We hebben een transversale kijk op uw beleggingen

Altijd dichter bij u

Onze ambitie is u te begeleiden bij het maken van de beleggingskeuzes die voor u het meest pertinent zijn. Dat betekent dat we een beroep moeten doen op de meest ervaren vakexperts, sterke convicties ontwikkelen bij de keuze van de voorgestelde beleggingsoplossingen en resultaten die geloofwaardigheid geven aan onze duurzame beleggingsvoorstellen. Het idee om elke beperking, elke uitdaging, aan te grijpen als een kans en een verantwoordelijkheid.Casestudy

De behoefte

Verzoek voor een brede blootstelling aan Europese hoogrentende bedrijfsobligaties: streven naar outperformance van de benchmark, geavanceerd risicobeheer en rekening houden met de klimaatimpact van de portefeuille.

Ons voorstel

Structurering van een aanbod voor hoogrentende bedrijfsobligaties[1] uitgedrukt in euro, met financiële en extra-financiële doelstellingen zoals de vermindering van de koolstofintensiteit van de portefeuille, de meting van de temperatuur van de portefeuille, de inachtneming van de scopes 1 en 2, en eventueel scope 3.

[1] Voornaamste risico's van de strategie: Risico van kapitaalverlies, Renterisico, Kredietrisico.

De expertise gemobiliseerd

  • Het vermogen om in te spelen op een gesofisticeerd verzoek waarin financiële en niet-financiële beperkingen zijn geïntegreerd
  • Het vermogen om de nodige expertise te mobiliseren
  • De samenhang en relevantie van de methodologie
  • De kwaliteit van de betrokken beheerteams
  • De granulariteit van de ESG-strategie

Een brede waaier van beleggingsthema's

Wij passen ons aan uw unieke behoeften aan met oplossingen die al even uniek zijn, in een aanpak die standaardisering afwijst en een grondige aanpak per geval vooropstelt.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox