Mainstream ESG Beleggen: Door de bomen het bos niet meer zien

S&P heeft Tesla onlangs uit zijn ESG-index verwijderd, vanwege bezorgdheid over het ontbreken van een koolstofarme strategie en bedrijfsvoering en betrokkenheid bij controversiële incidenten. Ook specifieke kwesties rond rassendiscriminatie en slechte arbeidsomstandigheden in een Tesla-fabriek werden aangehaald. De schrapping maakte deel uit van de reguliere jaarlijkse herbalancering, waarbij ook olie- en gasgigant Exxon Mobile in de 10 grootste posities bleef staan.

Hoewel wij deze grotendeels aan maatschappij en governance gekoppelde kwesties in verband met de kwaliteit van de activiteiten van Tesla niet verwerpen, en wij zeker van mening zijn dat er bij Tesla ruimte is voor verbetering rond het beheer van menselijk kapitaal en governance, benadrukt de verwijdering uit de index de uitdagingen waarmee mainstream ESG momenteel wordt geconfronteerd. ESG en duurzaam beleggen moeten gericht zijn op het identificeren van emittenten die duurzame economische groei helpen bevorderen en een duurzamer milieu en samenleving tot stand helpen brengen. Om deze emittenten te identificeren, moeten wij ons niet alleen richten op de wijze waarop de ondernemingen zelf functioneren in termen van de kwaliteit van hun ESG-praktijken, maar ook op wat  de emittenten zelf bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dit is vaak het ontbrekende stukje in de mainstream ESG-analyse, waardoor beleggers door de bomen het bos niet meer zien. Het is precies deze benadering die zich leent voor het schrappen van Tesla en het opnemen van Exxon in een ESG-index. Dit is ook de aanpak waar Elon Musk kritiek op heeft in zijn harde uitspraken over ESG. Zoals vermeld in het 2021 Impact rapport van Tesla: "De huidige rapportering op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG) meet niet de omvang van de positieve impact op de wereld ... We moeten een systeem creëren dat de werkelijke positieve impact op onze planeet meet en nauwkeurig onderzoekt." (bron: Tesla 2021 Effect Rapport)

De ESG-filosofie van Candriam is gericht op daadwerkelijke positieve impact, dankzij de vier pijlers: analyse van controversiële activiteiten, normatieve analyse, stakeholderanalyse, en de meestal vergeten analyse van bedrijfsactiviteiten. De analyse van bedrijfsactiviteiten is eenvoudigweg het proces dat de bijdrage bepaald van de producten en diensten van een emittent aan belangrijke duurzaamheidsuitdagingen zoals de klimaatverandering. In het geval van Tesla komt precies dit onvoldoende aan bod in het proces van S&P dat grotendeels gericht is op controverses en het hoe, of wat Candriam omschrijft als stakeholderanalyse. Door de analyse van de bedrijfsactiviteiten te integreren, kunnen wij het grotere geheel of het bos door de bomen zien.

Laten we eens kijken naar Tesla en Exxon. Tesla, een pionier in de autosector en toonaangevend leverancier van EV's, accu's en zonne-energietechnologieën, heeft een enorme bijdrage geleverd aan de toekomstige duurzaamheid van onze wereldwijde samenleving en speelt een belangrijke rol in de transitie van de wereld naar een meer koolstofarme economie. Dit komt omdat de bedrijfsactiviteiten van Tesla in belangrijke mate bijdragen tot klimaatgerelateerde oplossingen. Ondanks de manier waarop het bedrijf zijn activiteiten uitvoert, of zijn zwakkere stakeholder praktijken. Dit alles gezegd zijnde, moedigen wij verbeteringen in het beheer en het bestuur van menselijk kapitaal aan en volgen wij actief alle ernstige controverses. Laten we dat nu eens vergelijken met Exxon. Exxon mag dan vooruitgang boeken in de manier waarop het zijn stakeholders behandelt, of in de kwaliteit van zijn activiteiten, in termen van zijn impact op het grote geheel en zijn bijdrage aan een meer duurzame samenleving blijft het ver achter bij Tesla.

Naarmate ESG steeds meer een hot topic wordt, moeten we het recht doen en het onderliggende doel niet uit het oog verliezen: beleggen in duurzame emittenten, die een duurzaam financieel rendement nastreven en die tegelijk oplossingen aandragen voor een meer duurzame wereldwijde samenleving.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox