COP28: Realistisch optimistisch?

COP28 eindigde met een slotverklaring die als historisch kan worden beschouwd, waarin voor het eerst de noodzaak werd genoemd om af te stappen van fossiele brandstoffen. Deze baanbrekende overeenkomst moet echter worden gezien als het begin van een ambitieuzere reis, die afhankelijk zal blijven van het vermogen van regeringen om hun toezeggingen en actie op te voeren.

Waarschijnlijk de beste deal die kon worden bereikt, gezien de omstandigheden

Hoewel de eerste ontwerpversie van de overeenkomst voor velen als een teleurstelling overkwam, verwelkomen we de uiteindelijke tekst, die waarschijnlijk het beste compromis was waarop we gezien de omstandigheden konden hopen. De slotverklaring gaat eindelijk in op de fossiele olifant in de klimaatkamer door te wijzen op de noodzaak om "op een rechtvaardige, ordelijke en billijke manier af te stappen van fossiele brandstoffen". Dit lijkt misschien vanzelfsprekend voor geïnformeerde klimaatwaarnemers, maar het is een resultaat waarop niet gehoopt leek te kunnen worden, slechts 24 uur voor de publicatie van de slotverklaring. En het is de eerste keer sinds de Overeenkomst van Parijs dat de noodzaak om onze afhankelijkheid van alle fossiele brandstoffen te verminderen als mondiale doelstelling wordt genoemd. Uiteindelijk is deze tekst ongetwijfeld het beste compromis dat bereikt had kunnen worden, en een hoopvol succes voor de multilaterale diplomatie. We moeten het glas als halfvol zien!

 

Van woorden naar (daadkrachtige) actie, eindelijk?

Toch blijven de woorden die in de overeenkomst worden gebruikt vaag, met weinig bruikbare doelstellingen - wat kan worden omschreven als een diplomatiek compromis. De duivel zal zitten in de details van hun concrete implicaties in termen van verbintenissen en acties. 2024, een verkiezingsjaar voor meer dan de helft van de wereldbevolking, zal bepalend zijn voor de vraag of klimaatactie hoog op de politieke agenda blijft staan.

De consensus van alle partijen over het verdrievoudigen van de capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 is een sterk signaal, dat geruststellend is voor de bedrijven en investeerders in de sector na een turbulent 2023. De boodschap is duidelijk: de hernieuwbare-energierevolutie is aan de gang en zal blijven versnellen, ondanks de tegenwind van de macro-economische context en de industriële uitdagingen. Sommige landen waren terughoudender wat betreft energie-efficiëntiedoelstellingen, wat een teleurstelling is gezien de rol die energie-efficiëntie moet spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Houd in gedachten dat energie-efficiëntie waarschijnlijk de beste en goedkoopste manier is om het energietrilemma op te lossen: op een betaalbare manier toegang tot energie garanderen en tegelijk de klimaatdoelstellingen halen en energiezekerheid garanderen.

Tot slot kunnen de eerste financiële toezeggingen aan het "verlies- en schadefonds" als een belangrijke stap voorwaarts worden beschouwd, ook al blijven de toegezegde bedragen (bijna 800 miljoen dollar) ver verwijderd van de naar schatting 200 miljard dollar die jaarlijks nodig is voor klimaataanpassing. Klimaatadaptatie is waarschijnlijk een van de meest urgente onderwerpen, vooral in de meest kwetsbare landen, om een rechtvaardige en ordelijke overgang te garanderen. Ook hier moet nog veel, zo niet alles, gebeuren. 

 

Uitstoot van methaan: Pak me als je kunt!

Een onderwerp waarin waarnemers zinvolle vooruitgang prezen, is het terugdringen van de methaanuitstoot. Ondanks toezeggingen die op papier ambitieus lijken, ontbreekt het helaas aan duidelijke doelstellingen en doortastende maatregelen voor alle bronnen van methaanuitstoot. Ja, de meeste energiebedrijven hebben zich ertoe verbonden om het routinematig affakkelen tegen 2030 te beëindigen, maar deze ambitie is alleen gericht op upstreamactiviteiten en heeft geen betrekking op vluchtige emissies. Bovendien is de informatieverschaffing over methaanemissies nog steeds zeer ontoereikend om de voortgang te controleren. Het gebrek aan echte vooruitgang op dit gebied is des te teleurstellender omdat alle oplossingen om de methaanuitstoot te verminderen al bestaan en de meeste economisch haalbaar zijn!

 

Alle ogen gericht op Bakoe... en een cruciaal jaar voor klimaatactie!

COP28 zal worden herinnerd als de COP28 waar de fossiele olifant in de klimaatkamer (eindelijk) werd aangepakt. Maar het moet worden gezien als het begin van een nieuwe ambitieuzere klimaatblauwdruk, niet het einde van de weg - en al een existentiële test in 2024, met verkiezingen in de VS en in Europa die de toon van de discussie in Bakoe volgend jaar fundamenteel kunnen veranderen.

 

 

 

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

;
Alix Chosson
Lead ESG Analyst – Environmental Research & Investments
De revolutie van hernieuwbare energie is begonnen

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox