Is er een verband tussen klimaatverandering en het rendement van obligaties?

In dit onderzoek van de Kedge/Candriam Finance Reconsidered leerstoel wordt een nieuwe aanpak gehanteerd om ESG-factoren objectief te definiëren. Zo kan het effect van klimaatverandering op obligatiekoersen grondiger worden onderzocht.

In het kader van het onderzoek van Candriam en Kedge Business School naar duurzame financiën heeft Kedge zijn nieuwe studie over klimaatgevoeligheid van euro bedrijfsobligaties gepubliceerd: 'Geen nieuws is goed nieuws'.  Is er een verband tussen klimaatverandering en het rendement van obligaties?

ESG-scores zijn extra-financieel en vaak afkomstig van externe bronnen. Er bestaat geen eenduidigheid over de definitie ervan. Bijgevolg geraken academische studies het niet eens over ESG en effectenkoersen.

De obligatiemarkten zijn erg complex. Zo zijn er meerdere emissies van één en dezelfde bedrijfsobligatie, zijn er verschillende coupons en looptijden, enz. Hierdoor wordt de zaak voor obligaties nog complexer.

Kedge maakte een einde aan de controverse over een eenduidige definitie van ESG door gebruik te maken van klimaatnieuws. Zo neemt de berichtgeving rond klimaat toe wanneer er events plaatsvinden zoals klimaatconferenties. Men gaat ervan uit dat deze berichtgeving toenemende regelgevende en transitierisico's vertegenwoordigen. Uit het werk van Kedge blijkt dat een verhoogd klimaatrisico het rendement op obligaties doet dalen.

Geen (klimaat)nieuws is dus goed nieuws!

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox