Op de groene klinkerweg naar netto nul: Onze klimaatstrategie

Ons klimaat verandert steeds sneller en brengt onze wereld elk jaar een stap dichter bij rampzalige sociale en economische gevolgen. We bereiken het omslagpunt op elke planetaire grens. Dat betekent dat we in het huidige tempo in dit decennium een point of no return bereiken, waardoor de toekomst van zowel onze planeet als de mensheid wordt bereigd.

Klimaatstrategie

Candriam: vijftien jaar engagement in de strijd tegen klimaatverandering

Het laatste IPCC Assessment Report[1] gaf een duidelijke code rood voor de mensheid. Om de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot +1,5 °C zijn drastische en systematische veranderingen in onze economieën nodig, en elk jaar telt.

Al meer dan vijftien jaar integreert Candriam de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering in haar ESG-analyse. In 2018 hebben we besloten om bedrijven met meer dan 10% blootstelling aan steenkool uit te sluiten van onze beleggingen in de hele onderneming. In 2020 hebben we klimaatdoelstellingen vastgesteld voor onze duurzame beleggingsstrategieën[2] met als doel de koolstofvoetafdruk met 30% te verminderen ten opzichte van hun benchmarks. Onze klimaataanpak werd geprezen door het Principle for Responsible Investment (UN PRI) van de Verenigde Naties, die ons in 2020 tot "sectorleider" op het gebied van klimaatrapportage benoemde [3].

 

2021: een andere versnelling met een vaste verbintenis tot netto nul

2021 was een baanbrekend jaar voor onze klimaatstrategie, toen wij ons ertoe verbonden om tegen 2050 netto nul te worden, met ambitieuze doelstellingen voor 2030, waarmee wij onze bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering naar een hoger niveau tillen. Wij hebben ons aangesloten bij het Net Zero Asset Manager Initiative (NZAMI)[4], waar in totaal 301 vermogensbeheerders zich ertoe hebben verbonden de doelstelling van netto nul broeikasgasemissies tegen 2050 of eerder te ondersteunen.

 

;
Alix Chosson
onze belangrijkste klimaatanaliste, legt in deze video uit waarom en hoe we deze toezeggingen doen
We zullen blijven strijden voor het klimaat, omdat het onze verantwoordelijkheid is als wereldwijde belegger en omdat we geloven dat het de beste manier is om de beleggingen van onze klanten op de lange termijn te beschermen

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox