Onze dodelijk mooie steden

Volgens de Verenigde Naties woonden in 2007 voor het eerst meer mensen in de wereld in stedelijke gebieden dan op het platteland. Deze trend zet zich razendsnel door en de wereldwijde stedelijke bevolking zal de komende 30 jaar naar verwachting met 2,5 miljard toenemen[1], wat een aanzienlijke impact heeft op de infrastructuurbehoeften.

Vervoer is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling in steden die geplaagd worden door verkeersopstoppingen, en vertegenwoordigt bijna een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot[2]. Met 1,5 miljard auto's die wereldwijd rijden[3], zorgen verkeersongevallen elk jaar voor meer dan een miljoen doden[4] naast de slachtoffers van vervuiling.

In de 21e eeuw zal de wereldbevolking waarschijnlijk blijven groeien en zullen stedelijke gebieden zich blijven ontwikkelen. Deze voortdurende groei brengt complexe uitdagingen met zich mee die we moeten aanpakken als we onze steden van de toekomst voorbereiden.

 

Voorbereiding op de steden van de toekomst : naar een schonere, veiligere en slimmere mobiliteit

Wat kunnen we doen om de negatieve externe effecten van het leven in de stad te verminderen? We zijn ervan overtuigd dat een overgang naar mobiliteitsoplossingen van de volgende generatie waarde kan genereren en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk kan verkleinen. We hebben drie gebieden geïdentificeerd waar we mogelijk kunnen profiteren van snelgroeiende mogelijkheden:

 • Schonere mobiliteit: door de ontwikkeling van openbaar vervoer of oplossingen met een lagere uitstoot van broeikasgassen, zoals elektrische auto's en fietsen;
 • Veiligere mobiliteit : door middel van autonome rijsystemen, geavanceerde hulpsystemen voor de bestuurder en technologie voor connectiviteit van auto's;
 • Slimmere mobiliteit: door autodelen of digitale software die het vermijden van uitstoot ondersteunt.
;
Johan Van Der Biest
Co-Hoofd Thematische wereldwijde aandelen
Mobiliteit in zijn huidige vorm moet opnieuw worden gedefinieerd. Een duurzamere aanpak is de enige manier om de externe effecten van onze huidige transportsystemen te verminderen.

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

2/3

van de wereldbevolking zal in 2050 in stedelijke gebieden wonen[5]

30%

van het meeste verkeer in steden komt van mensen die een parkeerplaats zoeken[6]

23%

van de wereldwijde CO2-uitstoot is te wijten aan transport[7]91%

van de wereldbevolking ademt lucht van lage kwaliteit in[8]Een gedisciplineerde beleggingsaanpak op het kruispunt van onze ESG- en thematische expertise

Onze strategie is gebaseerd op een grondige ESG-analyse in combinatie met thematische aandelenselectie. Dit dubbele fundamentele kader combineert financiële en extrafinanciële criteria en is de sleutel tot het detecteren van de potentiële winnaars van morgen, d.w.z. de bedrijven die zowel een sterk financieel als duurzaamheidsprofiel hebben. Onze portefeuille is opgebouwd op basis van onze sterkste overtuigingen, terwijl we aansluiting zoeken bij een temperatuurscenario gelijk aan of lager dan 2,5°C vandaag en 2°C in 2025[9]. Het is ook de bedoeling om een groter deel van het vermogen te beleggen in bedrijven met een hogere inzet dan de referentie-index - bedrijven met een hoge inzet worden gedefinieerd als bedrijven die het meest bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en die behoren tot een van de sectoren waarvan wordt aangenomen dat ze de grootste rol spelen bij het bereiken van die objectieven.

 

Johan Van Der Biest, Co-Head of Thematic Global Equity, legt de aanpak van het team in meer detail uit in een korte video:

De knowhow van onze teams, geruggensteund door 20 jaar thematisch beleggen, is een onderscheidende factor in ons beheer van deze innovatieve en veelbelovende strategie.

 

 

 

Alle beleggingsstrategieën brengen risico's met zich mee, inclusief het risico van kapitaalverlies.
De belangrijkste risico's van deze strategie zijn:

 • Risico op verlies van kapitaal
 • Aandelenrisico
 • Wisselkoersrisico
 • Risico opkomende landen
 • ESG Beleggingsrisico

Voor meer details over de risico's die gepaard gaan met beleggen in de gepromote strategie, is een algemene beschrijving en uitleg van de verschillende risicofactoren beschikbaar in het hoofdstuk Risicofactoren van de relevante reglementaire documenten.

 

[1] Verenigde Naties
[2] IEA, gegevens 2021
[3] https://hedgescompany.com/blog/2021/06/how-many-cars-are-there-in-the-world/
[4] Wereldgezondheidsorganisatie
[5] Verenigde Naties
[6] Sdworks Europe, "De hoge kosten van gratis parkeren" Boek door Donald Shoup
[7] IEA, gegevens 2021
[8] Wereldgezondheidsorganisatie
[9] De strategie is gericht op het bereiken van een algehele portefeuilleafstemming met een temperatuurscenario gelijk aan of lager dan 2,5 graden. Aangezien de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van klimaatgegevens van bedrijven in de loop van de tijd evolueert, streeft de strategie ernaar om tegen 1 januari 2025 afgestemd te zijn op een temperatuurscenario gelijk aan of lager dan 2 graden. Voor meer informatie over de methodologie die wordt gebruikt om de temperatuur te berekenen waarop een portefeuille is afgestemd, verwijzen we naar de Transparantiecode op de website van Candriam: https://www.candriam.com/en/private/market-insights/sri-publications/#transparency
[10] High stake-bedrijven worden door de EU-klimaatbenchmarkverordening gedefinieerd als bedrijven die behoren tot een van de sectoren waarvan wordt aangenomen dat ze de grootste rol spelen bij het behalen van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Fondsen

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Maak kennis met onze experts
 • Candriam in de pers

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox