Europese small caps : Eindelijk rebound in zicht !

Na een correctie van 25% tussen november 2021 en oktober 2023, worden Europese small caps nu verhandeld tegen lagere waarderingen dan large caps, zowel in termen van verdisconteerde kasstromen als winstmultiples, wat een historische anomalie is. Omgekeerd lijken large-cap Europese cyclische waarden zeer hoog gewaardeerd, en in sommige gevallen zelfs overgewaardeerd. Zo worden Europese small caps momenteel verhandeld tegen 12-maands toekomstige koers/winst ratio's (P/E) van 14,2x (versus 19,1x gemiddeld over de afgelopen tien jaar), terwijl de large caps die deel uitmaken van de MSCI Europe index gewaardeerd worden tegen 14,6x (versus 15,5x gemiddeld over de afgelopen tien jaar)[1].

We zien veel redenen voor deze correctie. Ten eerste hadden small caps meer te lijden onder de stijging van de langetermijnrente dan large caps, gezien het hogere aandeel van  snelgroeiende bedrijven, met een grotere kasstroomgeneratie op de middellange/lange termijn dan op de korte termijn. Bovendien heeft de uitstroom uit Europa in de afgelopen twee jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis vooral een impact gehad op minder liquide activa, d.w.z. small caps. Ten derde heeft de verlengde periode van voorraadafbouw van eind 2022 tot de herfst van 2023 gewogen op de orderportefeuilles van kleinere bedrijven, vooral in de sectoren gezondheidszorg, industrie en chemische specialiteiten. Tot slot hadden sommige kleinere bedrijven te lijden onder een moeilijke vergelijkingsbasis na de crisis, met name in de discretionaire consumentensector.

Bij Candriam zijn we ervan overtuigd dat de sterke punten van small caps (flexibiliteit, groei, innovatie, enz.), die hen in staat hebben gesteld om historisch beter te presteren, niet verdwenen zijn. Wij geloven zelfs dat hun opleving op korte termijn zou moetaliseren, dankzij verschillende potentiële katalysatoren. De eerste is waarschijnlijk de verlaging van de belangrijkste rentevoet door de ECB  , die in de komende dagen wordt verwacht, met een waarschijnlijke ontkoppeling tussen de lange rente op Europese staatsobligaties (Bund) en de lange rente op Amerikaanse staatsobligaties. Ten tweede zou de zesmaandelijkse opleving van de voorlopende indicatoren (de Euro Composite PMI) zich uiteindelijk ook moeten vertalen in een opleving van small caps, gezien hun historische correlatie (abnormale ontkoppeling in de afgelopen twee jaar). De derde katalysator is de versnelling van het winstmomentum van small-caps die we de afgelopen twee kwartalen hebben gezien, waarbij veel bedrijven de consensus versloegen, vooral in bepaalde sectoren (cyclische consumentenproducten, productie, gezondheidszorg, zelfs technologie).

Ondanks deze verwachte verbetering van het small-cap momentum, zal selectiviteit in dit segment aan de orde van de dag blijven. Onze gedisciplineerde aanpak, gebaseerd op vijf beleggingscriteria, lijkt dus relevanter dan ooit en zou zijn waarde op lange termijn kunnen blijven bewijzen, zoals in het verleden (outperformance van onze Europa Small & Mid Caps strategie elk jaar tussen 2017 en 2022 in vergelijking met de MSCI Europe Small Caps index, voor een jaar van underperformance in 2023[2]). Deze criteria zijn: 1/ managementkwaliteit, 2/ onderliggende marktgroei, 3/ concurrentievoordelen (die leiden tot prijszettingsvermogen of een groter marktaandeel), 4/ winstgevendheid (feitelijk, niet potentieel), 5/ gepast schuldniveau. Deze criteria worden nauwkeurig geanalyseerd door een team met gemiddeld 19 jaar ervaring in small-cap beleggen.

Ons beleggingsproces omvat ook niet-financiële aspecten, want we zijn ervan overtuigd dat een bedrijf met goede ESG-praktijken beter in staat is om de uitdagingen van duurzame groei en wettelijke beperkingen aan te gaan. We voeren bijvoorbeeld voortdurend een dialoog met de bedrijven waarin we investeren om meer inzicht te krijgen in hun organisatie en hun beleid voor het behouden en ontwikkelen van personeel. Je kunt hier meer te weten komen over onze twee casestudies en ons gegevensrapport over personeelsbeheer in SMIDS.

Concluderend is onze overtuiging dat de huidige waarderingen zeer aantrekkelijke instapmomenten bieden voor beleggingen in small caps, vooral als deze een gunstig winstmomentum en innovatievermogen combineren. De opleving van small caps, die al een jaar lang wordt voorspeld maar altijd wordt uitgesteld, zou nu eindelijk werkelijkheid kunnen worden!

In het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument of index of beleggingsdienst, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten, of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

 

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee, inclusief het risico van kapitaalverlies. De belangrijkste risico's van de Europa Small & Mid Caps strategie zijn : risico op kapitaalverlies, aandelenrisico, valutarisico, ESG-beleggingsrisico.

De opgesomde risico's zijn niet uitputtend en verdere details over de risico's die gepaard gaan met de strategie zijn beschikbaar in de regelgevende documenten.

Dit document is een publicitaire mededeling. Het wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of verkopen, een beleggingsaanbeveling of de bevestiging van enig type transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, is er a priori geen garantie tegen fouten en weglatingen. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Disclaimer: In het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten van een bepaald financieel instrument of een bepaalde index of beleggingsdienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Les performances brutes peuvent être influencées par des commissions, redevances et autres charges. De prestaties die worden uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land van verblijf van de belegger, ondergaan de schommelingen van het veranderingspercentage, wat een positieve of negatieve invloed kan hebben op de winsten. Si ce document fait référence à un traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer.
De belegger loopt een risico op kapitaalverlies.
Informatie over duurzaamheidsaspecten: de informatie over duurzaamheidsaspecten in deze mededeling is beschikbaar op de website van Candriam https://www.candriam.com/en/professional/sfdr/

 

 

[1] Koers-winstverhoudingen, MSCI Europe Small Caps en MSCI Europe indices, © MSCI Alle rechten voorbehouden Bron: Bloomberg, per 28/05/2024
[2] Nettokalenderrendement, aandeel I, van onze Europa Small & Mid Caps strategie in EUR vergeleken met de MSCI Europe Small Caps index. In het verleden behaalde resultaten, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en voorspellingen van toekomstige resultaten van een financieel instrument, financiële index, beleggingsstrategie of dienst zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. MSCI, Alle rechten voorbehouden

 • Geoffroy Goenen
  Geoffroy Goenen
  Head of Fundamental European Equity Management
 • Jean-Baptiste Sergeant
  Senior Client Portfolio Manager
 • Lees meer over onze betrokkenheid bij Europese small- en mid-caps

  Menselijk kapitaal in kleine en middelgrote bedrijven: Deel II

 • Gegevens van onze engagementcampagne zijn hier te vinden:

  Human Capital Management in European Small and Mid-Sized Companies

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox