Hoe moet ik mijn allocatie aan illiquide activa bepalen?

Verschillende beleggingen vereisen een verschillende aanpak... Hoe kan ik 'de berekening maken' en illiquide beleggingen, zoals vastgoed en private debt, vergelijken met traditionele activaklassen zoals aandelen en obligaties? Omdat er geen handel is en geen benchmarks die alle soorten illiquide activa omvatten, beschikken wij over minimale prestatie- en risicogegevens, terwijl de sector nog niet goed weet op welke manier een passende allocatie aan illiquide activa moet gebeuren.

...om duidelijk verschillende resultaten op te leveren

Ontdek de antwoorden in ons laatste educatieve artikel, waarin wij onze visie geven op de optimale omvang van de blootstelling aan illiquide activa voor wereldwijde multi-assetportefeuilles. Als u het goed aanpakt, kan dat een hele reeks potentiële voordelen voor uw portefeuille opleveren, waaronder waardevolle diversificatievoordelen, een superieur risico-rendementsprofiel en een hoger potentieel voor een beter rendement.

Ontdek de antwoorden in ons laatste educatieve artikel, waarin wij onze visie geven op de optimale omvang van de blootstelling aan illiquide activa voor wereldwijde multi-assetportefeuilles. Als u het goed aanpakt, kan dat een hele reeks potentiële voordelen voor uw portefeuille opleveren, waaronder waardevolle diversificatievoordelen, een superieur risico-rendementsprofiel en een hoger potentieel voor een beter rendement.

Prestaties van privékapitaalindices

Illiquids White Paper.png

Bron: Monthly returns of private capital indices (Preqin), 2021.


Essentiële due diligence

Zoals uit onze grafiek blijkt, hebben illiquide activa de afgelopen jaren erg goed gepresteerd en wereldwijde aandelen geklopt. De maandelijkse rendementen verbergen echter vaak een hoge volatiliteit en overschatten de correlatie met andere activaklassen. Daarom is een zorgvuldige beoordeling van het risico/rendementsprofiel van deze activa van essentieel belang.

Hoe gaat u dus illiquide allocaties toewijzen in eerste instantie? Ontdek meer over de belangrijkste elementen van dit proces, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze in elkaar passen:

  • De omstandigheden en langetermijndoelstellingen van de belegger
  • Prognoses van micro-economische en financiële variabelen, alsmede van verborgen risico's
  • Prognoses voor rendementsgeneratie en risicobeperking, uitgedrukt via de optimalisatie van de gemiddelde variantie
  • Rendementen modelleren voor verschillende soorten multi-assetportefeuilles, over verschillende risicoportefeuilles (zoals conservatief, evenwichtig en agressief)
  • Kwantificering van het effect van de allocatie van illiquide activa van verschillende omvang op de totale volatiliteit van de portefeuille

Moet u de cijfers nog berekenen? Onze paper kan misschien nuttig zijn. Ook ons Client Services Team kan helpen.

Lees onze volledige educative paper, en diversifieer un allocatie!

 

Dit document wordt uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden verstrekt en kan de mening en eigendomsinformatie van Candriam bevatten. De meningen, analyses en standpunten in dit document worden louter ter informatie verstrekt en houden geen aanbod in om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsaanbeveling, noch de bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Waarschuwing: In het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument of een bepaalde financiële index of een beleggingsdienst, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten, of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan van het land waar de belegger

verblijft, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve invloed op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

  • Lees onze volledige educatieve paper

    En diversifieer uw allocatie!

  • Illiquid investments – But how much? A quick-start guide

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox