Vooruitgang in gezondheidszorg en oncologie: Een roze oktober-perspectief

Borstkanker blijft een actueel probleem

Goed nieuws! De vijfjaarsoverleving voor vrouwen bij wie in de Verenigde Staten borstkanker is vastgesteld, is nu 90%[1]. Helaas zijn de vooruitzichten zorgwekkend als we kijken naar andere statistieken: Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven een invasieve vorm van borstkanker. In 2020 werden wereldwijd twee miljoen nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen en na longkanker de dodelijkste. De urgentie van behandelingen beter begrijpen: in 2020 685.000 vrouwen hun leven verliezen aan borstkanker.

 

Innovatie stimuleert toekomstige groei

Als kanker blijft toeslaan, zijn de overlevingskansen de afgelopen dertig jaar aanzienlijk verbeterd dankzij voortdurende innovatie in zowel diagnostiek als behandelingen.

Ondanks de moeilijkere prestaties van de gezondheidszorgsector dit jaar (cf. infra), erkennen we toch de voortdurende innovatie in de gezondheidszorgsector. Eind 2022 waren er meer dan 6.000 geneesmiddelen in ontwikkeling[2]. Ongeveer 40%[3] van deze geneesmiddelen in ontwikkeling waren in proeven voor de behandeling van kanker, zoals kankervaccins. Andere zijn al op de markt, zoals radiofarmaceutica, CAR-T therapieën, of in vergevorderde ontwikkeling zoals gepersonaliseerde therapieën."

 

Antilichaam-drugconjugaten (ADC's) voor eierstokkanker

ADC's combineren antilichamen met chemotherapie voor precieze doelgerichtheid. Talrijke therapeutische successen getuigen van deze belangrijke innovatie, zoals Enhertu voor borstkanker. En vandaag de dag zijn veel farmaceutische bedrijven actief in R&D om dergelijke combinaties te ontwikkelen. Elahere is een bijzonder belangrijk voorbeeld. Deze ADC laat een significante tumorreductie zien bij eierstokkanker. De versnelde goedkeuring door de FDA in november 2022 onderstreept het potentieel van deze behandeling, die nu al als revolutionair wordt beschouwd.

Bron: Elahere, Immunogeen

De eerste klinische gegevens van Elahere tonen de mate van verkleining van de tumorgrootte bij patiënten met eierstokaandoeningen: Elke staaf vertegenwoordigt de respons van een patiënt op de behandeling, waarbij dalende balken duiden op een afname van de tumor en stijgende balken op tumorgroei.

 

Radiofarmaceutica in de strijd tegen prostaatkanker.

Oncologische behandelingen maken vooruitgang door zich te richten op het nauwkeurig richten van tumoren. Een recente vooruitgang op dit gebied is de binding van antilichamen (therapeutische producten gericht op kankercellen) aan radio-isotopen. In tegenstelling tot conventionele uitwendige radiotherapie worden deze producten intraveneus toegediend, waardoor tumorcellen nauwkeurig kunnen worden aangepakt terwijl het omliggende gezonde weefsel gespaard blijft. Pluvicto, een product dat gericht is tegen een antigeen dat aanwezig is in prostaatkankercellen, heeft in 2022 wettelijke goedkeuring gekregen. Dit is een belangrijke mijlpaal op het gebied van biofarmaceutica. En het is nu al een commercieel succes.

Bron: Bloomberg, Novartis

 

Gepersonaliseerde therapieën voor de behandeling van longkanker.

Longkanker wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende genetische veranderingen en mutaties. In plaats van één enkele benadering te gebruiken, biedt het gebruik van specifieke genetische veranderingen de mogelijkheid van een meer gepersonaliseerde en effectieve behandeling.

Hoewel de ALK-genverandering al in 2007 werd geïdentificeerd bij longkanker, is het interessant om op te merken dat de helft van alle "ALK-positieve" longkankergevallen wordt vastgesteld bij mensen onder de 50[4]. Tijdens de AACR-NCI-EORTC Oncology Conference in oktober 2023 presenteerde Nuvalent veelbelovende voorlopige gegevens van zijn onderzoeken bij longkankerpatiënten, wat wijst op een potentiële doorbraak op dit gebied.

Deze en andere innovaties zullen de toekomstige groei in de oncologie blijven stimuleren. Het therapeutische gebied oncologie blijft het grootste in de hele gezondheidszorgsector. Daarnaast wordt verwacht dat andere marktsegmenten, zoals kankerdiagnostiek en kankerprofilering, de komende jaren ook een dubbelcijferige groei zullen laten zien[5].

 

 

De kostenuitdaging voor innovaties

Dit alles mag ons niet blind maken voor het feit dat hoogwaardige technologieën bijdragen aan de snel stijgende kosten van sommige innovatieve behandelingen. Dit kan leiden tot beperkte toegankelijkheid voor de meeste patiënten. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stijgen ook door de technologische vooruitgang, wat de prijzen verder beïnvloedt. Prijsregulering omvat onderhandelingen tussen gezondheidsautoriteiten en farmaceutische fabrikanten, en concurrentie tussen ontwikkelingslaboratoria helpt om de kosten na verloop van tijd te verlagen, waardoor essentiële behandelingen betaalbaarder worden.

 

 

Een trage aandelenmarkt in 2023...

Ondanks sterke fundamentals is de wereldwijde gezondheidszorgsector er tot nu toe dit jaar niet in geslaagd om gelijke tred te houden met de bredere wereldwijde aandelenmarkt.

De wereldwijde gezondheidszorgsector (MSCI World Health Care NR USD) heeft bijna 13% minder goed gepresteerd dan wereldwijde aandelen (MSCI World NR USD)[6]. Die underperformance is voornamelijk te wijten aan de verschuiving in de marktomgeving die we hebben ervaren. Beleggers hebben zich gericht op cyclische en rentegevoelige sectoren, zoals consumentendiscriminatie en informatietechnologie, terwijl defensieve sectoren, zoals niet-duurzame consumentengoederen en gezondheidszorg, uit de gratie raakten.

Bovendien was de prestatiedispersie binnen de gezondheidszorgsector groot. Aan de ene kant presteerden de grote farmaceutische bedrijven beter, maar vooral dankzij de grote belangstelling voor obesitas- en diabetesgerelateerde aandelen. Aan de andere kant bleven kleine biotechnologiebedrijven achter bij de bredere gezondheidszorgsector. Naast deze elementen zijn er geen echte fundamentele factoren die de underperformance van de sector hebben veroorzaakt.

 

 

...maar veerkrachtige vooruitzichten voor gezondheidszorg en oncologie

Naar onze mening blijven de middellange- en langetermijnvooruitzichten voor de gezondheidszorg, en meer specifiek voor oncologie, solide. De waarderingen zijn naar onze mening zeer redelijk en bieden kansen. Positieve klinische gegevens zullen de groei blijven ondersteunen, vooral gezien de aantrekkelijke waarderingen. De vooruitzichten voor de korte tot middellange termijn hangen echter sterk af van de macro-economische situatie die geleidelijk constructiever wordt voor defensieve groeisectoren, zoals de gezondheidszorg. De economische groei vertoont een neerwaartse trend - maar waarschijnlijk zonder in een recessie te belanden -  terwijl de inflatie afneemt en de grote centrale banken bijna klaar zijn met het verhogen van de rentetarieven. Dat creëert een gunstige situatie voor de sector, waarvan ook oncologie zal profiteren van renteverhogingen tot renteverlagingen.

Op lange termijn zal de sector gedreven blijven worden door innovatie en een vergrijzende bevolking. Helaas is kanker vooral een ouderdomsziekte en is het risico om in de loop van ons leven de diagnose kanker te krijgen bijna 40%[7]. De medische behoefte aan kankerbehandeling blijft extreem hoog.

Bron: Nationaal Centrum voor Gezondheidsstatistieken (NCHS), Centers for Disease Control and Prevention, 2022 / © Copyright American Cancer Society, 2018

Gelukkig gaat het ook de goede kant op. De overlevingspercentages zijn de afgelopen jaren gestegen en geven hoop dat kanker in de toekomst een geneesbare ziekte zal worden.

 

 

Dit is een marketingcommunicatie. Dit document dient uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of verkopen, noch een beleggingsaanbeveling of bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

De belegger draagt het risico op verlies van het kapitaal.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in deze mededeling is beschikbaar op de Candriam webpagina https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/. 

 

[1] Bron: Stichting Borstkankeronderzoek
[2] Bron: Charles River Laboratories: presentatie bij J.P. Morgan Gezondheidszorg Conferentie
[3] Bron: McKinsey Oncologie Marktverkenning.
[4] Bron: Nuvalent, Stichting Longkankeronderzoek
[5] Bron: Institut IQVIA, Vooruitzichten wereldwijd gebruik van geneesmiddelen tot 2027
[6] Bron: Bloomberg. Gegevens per 17/10/2023. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.
[7] Bron: Nationaal Instituut voor Gezondheid (NIH)

 

 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox