Wereldwijde aandelenrally gedreven door groeiaandelen

Europese aandelen: Sterke start, ondersteund door dalende inflatiecijfers

tabEqNL0.PNG

De Europese aandelenmarkten hadden een zeer sterke start van het jaar, gesteund door de afnemende inflatiecijfers, zowel in de VS als in Europa, het verrassend snelle einde van het zero covidbeleid in China en de relatief zachte winter die de energiecrisis in Europa en daarmee het risico van een diepe winterrecessie heeft bezworen.

Tijdens deze opleving namen cyclische producten duidelijk het voortouw. Cyclische groeisectoren zoals de duurzame consumptiesector, de industrie en de informatietechnologie deden het beter dan de bredere Europese aandelenmarkt. Defensieve sectoren zoals niet-duurzame consumentengoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven presteerden sterk ondermaats. Bovendien temperden de dalende energieprijzen het momentum in de energiesector, die tot dusver dit jaar wat terrein heeft moeten prijsgeven.

Terwijl de prestatieverschillen tussen value en growth groot waren, was dit ook het geval wanneer werd gekeken naar small en large caps. Small caps deden het sinds het begin van het jaar beter dan hun grotere tegenhangers. De gepubliceerde economische gegevens waren gunstig voor kleinere bedrijven. De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van de eurozone verbeterde tot 50,2, wat wijst op een aanzienlijke verbetering van het sentiment en dat de regio een winterrecessie zou kunnen vermijden.

In deze context, en zoals begin januari vermeld, zijn wij geleidelijk positiever geworden over small caps en zoeken wij nog steeds naar een koopkans op lange termijn. Een kentering in de verkrapping door de centrale banken en de behoefte aan meer zichtbaarheid van de economie en het winstmomentum van bedrijven zijn de ontbrekende elementen om met overtuiging positief te worden over Europese small caps.

 

Winstverwachtingen en waarderingen

Na de year-to-date herstelbeweging zijn de waarderingen licht gestegen, maar ze blijven interessant. Europese aandelen worden nu verhandeld tegen iets minder dan 13 keer de verwachte winst voor 2023 en zijn nog steeds aanzienlijk goedkoper dan hun langetermijngemiddelde.

De verwachte winstgroei blijft dicht bij 0%, aangezien de beleggers de verwachtingen aan het begin van het jaar al aanzienlijk naar beneden hadden bijgesteld. De groei zal naar verwachting vooral komen van financiële instellingen, terwijl de verwachte winstgroei voor zowel energie als materialen dit jaar sterk negatief zal zijn.

 

Voorlopig in balans blijven

Wij hebben geen belangrijke strategische wijzigingen aangebracht, omdat wij ons nog steeds comfortabel voelen met onze huidige positionering. Basisconsumptiegoederen blijven onze belangrijkste overtuiging. Hoewel de sector tijdens het marktherstel ondermaats presteerde en een zwakkere Amerikaanse dollar op de relatieve prestaties woog, zijn wij overtuigd van het opwaarts potentieel, het prijszettingsvermogen en het positieve winstmomentum van deze sector. Wij hebben onze blootstelling binnen de sector echter bijgesteld door de verkoop van voedingsmiddelen & te verlagen van -1 naar -2. Aangezien dit marktsegment geen onderhandelingsmacht heeft, kunnen de marges onder aanzienlijke druk komen te staan.

Ondertussen houden wij ook onze +1 op Informatietechnologie en op Gezondheidszorg, onze -1 op Communicatiediensten, Nutsbedrijven en Energie. Deze laatste lijkt volledig gewaardeerd na de sterke winst van vorig jaar, terwijl de winstmarges onder druk zouden kunnen komen te staan door de aan de gang zijnde energietransitie naar hernieuwbare energie uit fossiele brandstoffen.

Ten slotte blijven wij ervan overtuigd dat stock picking dit jaar nog belangrijker zal worden en dat het WPA-momentum de sleutel zal zijn om alfa te genereren.

Eq_figure2IT.png

Amerikaanse aandelen: Grote groeiaandelen doen het veel beter dan waardeaandelen

Wereldwijde aandelen kenden een sterke start van het jaar, gesteund door versoepelende inflatiecijfers en behoorlijke consumptiecijfers ondanks het slechte consumentenvertrouwen. De rally werd aangedreven door groeiaandelen in het vooruitzicht van een minder restrictief monetair beleid en een verzwakkende economie die de langetermijnrente deed dalen.

 

Cyclische groei overtreft

In de VS is er ook een duidelijk verschil in prestatie tussen groei en waarde tot nu toe sinds het begin van het jaar, vooral wanneer we kijken naar grote kapitalisaties. Grote groeiaandelen hebben het massaal beter gedaan dan waarde.

De prestatieverschillen tussen de verschillende sectoren zijn groot. Cyclische sectoren die vorig jaar corrigeerden, zoals duurzame consumptie, informatietechnologie en communicatiediensten deden het massaal beter dan de bredere Amerikaanse markt. Value en meer defensieve sectoren, zoals niet-duurzame consumentengoederen, nutsbedrijven, gezondheidszorg, energie en financiële instellingen presteerden aanzienlijk minder goed.

 

Winstverwachtingen en waarderingen

Ondertussen werden de winstverwachtingen verder naar beneden bijgesteld. Beleggers rekenen op een winstgroei van bijna 3 tot 4% in 2023. Dit klinkt redelijk gezien de huidige economische context. De groei zal naar verwachting vooral komen van duurzame consumptiegoederen, industrie en financials. Voor andere sectoren zoals materialen, energie en vastgoed verwacht de marktconsensus dat de winsten dit jaar zullen dalen.

Met die winstgroei in gedachten en gezien de recente opleving, is de waardering van de Amerikaanse aandelenmarkt licht gestegen tot boven de mediaan van de lange termijn, maar ziet er niet overdreven duur uit.

Er is niettemin een aanzienlijke waarderingsdispersie tussen de sectoren. Energie en vastgoed lijken bijzonder goedkoop, terwijl duurzame consumptie en informatietechnologie iets minder aantrekkelijk zijn geworden ten opzichte van hun langetermijngemiddelde. De financiële sector is nu grotendeels in lijn met zijn langetermijngemiddelde.

 

Tijdelijke downgrade voor IT

Beleggers in aandelen hebben al rekening gehouden met een zachte landing van de Amerikaanse economie, getuige de recente opleving van cyclische sectoren. De voorlopende indicatoren wijzen inderdaad in die richting, hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Als dat scenario werkelijkheid wordt, zouden wij onze blootstelling aan cyclische sectoren verder moeten vergroten.

Wij menen echter dat de opleving van de aandelenmarkt iets te snel en te ver gaat, wat een voorzichtiger kortetermijnvisie rechtvaardigt. In dit verband hebben wij besloten ons cijfer voor informatietechnologie tijdelijk te verlagen van +1 naar neutraal:

  • De waarderingen zijn gestegen ten opzichte van een paar weken geleden. Na de recente opleving is veel goed nieuws ingeprijsd, vooral in de halfgeleiders.
  • Beleggers verwachten een aanzienlijke economische opleving in de tweede helft van het jaar. Dit is misschien te optimistisch.
  • De vertraging van het cloudverbruik wordt onderschat. Sommige signalen wijzen erop dat de eindvraag zou kunnen verzwakken. Verscheidene bedrijven hebben hun investeringsuitgaven al verlaagd; dit zal zeker gevolgen hebben voor de halfgeleiders.
  • De vraag naar auto's en de industrie blijft sterk en sommige selectieve namen bieden nog steeds interessante opwaartse mogelijkheden.

Dit rechtvaardigt een voorzichtige kortetermijnvisie op de technologiesector, rekening houdend met onze zeer sterke langetermijnovertuiging in automatisering en robotica.

Eq_figure3IT.png

Groeilandenaandelen: Sterke start van het jaar

De opkomende markten zijn het jaar sterk begonnen, dankzij het optimisme over de heropening van China en de zwakkere dollar. Met uitzondering van India namen alle belangrijke groeilandenregio's deel aan de opleving in januari. De belangrijkste aanjagers van het herstel waren echter vooral de Noord-Aziatische markten, waaronder Taiwan, Zuid-Korea en China, maar ook Mexico. Een voortzetting van gunstige beleidsaankondigingen in China, samen met een sterk herstel van de consumptietrends tijdens de vakantieperiode van het Chinese Nieuwjaar, hielp de Chinese markten om het herstel gedurende het grootste deel van de maand voort te zetten, voorafgaand aan enige winstnemingen tegen het einde van de maand. Voor Taiwan en Zuid-Korea werd het herstel geleid door de verwachtingen dat de halfgeleiderindustrie een potentiële bodem nadert, ook al waren de resultaten voor de belangrijkste halfgeleiders nauwelijks optimistisch, hoewel de markten zich concentreerden op de vooruitzichten op herstel en de plannen voor capexvermindering. De best presterende regio tijdens de maand was Mexico, waar de markten optimistisch werden door de aankondiging van nieuwe investeringen, omdat het land zal profiteren van de Amerikaanse nearshoring-inspanningen. De enige markt in de groeilanden die onder druk bleef, was India, waar de winstnemingen werden voortgezet nadat de regio het afgelopen jaar een nogal overvolle markt was geworden. Recente beschuldigingen van financiële discrepanties over Adani Group, verslechterden ook het sentiment rond Indiase aandelenprestaties voor de maand.

Binnen het grondstoffencomplex gaven de heropening van China en de afnemende recessievrees een impuls aan de meeste metalen, met ijzererts (+10,4%) en koper (+10,3%) als belangrijkste stijgers. Ook de goudprijs eindigde de maand 5,4% hoger, omdat de verwachtingen over een piek in de rente en de dollar het edelmetaal een duwtje in de rug gaven.

 

Vooruitzichten en aanjagers

Wij zijn optimistisch over de vooruitzichten voor groeilandenaandelen tot in 2023, waar China de belangrijkste motor voor herstel in de groeilanden.

In de afgelopen maanden hebben we bijna alle tegenwind die op de Chinese aandelenrendementen woog, zien omslaan in rugwind. Terwijl het zero covidbeleid het grootste deel van vorig jaar op de economische activiteit had gedrukt, heeft de snelle heropening van China de deur geopend voor een opleving van de economische activiteit en een versnelde terugkeer van de consumptie, waarbij de spaargelden van de consumenten een historisch hoogtepunt hebben bereikt. Op het gebied van regelgeving heeft Alibaba's Ant Group, een van de eerste technologienamen die te maken kreeg met sancties, onlangs toestemming gekregen voor een extra kapitaalverhoging, wat erop wijst dat de aanscherping van de regelgeving van de afgelopen twee jaar wel eens zou kunnen omslaan. Ten slotte zou China zelfs in het vastgoedsegment kunnen toewerken naar een versoepeling van de regels inzake hefboomwerking - het beroemde beleid van de 3 rode lijnen, dat op de groei van de Chinese vastgoedsector drukte.

Ook buiten China zien wij relatief optimistische ontwikkelingen: de inflatiedruk neemt af en de gevreesde vertraging van de vraag op de eindmarkten voor technologie en halfgeleiders in de VS valt mee, wat de vooruitzichten voor exportgerichte markten zoals Zuid-Korea en Taiwan kan ondersteunen. Daarnaast zijn er andere regio's in de groeilanden die profiteren van ondersteunende trends zoals diversificatie van de toeleveringsketen en nearshoring, waaronder Mexico en India, terwijl Thailand de belangrijkste begunstigde zou kunnen zijn voor een volledige heropening van China. Al deze factoren zouden kunnen leiden tot een groter groeiverschil tussen groeilanden en ontwikkelde landen in 2023, terwijl de waarderingen nog steeds gunstig zijn.  Vanuit het oogpunt van portefeuillepositionering blijven wij een evenwichtige blootstelling houden aan duurzame groeinamen in de de groeilanden, met thematische begunstigden in verschillende onderliggende groeiclusters.

 

Gepositioneerd voor herstel

Wij brengen geen wijzigingen aan in onze regionale opvattingen - wij handhaven een overwogen positie in China, ASEAN en Brazilië, terwijl wij neutraal zijn voor de andere markten. Vanuit sectoroogpunt waarderen wij materialen op naar neutraal, terwijl wij onze overweging in duurzame consumentenproducten (detailhandel) handhaven.

 

Regionale standpunten:

China nog steeds OW - Snelle heropening heeft geleid tot een herstel van de consumptie in China, vooral met het oog op de viering van het Chinese Nieuwjaar - het jaar van het Konijn. Ook op het gebied van regelgeving bleef de nieuwsstroom constructief, of het nu ging om de hervatting van nieuwe gokvergunningen of de goedkeuring door de toezichthouder van een kapitaalverhoging voor Alibaba's Ant Group. Aan de vastgoed- en infrastructuurzijde blijft de zwakte aanhouden, maar er zouden verdere ondersteunende beleidsbeslissingen kunnen komen. Wat onze voorkeur betreft - wij hebben een meer evenwichtige voorkeur voor aandelen uit Hongkong versus binnenlandse aandelen uit China.

Brazilië OW - Gezien de verkoop van de markt in Brazilië in het vierde kwartaal blijven de waarderingen aantrekkelijk en zijn de macro-economische factoren over het algemeen gunstig. De heropening van China zou Braziliaanse aandelen enige rugwind kunnen geven.

ASEAN OW - De heropening van China is gunstig voor ASEAN-landen zoals Thailand (herstel van het toerisme) en Indonesië (herstel van grondstoffen), en daarom handhaven wij een OW in de regio.

Mexico Neutraal - Ondanks de rugwind van het Amerikaanse nearshoring-thema blijven wij neutraal voor Mexico, gezien de scherpe rally die wij de afgelopen maand in Mexicaanse aandelen hebben gezien.

 

Sector en Industrie standpunten:

Materials upgrade naar neutraal - ondanks de wereldwijde vraagvertraging zou de heropening van China kunnen zorgen voor een stijgende vraag naar materialen. De relatieve voorkeur blijft uitgaan naar materialen die een toepassing vinden in de energietransitie en thematische blootstelling zoals lithium, nikkel, enz.

Eq_figure4IT.png

Eq_figure5IT.png

Eq_figure6IT.png

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox