Dezelfde taal spreken

We willen u gedurende de volledige looptijd van uw portefeuille ondersteunen. We houden rekening met uw investering in de hele waardeketen, gaande van strategisch denken tot eindrapportage. Daarbij wordt een beroep gedaan op onze economen, onze teams voor asset allocatie, onze ESG-experts, onze beheerders die gespecialiseerd zijn in specifieke beleggingscategorieën, onze actuarissen en professionals op het gebied van verzekeringen en onderlinge verzekeraars. We streven naar een optimaal beheer van uw vermogen, om uw groei in goede banen te leiden, met een specifieke focus op kostenefficiëntie.

Casestudy

De behoefte

Het recurrent boekhoudkundig rendement verbeteren zonder de solvabiliteitsratio en de volatiliteit van het eigen vermogen aan te tasten.

Ons voorstel

De looptijd van de overheidsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties van uitstekende kwaliteit te verlengen en beleggen in ESG-conforme private debt fondsen, gecompenseerd door de gedeeltelijke afbouw van het luik krediet en aandelen, die minder goed hadden gepresteerd, of die de grootste dalingsrisico's vertegenwoordigen.

De expertise gemobiliseerd

  • Rekening houden met de balans van de cliënt en de prudentiële voorschriften (solvabiliteit) bij de beleggingsbeslissingen
  • Controle en projectie van het boekhoudkundig resultaat over verschillende boekjaren
  • Een gamma oplossingen voor private assets met aantrekkelijke rendementen en een lage volatiliteit
  • Het vermogen om ESG-aspecten in elk beleggingsvoorstel te integreren

Een brede waaier beleggingsthema's

Onze holistische benadering van uw beleggingen, die een combinatie is van activa/passiva-matching, is bijzonder geschikt voor het beheer van de kernportefeuille en satellietstrategieën voor rendement en diversificatie.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox