Natuurlijk kapitaal: Uitdagingen en mogelijkheden

De Natural Capital Coalition definieert natuurlijk kapitaal als de "voorraad hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (bijv. planten, dieren, lucht, water, bodem, mineralen) die samen een stroom van voordelen voor mensen opleveren".

Natuurlijk kapitaal: particuliere financiering nodig!

Natuurlijk kapitaal ligt aan de bron van alles wat ons omringt: planten, dieren, lucht, water, bodem, mineralen... Het is het grootste goed van de mensheid. Bij het huidige consumptieniveau en zonder de uitvinding en toepassing van baanbrekende technologieën zal een groot deel van de hulpbronnen die essentieel zijn voor ons leven vandaag de dag uiteindelijk helemaal verdwijnen.

Er bestaat meestal een cyclische relatie tussen natuurlijk kapitaal en klimaatverandering, die zowel deugdzaam als kwaadaardig kan zijn. Natuurlijk kapitaal is nodig om de intensivering van de klimaatverandering te voorkomen en de beperking ervan te versnellen. Daarom moeten onze plannen voor klimaatmitigatie zich niet alleen richten op koolstof, maar rekening houden met alle planeetgrenzen.

In de afgelopen jaren was het streven naar duurzaamheid vooral gericht op het koolstofarm maken van de economie, waardoor biodiversiteit en ecosystemen met een enorme financieringskloof werden geconfronteerd. In 2021 riep het Milieuprogramma van de Verenigde Naties op om de investeringen in op de natuur gebaseerde oplossingen tegen 2030 te verdrievoudigen om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en bodemdegradatie te halen[1].

Hoewel klimaatfinanciering wordt verdeeld tussen publieke fondsen en privékapitaal, is het nog steeds vooral de publieke sector die fondsen toewijst aan op de natuur gebaseerde oplossingen. Hoe kunnen particuliere investeerders deze broodnodige overgang ondersteunen? Door haar investeringen in zowel private als publieke financiële markten wil Candriam tot de pioniers van deze verschuiving behoren.

Lees onze whitepaper voor meer informatie

 

[1] Fonte: Programma ambientale delle Nazioni Unite, State of Finance for Nature 2021 | UNEP - UN Environment Programme  

;
Maïa Ferrand
Co-Head of External Multi-Management
Candriam wil het milieu centraal stellen in haar tweede impactfonds van private equity fondsen.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox