentijd houden we onze overweging in defensieve sectoren zoals basisconsumentengoederen en gezondheidszorg stabiel. Deze laatste profiteert nu van een opleving van de USD ten opzichte van de euro en het einde van de voorraadafbouw. Een relatieve inhaalbeweging blijft ons basisscenario.

We voelen ons comfortabel met onze meer defensieve klemtoon en hebben geen sterke strategische veranderingen doorgevoerd. Toch hebben we besloten om wat gedeeltelijke winst te nemen op onze overweging in Europese banken. We zijn ervan overtuigd dat de beste periode van de cyclus voor banken nu achter ons ligt en houden rekening met het risico dat overheden op zoek gaan naar extra inkomsten via bankbelastingen. Daarom hebben we de Europese banken gedowngraded van +1 naar neutraal. De neutrale positionering op financiële instellingen (banken, gediversifieerde financiële instellingen, verzekeringen) wordt gehandhaafd.

imageoqsx6.png

 

Amerikaanse aandelen: Veerkracht blijft het sleutelwoord

Ondanks hogere rendementen en volatiliteit waren Amerikaanse aandelen veerkrachtig dankzij beter dan verwachte economische cijfers en beleggers die al anticipeerden op een meer dovish Federal Reserve volgend jaar. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben sinds begin augustus vlak gepresteerd.

 

Largecap groei trekt Amerikaanse markt

De prestatieverschillen tussen de Amerikaanse aandelenmarkten waren de afgelopen weken vrij groot. Largecaps deden het beter dan smallcaps, terwijl de focus van beleggers bleef liggen op groeiaandelen, in afwachting van een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank in 2024. Cyclische en rentegevoelige sectoren presteerden in deze context superieur. Vooral informatietechnologie bleef de leiding nemen, terwijl ook materialen en industrie het beter deden dan de bredere markt.

De best presterende sector van de afgelopen weken was echter de energiesector. De sector profiteerde van de stijgende olieprijzen waarbij de prijs voor een vat ruwe Brent-olie geleidelijk 90 USD naderde. Groeirisico's in China werden gecompenseerd door een fatsoenlijke vraag naar olie en de impact van productieverlagingen. Na de recente productieverlaging van de Saoedi's staat de OPEC+-productie van ruwe olie nu op het laagste niveau sinds augustus 2021.

Defensieve sectoren bleven achter bij de bredere markt. Basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven waren de grootste underperformers in de afgelopen weken.

 

Te optimistische winstverwachtingen?

In tegenstelling tot Europa zijn de winstverwachtingen in de VS de afgelopen maand opwaarts bijgesteld. De consensusverwachtingen gaan nu uit van een winstgroei van bijna 9,5% in de komende twaalf maanden en zelfs bijna 12% volgend jaar. Dat is misschien een beetje te optimistisch, gezien het feit dat de economie toch al aan het vertragen is.

De waarderingen zijn niet overdreven duur. Toch noteert de Amerikaanse aandelenmarkt boven zijn langetermijngemiddelde op ongeveer 19 keer de K/W voor de komende twaalf maanden.

 

Licht defensieve klemtoon is zinvol

Gezien een vertragende economie, waarschijnlijk te optimistische winstverwachtingen en bovengemiddelde waarderingen, blijft een defensieve allocatie gerechtvaardigd. Bovendien is het einde van het jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen meestal wat grilliger. Dat betekent niet dat Amerikaanse aandelen de komende maanden negatief zullen zijn, maar beperkt gewoon het potentieel tegen het einde van het jaar, vooral gezien de mooie stijging sinds het begin van dit jaar die ze tot nu toe hebben gehad. In deze context blijft de gezondheidszorg onze enige sectorovertuiging met een +1 score.

imagev9tkb.png

 

Groeilandenaandelen: Sterkere correctie dan ontwikkelde markten

Wereldwijde aandelen stonden in augustus onder grote druk, waarbij de opkomende markten een meer uitgesproken daling lieten zien (-6,4% in USD) dan de ontwikkelde markten (-2,6%). Deze daling werd gedreven door een sterker wordende USD en toenemende zorgen over de Chinese vastgoedmarkt, die een negatieve impact hadden op de rendementen van opkomende markten.

De maand begon met een opmerkelijke gebeurtenis toen Fitch van de ene dag op de andere de rating van de Amerikaanse overheid verlaagde van AAA naar AA+ vanwege toenemende zorgen over de budgettaire gezondheid van het land. Tegelijkertijd vertoonde de Amerikaanse economie tekenen van afkoeling. In zijn toespraak op het Jackson Hole symposium sprak voorzitter Powell van de Federal Reserve zijn voorzichtige vooruitzichten uit. Bovendien namen andere functionarissen van de Federal Reserve een minder hawkish houding aan, wat de mogelijkheid suggereerde om de rente op korte termijn stabiel te houden.

In China bleef het marktsentiment ongunstig. De Chinese economie worstelde met verschillende binnenlandse uitdagingen, vooral in de vastgoedsector, het schaduwbankieren en de gezondheidszorg. Country Garden, een van de grootste projectontwikkelaars van het land, stond op het punt in gebreke te blijven, maar betaalde zijn schuld uiteindelijk op tijd. Dit leidde echter tot bezorgdheid over systeemrisico's in de Chinese vastgoedmarkt, aangezien andere bedrijven met soortgelijke liquiditeitsproblemen te kampen hadden. Wat de economische indicatoren betreft, werd de Chinese CPI marginaal negatief, terwijl de PMI onder de 50 bleef en de export afnam. Investeringsbanken hebben de prognose voor de bbp-groei in China opnieuw verlaagd. Vanaf half augustus begon de Chinese overheid met de uitvoering van meerdere beleidsmaatregelen, waaronder steun voor onroerend goed en de aandelenmarkt. De maatregelen waren zinvoller dan de eerste stappen van Beijing in de afgelopen maanden, maar de problemen bleven groot. Chinese aandelen eindigden de maand nog steeds met een aanzienlijk verlies van -9%, wat de totale index voor opkomende markten naar beneden trok.

In andere markten had Taiwan te lijden onder de overloopeffecten van China en werd het geconfronteerd met winstnemingen. Zuid-Korea daalde omdat de trage export de groeivooruitzichten ondermijnde. India daalde ook, maar minder dan andere landen, omdat de bbp-groeiverwachtingen optimistisch leken en de bezorgdheid over de voedselinflatie afnam. Latijns-Amerika daalde het meest ondanks het begin van een versoepelingscyclus. In Brazilië behaalde president Lula een belangrijke overwinning in het Congres, waardoor hij de beperkingen op overheidsuitgaven kon versoepelen.

Geopolitiek gezien speelden opkomende markten een actieve rol op het wereldtoneel. De BRICS-top in augustus had tot doel het lidmaatschap uit te breiden door zes nieuwe landen uit te nodigen, waaronder Saoedi-Arabië, Iran en Egypte. De Amerikaanse minister van Handel Raimondo voerde uitdagende gesprekken tijdens haar bezoek aan China, dat samenviel met speculaties over doorbraken in de Chinese chiptechnologie.

De prijzen voor ruwe olie stegen licht in augustus (+1,5% in USD) omdat Saoedi-Arabië van plan was om de vrijwillige productieverlaging te verlengen tot het einde van het jaar. Goud daalde met 1,3% en zilver met 2,0%. De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg naar 4,10%.

 

Vooruitzichten en aanjagers

Ondanks enkele uitdagingen op de korte termijn, blijven we positief over de langetermijnvooruitzichten voor groeilandenaandelen. Verschillende opkomende markten blijven profiteren van aanzienlijke onderliggende thematische meevallers: Met name de toenemende vraag naar artificiële intelligentie (AI) en de mogelijke stabilisatie van de vraag naar elektronische apparaten bieden veelbelovende mogelijkheden voor geselecteerde bedrijven in Taiwan en Zuid-Korea. Vanuit het perspectief van de waardeketen spelen veel Aziatische bedrijven een cruciale rol in de groei van de AI-sector en zullen ze naar verwachting op de lange termijn de vruchten plukken van deze transitie. Bovendien zal Zuid-Korea profiteren van de vraag in verband met de Inflation Reduction Act (IRA) van de Verenigde Staten en de inzet van de Europese Unie voor schone technologie.

In Latijns-Amerika is er sprake van een geleidelijke omarming van een versoepelingscyclus, waarbij centrale banken de rente verlagen. Wij zijn optimistisch over potentiële begunstigden in de regio, vooral binnen binnenlandse consumptiegerichte bedrijven en aandelen met een lange duration.

In China blijven de waarderingen laag, ondanks de aanhoudende tegenwind door macro-economische zwakte en geopolitieke zorgen. Potentiële risico's in Chinees vastgoed doken weer op met Country Garden, een grote projectontwikkelaar die mogelijk failliet ging, wat zich via schaduwbankieren verspreidde naar het hele financiële systeem. Na enkele weinig indrukwekkende maatregelen in de voorgaande maanden begon Beijing in een snel en frequent tempo meerdere stimulerende beleidsmaatregelen uit te rollen, zoals zinvolle inspanningen om de financiering van de vastgoedmarkt te ondersteunen en de dynamiek van de aandelenmarkt te stimuleren. Chinese bedrijven, waaronder die in de vastgoedsector, zagen aan het einde van de maand een opleving, maar de Chinese groeivooruitzichten voor het hele jaar worden nog steeds belemmerd door de zwakke economische situatie. We blijven voorzichtig over het vertragende herstel in China, dat moet worden gerechtvaardigd door het verbeterende sentiment op de markt, in investeringen en onder consumenten.

De huidige positionering van de portefeuille blijft evenwichtig, met blootstelling aan verschillende gediversifieerde clusters en beleggingsthema's. Regionaal en op sectorniveau handhaaft onze strategie een evenwichtige benadering in vergelijking met de MSCI EM© benchmark. Deze evenwichtige houding is bewust gekozen om de actieve risicoblootstelling te beperken, gezien de aanhoudende onzekerheden over de wereldwijde economische groei en geopolitiek.

 

Update positionering

We brengen geen wijzigingen aan in onze regionale EM-ratings. In sectoren downgraden we basisconsumptiegoederen naar neutraal.

Regionale standpunten:

China Neutraal: De laatste gegevens uit China onthulden zwakte bij de consument: dalende export/import, dalende CPI-cijfers. Daarnaast zag China netto neerwaartse herzieningen in alle sectoren na de 2Q resultaten. De liquiditeitsdruk in de vastgoedsector werd verlicht door nieuwe ondersteunende maatregelen. De belangrijkste kwesties, waaronder vertrouwen en de prijsstelling van vastgoed, blijven bestaan. Geopolitieke risico's en onzekerheden liggen weer op tafel en kunnen de tegenwind blijven versterken.

Sector- en industrievisies:

Basisconsumptiegoederen gedowngraded naar Neutraal: De inflatie in opkomende landen daalt nu het begin van een versoepelingscyclus wordt omarmd. De voedselinflatie is niet langer een rugwind en de herzieningen verzwakken.

imagelkpra.png

image9o7iv.png

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox