Duurzame obligaties: focus op resultaten

Uitgiftevolume duurzame obligaties, jaarlijks, miljard USD
Sust_Bonds_NL.png
Bron: Candriam, Bloomberg© - Per 15/12/2021

 

De selectieuitdaging

In het verleden ging het bij duurzaam beleggen in vastrentende waarden vooral om de duurzame geloofsbrieven van emittenten. Duurzame obligaties brachten daar verandering in - door beleggers de mogelijkheid te bieden het gebruik van obligatieopbrengsten op te volgen en de resultaten te monitoren.

Maar hier ligt een uitdaging voor beleggers - hoe houdt u rekening met obligatiedoelstellingen bij uw emissieselectie?

Bovendien hebben verschillende soorten duurzame obligaties vaak verschillende soorten doelstellingen. Terwijl de key performance indicators (KPI's) van groene obligaties vrij nauwkeurig en wetenschappelijk onderbouwd kunnen zijn, wordt voor sociale projecten doorgaans een beroep gedaan op subjectievere beoordelingscriteria. Wat moeten beleggers doen?

Mei 2022

Obligaties met impact: een duurzame toekomst financieren

In onze whitepaper "Obligaties met impact: een duurzame toekomst financieren" worden enkele van de actuele vragen behandeld:

  • Rendementen en KPI's: wat primeert bij een duurzame obligatie en hoe zijn ze met elkaar verbonden?
  • Kunnen deze obligaties worden gebruikt voor impactbelegging?
  • Wat te denken van sociale en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties (SLB's) - de twee nieuwe soorten obligaties die hun meer gevestigde "groene" tegenhangers hebben opgevolgd?
  • Vormen SLB's een alternatief voor duurzame obligaties?
  • Welke rol speelt de Taxonomie van de EU in deze markt en waarom mogen we een nieuwe aanvulling op deze regels verwachten?
  • Regeringen zijn er verliefd op geworden - maar hoe moeten duurzame overheidsobligaties worden geanalyseerd?

 

Risico's

Risico's verbonden aan beleggen in duurzame obligaties zijn onder meer: Risico van kapitaalverlies, kredietrisico, renterisico, valutarisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico en derivatenrisico.

Dit document wordt uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden verstrekt en kan de mening en eigendomsinformatie van Candriam bevatten. De meningen, analyses en standpunten in dit document worden louter ter informatie verstrekt en houden geen aanbod in om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsaanbeveling, noch de bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox