Sterke toename van de volatiliteit

De markten kwamen in een risk-off modus terecht als gevolg van de aanhoudende geopolitieke problemen, die uiteindelijk leden tot de aanval van Rusland en invasie in Oekraïne. Dat leidde ook tot een openlijk conflict tussen de twee landen, gevolgd door historische en ongezien strenge sancties door de meeste ontwikkelde landen, waarbij de VS, de EU en het VK het voortouw namen. Het resultaat was een sterke toename van de volatiliteit en een sterk negatief rendement op risicovolle vastrentende activa, waarbij groeilandenobligaties de toon aangaven. De High Yield en investment grade markten kregen ook zware klappen, hoewel activa in EUR beter presteerden dan die in USD en defensieve sectoren zoals telecom en gezondheidszorg het goed deden. De overheidsobligaties van de eurozone deden het beter dan hun tegenhangers in dollars, met name de eurozone-kernlidstaten en Zweden, terwijl bij de perifere landen Italiaanse overheidsobligaties goed presteerden. De grondstoffenmarkten waren duidelijk de grootste winnaars van de maand, terwijl de Europese valuta's en uiteraard de roebel het meest te lijden hadden.

De impasse in Oekraïne en de tot dusver mislukte onderhandelingen wijzen erop dat de oorlog en het daaruit voortvloeiende menselijk leed waarschijnlijk op het sentiment zullen blijven wegen. De volatiliteit en prijsschommelingen die dat met zich meebrengt, zullen de vastrentende markten op korte termijn blijven beïnvloeden, waardoor een flexibel en tactisch beheer van essentieel belang wordt. In de loop van het jaar zullen de gevolgen op iets langere termijn uiteraard uitmonden in steeds hogere inflatie, die uit de hand dreigt te lopen als gevolg van de stijgende grondstoffenprijzen en de grotere druk op de bevoorradingsketen. Het is ook mogelijk dat dit de consumptie en de groei in de ontwikkelde landen en de groeilanden in het algemeen een knauw geeft. In hun streven om de inflatie onder controle te houden, zijn de centrale banken niet volledig van koers veranderd en blijven ze vasthouden aan hun verstrakkende houding. We verwachten nog steeds dat de Fed de rente zal verhogen (met 25 basispunten in plaats van de eerder geplande 50 basispunten), terwijl we nog steeds denken dat de ECB de rente dit jaar zou kunnen verhogen, zij het veel later in 2022. Het valt nog af te wachten hoe de markten/economieën op dit verkrappende beleid zullen reageren bij gebrek aan begrotingssteun en tegen de achtergrond van aanhoudende geopolitieke problemen. Wel denken we dat de ontwikkelde landen waarschijnlijk extra budgettaire stimulusmaatregelen zullen aankondigen (door de schuld op te trekken), die wellicht enkele positieve effecten zullen sorteren en een platform kunnen bieden voor verdere monetaire verkrapping.

Strategie & positionering

Het is belangrijk op te merken dat de Candriam Global Bond en Credit strategieën niet blootgesteld zijn aan Russische overheidsobligaties. Rusland is op basis van duurzaamheidskenmerken uitgesloten van ons beleggingsuniversum voor overheidsobligaties.

FI_NL.png

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox