Kunnen duurzame obligaties een impact hebben?

Obligatiehouders zijn de belangrijkste financieringsbron voor nieuwe projecten en groei. Aandeelhouders mogen stemmen, maar debiteuren kunnen nieuwe projecten mogelijk maken – of ze de nek omwringen door hogere rentes te eisen voor een slechte kapitaaltoewijzing.

Uitdagende tijden, uitdagende kapitaalbehoeften

Collectieve actie is nodig om de ecologische en sociale uitdagingen waarvoor wij staan, aan te pakken. De langetermijninvesteringen moeten nu beginnen, met kapitaal dat dit decennium nodig is.

We denken hierbij aan enkele voorbeelden:

  • Wat het milieu betreft, streeft de EU ernaar om de uitstoot met minstens 55% te reduceren tegen 2030, om in 2050 uit te komen op een netto nuluitstoot. De VS hebben ook doelstellingen aangekondigd om de uitstoot te verminderen tegen 2030, een koolstofvrije elektriciteitssector tegen 2035, en koolstofneutraliteit tegen 2050.
  • Sociale uitdagingen krijgen steeds meer de aandacht van beleggers. Minder dan de helft van de wereldbevolking had in 2017, vóór Covid-19, essentiële gezondheidsdiensten. Ook in onderwijs moet er worden geïnvesteerd. Zowat 258 miljoen kinderen gingen in 2018 niet naar school, bijna een vijfde van de wereldbevolking in de schoolgaande leeftijd.

De vastrentende markten spelen een sleutelrol

De internationale kapitaalmarkten zijn onontbeerlijk voor de decarbonisering van de wereldeconomie en het terugdringen van sociale ongelijkheid. De vastrentende markten zijn de grootste activaklasse in het wereldwijde financiële landschap en bieden een gestage bron van vers kapitaal.

De categorie duurzame obligaties, die bedoeld zijn om milieu- of sociale projecten te financieren of om duurzaamheidsdoelstellingen te stimuleren, groeit snel. Na de aanzienlijke emissieactiviteit en de grote belangstelling van beleggers in 2021 is de categorie van duurzame obligaties gegroeid tot 1,9 biljoen dollar, en zou ze tegen 2025 meer dan 5 biljoen dollar kunnen bedragen.

Een recordjaar

De uitgifte van duurzame obligaties -- met inbegrip van groene, sociale, duurzaamheids- en aan duurzaamheid gekoppelde categorieën -- bereikte 886 miljard dollar in november van dit jaar, een stijging van 115% ten opzichte van het aanbod over heel 2020. Groene obligaties van bedrijven, en vooral van overheden, stegen met 95%. Sociale obligaties gingen er met 57% op vooruit, waarbij de EU en organisaties als CADES en UNEDIC in belangrijke mate bleven bijdragen tot deze categorie.

Terwijl groene obligaties nog steeds goed zijn voor het leeuwendeel van de categorie duurzame obligaties, met een aandeel van 60% van de uitstaande obligaties, boeken sociale en duurzaamheidsobligaties een indrukwekkende vooruitgang. De emittenten van de overheden in groeilanden, waaronder Chili, Peru, Benin en Maleisië, waren de koplopers wat betreft de toename van 142% in duurzaamheidsobligaties, samen met de emissies van ontwikkelingsbanken.

Aan duurzaamheid gekoppelde obligaties werden voor het eerst geïntroduceerd in 2020, goed voor een uitgifte van 7 miljard dollar. In 2021 werd voor 112 miljard dollar aan dergelijke obligaties uitgegeven, met rentevoeten die gekoppeld zijn aan specifieke Key Performance Indicators of KPI's. Een aantal emittenten van hoogrentende obligaties heeft de markt voor aan duurzaamheid gekoppelde emissies aangeboord, zoals Rexel, Teva, Verallia en Faurecia.

Gemiddeld waren groene en duurzame obligaties meer overingetekend dan conventionele obligaties, wat wijst op een grote belangstelling van beleggers. De 'greenium', of groene premie, is licht negatief; dat wil zeggen dat groene obligaties momenteel spreads bieden die 2 tot 5 basispunten lager liggen dan die van conventionele obligaties. Sinds september is het tempo opgevoerd; nu de eindejaarperiode voor de deur staat, valt de helft van de totale nieuwe schulduitgifte onder de categorie duurzame obligaties.

Wat nomenclatuur

De activaklasse van de duurzame obligaties, die zelf vrij nieuw is, bestond tot voor kort uitsluitend uit groene obligaties. De activaklasse van de duurzame obligaties omvat nu deze vier categorieën:

  • Groene obligaties – financiering van projecten met specifieke groene effecten
  • Sociale obligaties – financiering van projecten met een sociale impact
  • Duurzaamheidsobligaties – projecten met een mix van groene en sociale projecten
  • Aan duurzaamheid gekoppelde obligaties – deze obligaties financieren geen specifieke projecten, maar hun coupons zijn gekoppeld aan ESG-topics en het betaalde rentepercentage hangt af van het realiseren van vooraf vastgelegde Key Performance Indicators.

ICMA – International Capital Market Association
NACE – Statistische Classificatie van Economische Activiteiten / Sectoren in de EU

Gegevensbronnen: alle markt- en emissiegegevens van Bloomberg.

De EU is koploper

Het EU Next Generation na Covid-19 herstelplan, dat groene en digitale activiteiten ondersteunt, verwacht 30% van zijn programmamiddelen te verzamelen via de uitgifte van groene obligaties. Met een potentieel van 250 miljard euro nieuw papier tussen 2021 en 2026 zal de EU een van de grootste groene emittenten ter wereld zijn.

De EU heeft alleen al in oktober 2021 12 miljard euro uitgegeven, met groot succes. We verwachten dat in er 2022 nog eens voor 40 miljard euro aan EU-papier zal worden uitgegeven. Het in september 2021 onthulde Next-Gen Green Bond Framework sluit aan bij de wereldwijde ESG-strategie van de Commissie, is afgestemd op de ICMA Green Bond Principles en voldoet op één na aan alle voorwaarden van de EU-Taxonomie (de vermelding van door de NACE gedefinieerde sectorcodes). De opbrengst is bestemd voor onderzoek en innovatie, samen met digitale technologieën ter ondersteuning van de groene transitie, energie-efficiëntie, schone energie, aanpassing aan de klimaatverandering, water- en afvalwaterbeheer, schoon vervoer, natuurbescherming, rehabilitatie en biodiversiteit.

Meer dan 1 triljoen dollar nieuwe duurzame financiering voor 2022?

We voorspellen dat er in 2022 meer dan 1 biljoen dollar aan duurzame obligaties van alle vier types zal worden uitgegeven, met 500 miljard dollar aan groene obligaties omdat bedrijven groenere oplossingen zoeken. Landen hebben veel belang bij de financiering van hun groene transitie. Voor duurzame obligaties wordt een volume van ongeveer 250 miljard dollar verwacht. Vooral emittenten uit de groeilanden zullen dit segment blijven verkennen. Aan duurzaamheid gekoppelde obligaties zullen op grote belangstelling blijven kunnen rekenen, vooral van hoogrentende emittenten en in sectoren zoals kapitaalgoederen of niet-cyclische consumentengoederen. Wij voorspellen dat ongeveer 200 miljard dollar zal worden gebruikt voor aan duurzaamheid gekoppelde obligaties. Sociale obligaties zullen hun opmars voortzetten, maar de markt moet meer duidelijkheid krijgen over de sociale taxonomie alvorens een duwtje in de rug te krijgen.

Beleggers worden steeds meer nauwgezet

Beleggers worden steeds specifieker, gedetailleerder en veeleisender als het gaat om beweringen en beleggingen op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (Environmental, Social, and Governance - ESG). Een voordeel voor obligatiebeleggers is dat schuldpapier kan worden beperkt tot bepaalde activa of projecten. Naarmate beleggers steeds meer vraag krijgen naar duidelijkheid over ESG en impact, erkennen emittenten dat instrumenten die een definieerbare impact financieren gemakkelijker verkopen en meer transparantie bieden.

Steeds meer mogelijkheden!

De markt voor duurzame obligaties is nu al diep, gediversifieerd en biedt talrijke mogelijkheden. Wij verwachten dat ze zal blijven uitgroeien tot een aanzienlijke activaklasse. Door te beleggen in instrumenten met doelstellingen zoals de decarbonisering de economie en het ondersteunen van de andere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, hebben beleggers een bijkomend arsenaal om verantwoord te beleggen in vastrentende waarden die verder gaan dan ESG-integratie.

Regelgeving, aanbod en gedrag van beleggers zullen de trend bepalen. Naarmate de activaklasse verder groeit en steeds complexer wordt, zijn er meer opties beschikbaar en is er meer expertise en selectiviteit vereist.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox