Converteerbare obligaties: waarom nu interesse tonen?

Wat maakt converteerbare obligaties aantrekkelijk?

Het belangrijkste voordeel van converteerbare obligaties is dat ze zowel blootstelling aan aandelenmarkten als een zekere mate van neerwaartse bescherming bieden.

Een converteerbare obligatie bestaat uit een obligatiecomponent en een optionele component waarvan de vooraf bepaalde kenmerken de houder in staat stellen om naar aandelen te converteren tegen een vooraf bepaalde prijs. Hoe dichter de aandelenkoers bij deze vastgestelde koers komt, hoe meer de koers van de converteerbare obligatie meebeweegt met de aandelenkoers. Aan de andere kant, als de aandelenkoers daalt, komt de koers van de converteerbare obligatie los van de aandelenkoers en neigt naar zijn conversiewaarde.

Op dit moment zou, ceteris paribus, een stijging van 20% van de aandelenkoersen van de converteerbare marktindex, de Refinitiv Global Focus Hedged[1], een stijging van 10,1%[2] van de koers van converteerbare obligaties betekenen, terwijl een daling van dezelfde grootteorde slechts een neerwaartse beweging van 6,2% zou veroorzaken. Deze intrinsieke asymmetrie, gekoppeld aan de convexiteit van converteerbare obligaties, is een kwaliteit waar beleggers vooral naar op zoek zijn in een onzekere omgeving.

 

Waarom is het huidige klimaat gunstig voor converteerbare obligaties?

Er waren een wereldwijde pandemie en een oorlog in Europa nodig om de inflatie te laten terugkeren en een einde te maken aan bijna twee decennia van soepel monetair beleid. Dit klimaat van hoge rentetarieven zal aanhouden, vooral onder invloed van meer structurele trends zoals de strijd tegen klimaatverandering en bedrijfsverplaatsingen.

Deze nieuwe omgeving betekent om verschillende redenen een paradigmaverschuiving voor de converteerbare markt:

 • Tijdens de periode van lage rentetarieven wendden bedrijven zich tot de obligatiemarkt voor hun financieringsbehoeften. Maar in het huidige klimaat zijn veel van hen op zoek naar alternatieven om hun financieringskosten te verlagen. Dit wordt mogelijk gemaakt door converteerbare obligaties, die een gemiddelde coupon bieden die 2,3% lager is dan die van conventionele obligaties - een voordeel dat de primaire markt zou moeten stimuleren en het universum zou moeten vernieuwen.

  Het jaar 2023 getuigt al van deze verandering, aangezien de structuur van nieuwe emittenten aanzienlijk is geëvolueerd, met een sterke diversificatie in termen van zowel sector als kredietkwaliteit. Zo was bijna een derde van de emissies in 2023 afkomstig van investment grade emittenten, vergeleken met slechts 6% in 2021.

  Voor de belegger verbreedt deze diversificatie het scala aan beleggingskeuzes.

 • Het hoge renteklimaat was ook een kans om terug te keren naar een converteerbaar obligatie-universum met een positieve yield-to-maturity. Dus, afgezien van een kredietcrisis, kan het aanhouden van converteerbare obligaties tot de vervaldatum een positief rendement opleveren, zelfs in het geval van een ongunstig scenario op de aandelen- en obligatiemarkten.

 • De laatste factor om rekening mee te houden is dat de waardering is teruggekeerd naar bijzonder aantrekkelijke niveaus, vooral in Europa waar de volatiliteit een historisch dieptepunt heeft bereikt. In de praktijk betekent dit voor converteerbare obligaties met een obligatieprofiel (een lage aandelengevoeligheid) een hoger rendement dan conventionele obligaties voor een identieke emittent en looptijd.

 

Hoe kunnen beleggers converteerbare obligaties in hun portefeuille opnemen?

Converteerbare obligaties bieden een alternatief voor de aandelenmarkten en bieden een aandelenblootstelling terwijl ze profiteren van specifieke gunstige factoren: positief rendement tot einde looptijd, waardering, prestatieasymmetrie en een dynamische primaire markt.

 

Candriam's historische expertise in het beheer van converteerbare obligaties is gebaseerd op diepgaand bottom-up onderzoek dat ESG-criteria integreert op twee essentiële onderdelen van de converteerbare obligatie: de kredietcomponent en de eigenvermogenscomponent.

 

Op basis van de expertise van onze 22 aandelenanalisten, 15 kredietanalisten en 17 ESG-analisten probeert het beleggingsteam de meest aantrekkelijke converteerbare obligatieprofielen te selecteren en een zeer convexe portefeuille aan te bieden, die bijzonder aantrekkelijk is in de huidige omgeving.

 

De belangrijkste risico's van beleggen in converteerbare obligaties zijn :

 • Risico op kapitaalverlies
 • Aandelenrisico
 • Renterisico
 • Kredietrisico
 • Risico opkomende landen
 • ESG-beleggingsrisico

Deze lijst is niet uitputtend en meer details over de risico's die gepaard gaan met beleggen in deze strategie zijn beschikbaar in de regelgevende documenten.

 

 

Disclaimer:

Dit document is een publicitaire mededeling. Het wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of verkopen, een beleggingsaanbeveling of de bevestiging van enig type transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, is er a priori geen garantie tegen fouten en weglatingen. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Let op: in het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en voorspellingen van toekomstige resultaten van een financieel instrument, index, strategie of beleggingsdienst zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen worden beïnvloed door commissies, vergoedingen en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger verblijft, is onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op winsten. Als dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is dergelijke informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan deze veranderen.

De belegger loopt een risico op kapitaalverlies.

Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in deze mededeling is beschikbaar op de website van Candriam https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/

 

[1]  Hoofdindex voor converteerbare obligaties
[2]  Gegevens per 07 februari 2024. Bron: Bloomberg, Candriam.

 

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox