Update over Spanningen Midden-Oosten

Iraanse aanval op Israël vergroot risico op escalatie in Midden-Oosten.

Belangrijke punten

 • Op 13 april besloot Iran Israël aan te vallen met 300 drones en raketten na een aanval op zijn diplomatieke compound in Syrië.
 • Regionale escalatie en de olieprijs lopen gevaar. Dit staartrisico kan niet worden genegeerd. We volgen de ontwikkelingen op de voet.
 • Candriam heeft zeer beperkte blootstellingen in Israël en zijn buurlanden, die regelmatig opnieuw worden beoordeeld.

Een nieuwe drempel

Zes maanden na de Hamas-aanval van 7 oktober heeft de escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten afgelopen weekend een nieuwe grens overschreden. Twee weken na de luchtaanval op het Iraanse consulaat in Damascus, die aan Israël werd toegeschreven, nam Iran voor het eerst sinds de oprichting van de Hebreeuwse staat wraak door Israëlisch grondgebied rechtstreeks vanaf zijn grondgebied aan te vallen. Hoewel de schade beperkt lijkt te zijn gebleven en het Israëlische raketafweersysteem de meeste van de ongeveer 300 door Iran gelanceerde drones en raketten heeft onderschept, gaat de escalatie door en wordt het risico op een regionale brand aangewakkerd.

 

Olieprijs in gevaar

Voor de wereldeconomie ligt de grootste bedreiging in een stijging van de olieprijs. Hoewel de aankondigingen van productieverlagingen door de OPEC en Rusland de afgelopen weken al hebben bijgedragen aan een verkrapping van de markt, waardoor de prijs van ruwe Brent is gestegen van minder dan 80 dollar per vat begin januari naar 90 dollar per vat begin april[1], is het risico dat de prijs tot ver boven de 100 dollar per vat stijgt reëel.

Met bijna een derde van de wereldwijde olieproductie hoeft het belang van het Midden-Oosten voor het evenwicht op deze markt niet te worden benadrukt. De plaats van Iran in dit evenwicht is echter aanzienlijk veranderd: Sinds 2021 is de productie met meer dan 1,5 miljoen vaten per dag gestegen tot meer dan 4 miljoen vandaag[2]. Daarmee is Iran de op één na grootste olieproducent van het Midden-Oosten, na Saoedi-Arabië. Geografie heeft Iran ook een sleutelrol, aangezien ongeveer 20% van de wereldwijde olieproductie door de Straat van Hormuz gaat, die wordt gecontroleerd door Oman... en Iran.

 

Ons scenario van versoepeling van het monetaire beleid blijft van kracht 

Voorlopig houden we vast aan ons scenario van dalende inflatie en versoepeling van het monetaire beleid in zowel de VS als de eurozone. Als de diplomatieke kanalen er niet in slagen om de logica van escalatie te beteugelen, kan de olieprijs snel oplopen tot $120/b[3]. Als een dergelijke stijging van de olieprijzen aanhoudt, zou de inflatie in de Verenigde Staten met 0,9% stijgen en in de eurozone met 0,6%[4]. Paradoxaal genoeg zal deze extra inflatie, door bij te dragen aan het vertragen van de Amerikaanse economie, de Federal Reserve er niet van weerhouden om de rente in 2024 te verlagen. In de eurozone, waar de groei al meer dan een jaar stagneert, zou een nieuwe schok een einde maken aan het voorzichtige economische herstel van de afgelopen tijd en het risico met zich meebrengen dat de economie in een recessie belandt. Hoewel er onenigheid kan zijn onder centrale bankiers, is het waarschijnlijk dat de recessieschok de ECB ertoe zal aanzetten haar monetaire beleid te versoepelen.

 

Meer volatiliteit op komst 

Hoe dan ook, een dergelijke stijging van de olieprijzen gekoppeld aan een aanbodschok zou op zijn minst tijdelijk een einde maken aan de "risk on"-modus. Het risico van stagflatie is het schadelijkst voor risicovolle activa. Voorlopig beschouwen we dit risico, zoals de financiële markten lijken te doen, als een "staartrisico" dat we echter niet kunnen negeren.

In dit "staartrisico"-scenario kunnen aandelen en obligaties in een gediversifieerde portefeuille in eerste instantie worden benadeeld, met als enige beschermende activa olie, goud, de Amerikaanse dollar en volatiliteit (opties voor portefeuillebescherming). In een tweede fase, als de economische groei wordt beïnvloed, kunnen staatsobligaties profiteren van lagere rentes als de olieprijzen stabiliseren en vervolgens dalen (lagere vraag), terwijl aandelen gestraft blijven. De regionale allocatie zou gunstiger moeten zijn voor Amerikaanse aandelen, de Britse markt (FTSE 100, die profiteert van een grondstoffen- en defensieve component) in vergelijking met aandelen in de eurozone, Japan en opkomende markten.

Dit is niet ons centrale scenario, dat voorlopig constructief blijft, maar een stijging van de geopolitieke risico's in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in de tweede helft van het jaar zou kunnen leiden tot een stijging van de risicopremies en de volatiliteit, vergeleken met een veel gunstiger eerste helft dan verwacht.

 

Marginale en selectieve blootstelling.

De fondsen van Candriam hebben geen overheidsblootstelling aan Israël. Het land is niet opgenomen in de Emerging Sovereign Benchmark[5] gezien het hogere inkomen van Israël. 

Wat Israëlische bedrijven betreft, heeft Candriam 0,3% van zijn totale obligatieblootstelling in TEVA, 's werelds grootste producent van generieke geneesmiddelen.

Sommige softwarebedrijven hebben activiteiten in Israël, aangezien de hightechsector 48% van de Israëlische export en 18% van het Israëlische BBP vertegenwoordigt[6]. Deze blootstelling maakt slechts 0,03% uit van de totale aandelenblootstelling van Candriam.

Wat betreft de buurlanden van Israël, hebben de fondsen van Candriam geen soevereine blootstelling aan Jordanië, alleen een restblootstelling aan Hikma Pharmaceuticals die goed is voor 0,03% van de totale aandelenblootstelling van Candriam. De fondsen van Candriam hebben geen blootstelling aan Syrië, dat we classificeren als een onderdrukkend regime, en ook niet aan Libanon, omdat dit is uitgesloten door artikel 9-fondsen.

Tot slot is Egypte soeverein goed voor 0,04% van de totale obligatieblootstelling van Candriam.

 

 

 

 

 

Dit document wordt uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden verstrekt en kan de mening en interne informatie van Candriam bevatten. De meningen, analyses en standpunten in dit document worden louter ter informatie verstrekt en houden geen aanbod in om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch een beleggingsaanbeveling, noch de bevestiging van enigerlei transactie.

Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 36, lid 1 van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/565 van de Commissie. Candriam benadrukt dat deze informatie niet is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en dat deze informatie niet onderworpen is aan beperkingen die het uitvoeren van transacties voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied verbieden.

Dit document is niet bedoeld om enig product of enige dienst te promoten en/of aan te bieden en/of te verkopen. Het document is ook niet bedoeld om een verzoek in te dienen voor het leveren van diensten.

 

[1] Bron:Datastream
[2] Bron:  Datastream
[3] Bron: Schatting van Candriam
[4] Bron:  Schatting van Candriam
[5] JPMorgan EMBI wereldwijd gediversifieerd totaalrendementµ
[6] Bron: Israëlische Autoriteit voor Innovatie, Jaarverslag 2023 

 • Nicolas Forest
  Nicolas Forest
  Chief Investment Officer
 • Nadège Dufossé, CFA
  Nadège Dufossé, CFA
  Global Head of Multi-Asset, Member of the Executive Committee
 • Emile Gagna
  Emile Gagna
  Economist

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox