Geldmarkten II: Een nieuwe generatie

Als u geïntrigeerd was door onze commentaar in juni over de terugkeer van de geldmarkten (Geldmarkten: Van liquiditeitsoplossingen tot kernbeleggingen), misschien bent u nieuwsgierig naar enkele andere veranderingen.

 

Investeer in ….. contant?

Het idee leek een paar maanden geleden absurd, vooral in Europa, gezien het nul of zelfs negatieve rendement op banktegoeden en zogenaam‘e 'kasequivalen’en'.  Maar de situatie is veranderd. Geldmarktfondsen krijgen weer wat glans. De beleggingscategorie noteert sinds augustus 2022 gemiddeld positieve maandresultaten.

 

Geldmarktfondsen zijn terug in Europa en groeien in de VS ... en niet alleen dankzij de inflatie

Natuurlijk hebben de centrale banken de herfinancieringsrente sinds 2022 geleidelijk vanaf nul verhoogd. En we denken dat deze monetaire verkrapping de komende maanden zal aanhouden. De vraag is, zoals altijd, wat het inflatieniveau is in elk deel van de wereld.

 

Om onze definitie uit te leggen

Met als doelen onmiddellijke liquiditeit, lage volatiliteit en iets meer rendement dan contant geld, beleggen geldmarktfondsen meestal in kortlopende schuldpapieren van overheden en bedrijven (zoals schatkistpapier uitgegeven door overheden, depositocertificaten uitgegeven door banken of commercial paper uitgegeven door bedrijven).

De typische rendementsdoelstelling is om de belangrijkste rentevoet(en) van centrale banken te weerspiegelen. Typische benchmarks zijn onder andere de Secured Overnight Financing Rate (SOFR) of de Euro Short-term Rate (ESTR, of €STR), die staan voor gemiddelde dag- of 24-uurs tarieven voor leningen tussen banken. Geldmarktfondsen beleggen daarom in kortlopende effecten van hoge kwaliteit. Het verwachte rendement is in lijn met deze kortetermijnrendementen.

 

Structurele veranderingen hebben de liquiditeit verbeterd en de volatiliteit van deze strategieën verminderd.

Een stukje geschiedenis van geldmarktfondsen uit de VS. Tientallen jaren geleden waren geldmarktfondsen een standaardproduct in de VS. Nadat de prime rate van de bank 20,5% bereikte, begonnen particuliere klanten geldmarktfondsen met same-day redemption en controleprivileges te gebruiken in plaats van normale direct opvraagbare bankdepositorekeningen. Amerikaanse geldmarktfondsen werden minder alomtegenwoordig naarmate de rente daalde, maar bleven een kernproduct. Het faillissement van Lehman Brothers in 2008 veranderde de hele vorm van de activaklasse in de VS. De sleutel tot het gebruik van een geldmarktfonds in plaats van contant geld is dat elk aandeel een intrinsieke waarde van $1 heeft, liquide blijft en concurrerende rentetarieven betaalt. Amerikaanse beleggers herinneren zich misschien niet meer de naam van h“t "Reserve Primary F”nd", maar ze weten nog wel dat h“t "de buck b”a–" - dat op de dag na het faillissement van Lehman, vanwege het bezit van de portefeuille in commercial paper van Lehman Bros, de  netto inventariswaarde van dat fonds daalde tot onder de verwachte $1 per eenheid.

Dit specifieke geval veranderde de verwachting van onmiddellijke liquiditeit en lage volatiliteit. Omdat beleggers in Amerikaanse geldmarktfondsen gemakkelijk bang werden, heeft de VS deze fondsen twee keer gered, waardoor een impliciete steun werd gecreëerd. Amerikaanse regelgevers werken eraan om dit te veranderen.

Vóór Lehman hielden Amerikaanse geldfondsen aanzienlijke hoeveelheden zakelijk commercial paper aan. Nu zijn ze meer belegd in Amerikaans schatkistpapier.

En Europa?  Bedankt voor het vragen. De financiële crisis van 2007 bracht het systeemrisico van geldmarktfondsen aan het licht. De bankregelgeving werd aangescherpt, en om doeltreffend te zijn moet worden voorkomen dat bepaalde bankactiviteiten worden overgeheveld naar een minder gereguleerde 'schaduwbanksector'.

De Money Markets Fund Regulator (MMFR) biedt een veiliger kader, bedoeld om een minimumniveau van liquiditeit te bieden door middel van destijds nieuwe beperkingen, met name op het gebied van beleggingsregels, waardering, kennis van verplichtingen en transparantie. De belangrijkste ontwikkelingen:

 • Specifieke toestemming is vereist voor elke UCI[1] met de beschrijving 'monetair'.
 • Strengere beleggingsregels, in het bijzonder de verplichting om reserves, of pockets, van dagelijkse en wekelijkse liquiditeit aan te houden, of zelfs limieten op specifieke holdings.

 

 • Een beoordeling van de kredietkwaliteit van beleggingen volgens een interne methodologie
 • Een 'mark-to-market' waardering, die een einde maakt aan de linearisatie van vastrentende effecten op minder dan 3 maanden;
 • Kennis van de verplichtingen, om beter te kunnen anticiperen op het gedrag van beleggers in de strategie.
 • Vaker en uitgebreider rapporteren aan zowel klanten als toezichthouders.

 

Niet alleen de structuur van de geldmarktfondsen, ook de alternatieven verschillen per continent. In maart 2023 domineerden Silicon Valley Bank en CSFB de financiële krantenkoppen.

De Europese geldmarktfondsensector is veel kleiner dan in de Verenigde Staten. De activa in Amerikaanse geldmarktfondsen stegen van $ 2,5 biljoen in 2014 naar $ 5,2 biljoen in maart.[2]

In Europa gevestigde geldmarktfondsen - waaronder sterling- en dollarfondsen - zijn volgens de European Fund and Asset Management Association (EFAMA) gestegen van € 1 biljoen aan activa in 2014 tot ongeveer € 1,5 biljoen. Ongeveer 40% hiervan luidt in euro's.

Analisten zeggen dat de enorme instroom in Amerikaanse geldmarktfondsen in maart grotendeels te wijten was aan bedrijven en beleggers die hun geld weghaalden bij banken.  Vertrouwen beleggers Europese banken meer dan Amerikaanse?

We zien nog andere factoren:

 • Europese banken berekenen stijgende rentetarieven effectiever door en moedigen klanten aan om hun geld achter slot en grendel te houden. Nieuwe deposito's met looptijden tot een jaar kunnen gemiddeld 2,5% opleveren in de eurozone, niet ver onder de 3,5% rente van de Europese Centrale Bank, of het rendement op geldmarktfondsen, dat dicht bij de ECB-rente ligt. In de Verenigde Staten worden eenjarige depositocertificaten (een veelgebruikte maatstaf voor termijnsparen) vergoed tegen 1,65%, terwijl de rentetarieven van de Federal Reserve tussen 5% en 5,25% liggen - een groter verschil.

 

imageudcwp.png

imageh4eju.png

Bron: Candriam en Bloomberg®, sommige cijfers geschat. 12-maands Euribor en 12m $ibor worden gebruikt als proxies voor geldmarktfondsen. De tarieven voor Certificate of Deposit (CD's) vertegenwoordigen het nationale gemiddelde van de productklasse van $100.00, zoals gepubliceerd door de FDIC. Een CD met een looptijd van één jaar biedt een gegarandeerd rendement, gedekt door de FDIC, en met de optie om geld op te nemen of te herbeleggen aan het einde van de looptijd.

 • Sommige beleggers blijven aarzelen om hun geld in Europese geldmarktfondsen teinvesteren, die doorgaans in bankschulden zijn belegd. Ongeveer 90% van de Europese geldmarktfondsen zijn zogenaamde 'prime' fondsen met aanzienlijke investeringen in bankschulden. Aan de andere kant belegt bijna 90% van de Amerikaanse geldmarktfondsen alleen in Amerikaans schatkistpapier, een enorme markt die beleggers als een veilige haven beschouwen. Overheden in de EU hebben niet dezelfde kredietrating, behalve misschien de Duitse overheid. De eurocrisis van 2015 is daar een voorbeeld van.

 

Een geschikte keuze als u op korte termijn liquiditeit nodig hebt of een veilige haven zoekt in marktturbulentie.

Het belangrijkste voordeel van een geldfonds is natuurlijk de veronderstelling van een zeer lage volatiliteit -- spaargeld is stabiel en varieert niet veel. Er mag geen blootstelling zijn aan aandelenmarkten of aan veranderingen in de langetermijnrente. Uw verwachte rendement hangt alleen af van de depositorente en de prognoses van de centrale banken, waardoor u op beide oren kunt slapen.

Niet genoeg? Of je nu een institutionele of individuele belegger bent, we hopen dat onze notities u helpen na te denken over alternatieven in contanten. Fijne jacht! 

 

 

 

 

Dit is een marketingcommunicatie. Dit document wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en vormt geen aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch vormt het een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enigerlei transactie. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. De bruto prestaties kunnen worden beïnvloed door commissies, honoraria en andere kosten. Prestaties uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de winsten. Indien in dit document naar een specifieke fiscale behandeling wordt verwezen, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan zij veranderen.

 

 

 

 • Pierre Boyer
  Pierre Boyer
  Head of Money Market and Short Term

[1] Instellingen voor collectieve belegging
[2] Amerikaanse overheid, Federal Reserve Board, St Louis Fed.

 

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox