Actief eigendom: Onze aanpak is groen en verandert voortdurend

Bij Candriam zijn we actieve eigenaars en debiteuren. We oefenen onze rechten uit wanneer we denken dat actie de waarde op lange termijn voor onze klanten en uiteindelijke begunstigden kan vergroten. We streven ernaar partners te zijn en emittenten te begeleiden op hun weg naar meer transparantie en betere praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.  

Bij Candriam zijn we actieve eigenaars en debiteuren. We oefenen onze rechten uit wanneer we denken dat actie de waarde op lange termijn voor onze klanten en uiteindelijke begunstigden kan vergroten. We streven ernaar partners te zijn en emittenten te begeleiden op hun weg naar meer transparantie en betere praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Af en toe kan het nodig zijn om een participatie af te stoten. Vaker blijven we geïnvesteerd en zetten we ons in voor actie, omdat we geloven in het vermogen van onze investeringen om duurzame prestaties te leveren. De goede emittenten zijn vaak degenen die openstaan voor verzoeken van beleggers, openstaan voor het leren van nieuwe praktijken en een redelijke kans op verbetering bieden. Meer informatie vind je in het Voorwoord bij het verslag van dit jaar.  

Dit betekent vasthouden aan onze principes, maar ons voortdurend aanpassen aan een steeds veranderende wereld. Zo zijn we in 2023 begonnen met het vooraf bekendmaken van een groter aantal van onze stemintenties om transparantie te bieden aan belanghebbenden en in sommige gevallen als drukkingsmiddel.

De kernprincipes van ons stembeleid zijn aandeelhoudersrechten, gelijke behandeling van aandeelhouders, verantwoordingsplicht van de raad van bestuur en transparantie en integriteit van jaarrekeningen. We hebben vastgehouden aan deze centrale principes sinds we ze hebben vastgelegd in 2003. Toch hebben we sinds elk jaar ons stembeleid aangepast.

Ons 2023 Annual Engagement and Voting Report beschrijft vier belangrijke engagementthema's - Governance, Climate, Biodiversity, en de voortdurende behoefte aan Human Rights. Met een geschiedenis van actief beleggen hebben we lang gewerkt aan consistentie tussen onze engagementinspanningen, stembesluiten, ESG-analyses en beleggingsstrategieën.

Meer lezen

 

;
Sophie Deleuze
Lead ESG Analyst, Engagement and Voting
Engagement omvat voor ons zowel investeringen als entiteiten die door hun competentie of autoriteit veranderingen kunnen initiëren of beïnvloeden

Sterk bestuur, de basis van duurzaamheid

Nauwkeurig en robuust bestuur is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitstippelen en implementeren van sterke strategie en beleid. Het mag dan wel de laatste plaats innemen in het acroniem ESG, maar wij zijn van mening dat governance op de eerste plaats moet komen voor elke belegger die potentiële financiële rendementen wil genereren en inzicht wil krijgen in de risico's van de emittenten waarvan ze effecten bezitten, of het nu gaat om bedrijven of overheden, aandelen of schulden.

Hieruit volgt dat de samenstelling van de Raad van Bestuur het onderwerp is waarover het vaakst wordt gestemd. Is het bestuur divers? Is er voldoende externe vertegenwoordiging om de leidinggevenden van het bedrijf in balans te houden? En in toenemende mate, heeft het bedrijf de benodigde expertise voor toekomstige veranderingen 'aan boord'?

Governance is niet beperkt tot bedrijven. Zowel rechtstreeks als via samenwerkingsverbanden zijn we in toenemende mate actief met soevereine emittenten.

Meedogenloos op klimaatgebied

In het meest recente jaarlijkse rapport over mondiale risico's van het World Economic Forum,[1] noemde tweederde van de respondenten extreem weer als het risico met de grootste kans op een materiële crisis op mondiale schaal dit jaar.

Een langlopend thema voor ons, maar illustratief voor de voortdurende noodzaak om tactieken voortdurend aan te passen. Van nul in 2019, was er tegen 2021 een explosie in door het management gesponsorde Say-on-Climate resoluties. Hiervoor moet je de kleine lettertjes lezen. Zijn de rapportagemetrics relevant? Zijn ze sterk genoeg? Het risico is dat als er eenmaal een zwak beleid is vastgesteld, het voor eigenaren moeilijker wordt om een sterke en relevante set verwachtingen in te voeren en te stemmen op  . In 2023 steunden we 71% van de resoluties die door directies werden voorgesteld, maar minder dan 30% van de elf klimaatresoluties die door directies werden voorgesteld.

Biodiversiteit neemt toe

Als je luistert naar de stemmen van de beleggersgemeenschap in het algemeen, zou je kunnen zeggen dat 2023 het jaar van de biodiversiteit in de financiële wereld was. We hebben alle elf van de door aandeelhouders gesteunde natuurgerelateerde aandeelhoudersvoorstellen gesteund die ter stemming aan ons werden voorgelegd. In lijn met onze biodiversiteitsaanpak slaan we de handen ineen met andere investeerders om de dialoog aan te gaan met overheden en bedrijven, zoals de Plastic Solutions Investor Alliance.

Is biodiversiteit een investeringskwestie?  

Mensenrechten: permanent op onze agenda

Candriam ging nog een stap verder met de prioriteiten op het gebied van mensenrechten door ons mensenrechtenbeleid in 2023 te formaliseren. De onderwerpen zijn breed - moeilijk te identificeren arbeidsmisbruik in toeleveringsketens, toenemende geopolitieke instabiliteit en de behoefte aan vangrails om mensenrechten te beschermen in belangrijke en potentieel gunstige nieuwe technologieën, zoals gezichtsherkenning en kunstmatige intelligentie.

Kunnen beleggers mensenrechtenrisico's in toeleveringsketens analyseren?

 

Rapportering sinds 2009

Alleen betrokkenheid of ook stemmen?

Transparantie en duurzaamheid verbeteren. Stakeholders - niet alleen aandeelhouders, maar ook werknemers, gemeenschappen, klanten, regelgevers en anderen - zijn zich meer bewust, meer betrokken en eisen meer informatie en actie. Er hangt verandering in de lucht.

Dat betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan emittenten, beleggingsbeheerders en anderen. Er is een exponentiële toename van samenwerkingsinitiatieven. Deze overlappen elkaar soms, wat het werk voor zowel emittenten als beleggers vermenigvuldigt.

Als verantwoordelijke investeerders moeten we voorzichtig zijn en kiezen voor initiatieven die waarschijnlijk goed georganiseerd en efficiënt zijn - misschien een grote groep die wordt erkend door een ervaren en gerespecteerde entiteit, of misschien een kleine groep waarvan alle partijen elkaar goed kennen.

Bij Candriam handelen we naar onze overtuigingen. 

Het jaar in een oogopslag

Hoofdthema's

  • Sterk ondernemingsbestuur
  • Klimaatverandering
  • Biodiversiteit
  • Mensenrechten

314

direct betrokken bedrijven

36%

van onze AUM[2]

734

corporate emittenten die samenwerken

256

dialogen geleid of actief ondersteund door Candriam

9.365

bedrijfsemittenten betrokken bij grote initiatieven

Duurzaamheidsoverzicht

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox