Onze 2023 Emerging Markets Debt Market Outlook

Het macroklimaat in 2023 zal waarschijnlijk uitdagend blijven voor schuldpapier van opkomende markten, vooral in de eerste helft van het jaar. Toch zal de tegenwind waarmee deze activaklasse wordt geconfronteerd - inflatie, monetaire verkrapping, nul-Covid beleid in China en zachte groei - waarschijnlijk stabiliseren en afnemen naarmate het jaar vordert. Een afname van de wereldwijde macrorisico's zal uiteindelijk een gunstig klimaat scheppen voor de prestaties van vastrentende activa, waaronder schuldpapier van opkomende markten.

 

Tegenwind is goed geprijsd

Nu de tegenwind voor EMD goed is ingeschat, zouden de opkomende markten goed moeten presteren als en wanneer de Fed zich uiteindelijk richt op ondersteuning van de Amerikaanse economie door een vertraging. Wij denken echter dat dit eerder in de tweede dan in de eerste helft van 2023, of zelfs in 2024 kan gebeuren.

De aandacht verschuift nu naar de vertraging van de mondiale en vooral de Amerikaanse groei, vooral in de eerste helft van 2023. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de VS nu vertraagt. Europa bevindt zich waarschijnlijk al in een recessie en China blijft een wildcard rond beleidsversoepeling en de bereidheid van de regering om door te gaan met Covid-beperkingen. Het politieke risico blijft hardnekkig.

Ook de onzekerheid over de vraag of China zal besluiten zijn nul-Covid-beleid definitief te beëindigen, vertroebelt de vooruitzichten voor volgend jaar. De verwachtingen zijn laag, maar een ommekeer in dat beleid zou in 2023 een aanzienlijk opwaarts potentieel voor groei en grondstoffen kunnen opleveren, mocht dat gebeuren.

In 2023 zal de EM-groei waarschijnlijk ook onder druk staan, maar hij zou het beter moeten doen dan die van de ontwikkelde markten. De EM-inflatie zal waarschijnlijk begin volgend jaar haar hoogtepunt bereiken en heeft dat in verschillende economieën al gedaan. Net als de ontwikkelde markten zijn de rentemarkten in de EM gevoelig voor elk teken van een oplopende inflatie, hetgeen volop gelegenheid biedt voor differentiatie tussen landen op de lokale rentemarkten. Wij handhaven onze constructieve vooruitzichten voor grondstoffen voor 2023, hoewel wij een daling verwachten ten opzichte van de ongekende hoogtepunten van 2022.

In 2023 zullen er waarschijnlijk nog steeds staatsobligaties in gebreke blijven, maar de markt berekent meer wanbetalingen dan wij voorspellen, en de meeste landen met een verhoogd kredietrisico worden al op een zeer laag niveau verhandeld.

 

Waarderingen bieden goede instapmomenten

De wereldwijde obligatiemarkten werden in 2022 zwaar getroffen en EM vormde daarop geen uitzondering, met de grootste terugval ooit. Dat was grotendeels te danken aan de verkoop van de Amerikaanse obligaties, die ook zijn grootste daling ooit kende. Daardoor blijft een activaklasse over die weliswaar risico's inhoudt, maar waarderingen biedt die wij uiterst aantrekkelijk vinden en die een aanzienlijke buffer biedt tegen stijgende rendementen. Buiten het dieptepunt van de financiële crisis van 2008 is de carry voor EM-staatsleningen op het hoogste niveau in twee decennia.

 

Aantrekkelijke verwachte rendementen

Op een termijn van één jaar verwachten wij dat EMD Hard Currency sovereign en Local Currency een rendement van ongeveer 11-15% zullen bieden, met een baseline van 13%. Onze prognose gaat uit van een stabilisatie van Amerikaanse Treasuries temidden van een Amerikaanse vertraging en enige compressie van de EM spread. Wij verwachten 5 en 10Y US Treasuries in een bandbreedte van 3-3,5%, met een centraal scenario van 3,25%. De spreads van staatsobligaties in EM zullen waarschijnlijk met 25-50bps verkrappen en wij verwachten dat EM-valuta's 3-5% zullen bijdragen.

Op een termijn van één jaar verwachten wij een bruto rendement van 10-15% voor EM-bedrijven, uitgaande van 25-50bps lagere spreads op EM-bedrijven en 5-jaars Amerikaanse Treasuries op 2,75-3,25% en een carry van 7,6% voor de beleggingscategorie.[1]

De voornaamste risico's en kansen voor elke subactivaklasse van EMD zullen worden bepaald door de ontwikkeling van US Treasuries, de Chinese economie en het niveau van wanbetalingen (voor EMD HC en door EMD desinflatie), het verloop van de US Dollar, en door het verschil in groei tussen EM en DM voor EMD LC.

 

[1] De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze investering varieert, en/of de huidige marktomstandigheden en zijn geen exacte indicator.

  • Diliana Deltcheva
    Diliana Deltcheva
    Head of Emerging Market Debt

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox