Een bron die niet meer als vanzelfsprekend mag worden beschouwd

Net als voor veel andere grondstoffen op aarde, was water geen probleem, totdat het er een werd. Naarmate de wereldbevolking groeit en de klimaatverandering toeneemt, waardoor extreme waterincidenten ontstaan, van overstromingen tot droogtes, komt het fragiele evenwicht tussen vraag en aanbod van water steeds meer onder druk te staan. Met meer dan 3  miljard mensen die leven in gebieden met een "hoog" of "extreem hoog" risico op waterstress[1], en de kwaliteit van waterbronnen die achteruitgaat door vervuiling, lopen onze voedselzekerheid en gezondheid gevaar. We moeten de waterkloof aanpakken, het onevenwicht tussen een afnemende duurzame watervoorraad en een toenemende totale vraag naar water.

;
Bastien Dublanc & David Czupryna
Senior portefeuillemanagers, thematische aandelenstrategieën
Nu er een wereldwijde watercrisis dreigt, is er dringend behoefte aan om kapitaal te herbestemmen naar waterbestendig bedrijfsmodellen en oplossingen.

Bouwen aan een waterzekere wereld: waar te beginnen?

Landbouw en industrie zijn samen verantwoordelijk voor 90% van de wateronttrekkingen[2]. Om de steeds erger wordende watercrisis aan te pakken, moet de wereld overschakelen op duurzamere landbouwsystemen en het industriële watergebruik en de afvalwaterproductie verminderen. Er bestaan oplossingen, zowel systemisch als technologisch, om de waterkloof te helpen overbruggen door het waterverbruik te optimaliseren.

Voor de landbouw kunnen water-slimme landbouwpraktijken worden gecombineerd met slimme technologieën zoals precisie-irrigatietechnieken. Aan de industriële kant zijn het gebruik van gesloten waterprocessen, de intensivering van recyclingpraktijken en de behandeling van afvalwater stappen in de goede richting.

Als individuen kunnen we ook een rol spelen door onze waterconsumptiepatronen te verbeteren. Een eerste, gemakkelijk te implementeren stap kan de overstap zijn naar meer waterbewuste diëten.

Tot slot kan het behoud en herstel van biodiversiteit een cruciale rol spelen bij het vergroten van de beschikbaarheid van zoet water.

Er zijn zoveel gebieden waar we een verschil kunnen maken! 

Wil je meer weten? In onze whitepaper, verkennen we de vele facetten van onze relatie met en het beheer van water, evenals mogelijke oplossingen om de duurzaamheid ervan te verbeteren.

Hoe pakken we de dreigende watercrisis aan?

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden.

2,800 km3

Jaarlijks watertekort [3]

3,1 miljard 

Mensen die wonen in gebieden met een hoog of extreem hoog risico op waterstress [4]

72%

van het mondiale zoetwatergebruik is toe te schrijven aan Landbouw [5]

8,000

Liters water nodig om een spijkerbroek te produceren [5]

10%

van de wereldwijde wateronttrekkingen wordt gebruikt voor energieproductie en elektriciteitsopwekking [7]

Risico's beheren en investeringskansen ontdekken

In veel industrieën is water al een operationeel risico, of wordt het dat steeds meer, en als zodanig moet het worden geïntegreerd in de strategische planning en kapitaalallocatie. Bovendien is water in essentie een lokale kwestie, die verband houdt met de precieze locatie van de bedrijfsmiddelen - de nabijheid van zoetwaterbronnen, de kwaliteit van deze bronnen, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering... 

Een uitgebreide analyse van de sterktes, zwaktes, risico's en kansen van bedrijven - of emittenten - kan de factor water niet negeren.

Bastien Dublanc en Davi Czupryna, onze thematische beleggingsbeheerders, belichten hun aanpak in een interview en delen hun visie op de veelbelovende kansen die beschikbaar zijn voor beleggers die deze seculaire thematiek willen verkennen.

Investeren in water: een no-brainer voor de toekomst

Bastien Dublanc
Senior Portfolio Manager, Thematic Equity strategies
David Czupryna
Senior Portfolio Manager, Thematic Equity strategies
Fondsen

Wil je meer weten over onze fondsen?

[1] World Resources Institute (2023)
[2] Het Wereldwaterontwikkelingsrapport van de Verenigde Naties (2023)
[3] Verschil tussen duurzame watervoorziening en totale watervraag, Bron World Resources Institute, Acqueduct Database 2020
[4] World Resources Institute, 2023
[5] VN Wereld Water Ontwikkeling Rapport 2023
[6] https://www.aquatechtrade.com/news/industrial-water/cleaner-denim-groups-look-to-tackle-water-use
[7] MDPI (2022), Afvalwater als hernieuwbare energiebron.

Alle beleggingsstrategieën brengen risico's met zich mee, inclusief het risico van kapitaalverlies.

De belangrijkste risico's van deze strategie zijn:

 • Risico op verlies van kapitaal
 • Aandelenrisico
 • Wisselkoersrisico
 • ESG Beleggingsrisico

Voor meer details over de risico's die gepaard gaan met beleggen in de gepromote strategie, is een algemene beschrijving en uitleg van de verschillende risicofactoren beschikbaar in het hoofdstuk Risicofactoren van de relevante reglementaire documenten.

Laatste analyses

 • Q&A, Bastien Dublanc, David Czupryna, Water

  Investeren in water: een no-brainer voor de toekomst

  Bastien Dublanc en David Czupryna, de managers die verantwoordelijk zijn voor de waterbeleggingsstrategie van Candriam, leggen uit waarom ze in dit thema beleggen, hoe ze hun aandelen selecteren en wat Candriam onderscheidt van andere beheermaatschappijen op dit gebied.
 • Er was eens een tijd dat de mensheid PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) uitvond.
  ESG, SRI, Aandelen, Research Paper, Water

  PFAS: Misgelopen genialiteit

  Er was eens een tijd dat de mensheid PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) uitvond. Deze gefabriceerde chemicaliën, ontwikkeld in de jaren 1940, hebben zulke krachtige eigenschappen (water- en olieafstotend, bestand tegen hoge temperaturen of druk) dat ze nu overal worden gebruikt voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen, van voedselverpakkingen tot de luchtvaart.
 • Research Paper, Bastien Dublanc, David Czupryna, Aandelen, Water

  Water: Hoe pakken we de dreigende watercrisis aan?

  Water houdt niet alleen het menselijk bestaan in stand, maar het hele ecosysteem. Naarmate de wereldbevolking groeit en de klimaatverandering toeneemt, waardoor extreme waterincidenten ontstaan, van overstromingen tot droogtes, komt het fragiele evenwicht tussen vraag en aanbod van water steeds meer onder druk te staan.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox