Discipline, onze kern

Wij combineren fundamentele aandelenselectie met grondige research van bedrijven met een sterke van bedrijven met een sterke innovatiecultuur die inzetten op sterke structurele groeitendensen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze bedrijven dankzij innovatie sterk zullen kunnen groeien in beloftevolle sectoren (energietransitie, technologie, gezondheid, digitalisering, automatisering van de economie).

;
Geoffroy Goenen
Head of European Equities
Wij steunen op zeer diepgaand en gedisciplineerd onderzoek dat innovatie tot het belangrijkste beleggingscriterium maakt om onze convicties over het concurrentievoordeel van onze bedrijven kracht bij te zetten.

Selectionner.svg

Achter onze keuzes staan

We beheren een beperkt aantal strategieën waarop ons team volledig gefocust is. Elke strategie heeft volgens ons het potentieel om in te spelen op de meest veelbelovende kansen om op lange termijn rendement te behalen. Wij combineren actief fundamenteel beheer met een ESG-benadering: al onze fondsen zijn geclassificeerd als artikel 8 of artikel 9 onder de Europese SFDR-verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation) en vertrouwen op een zeer actief programma van betrokkenheid en actief aandeelhouderschap. Wij willen vooral graag samenwerken met kleine en middelgrote ondernemingen, die wij ondersteunen bij hun transformatie- en groeiprojecten.

 

ProfondeurGamme.svg

Innovatie als prestatiecriterium stimuleren

Wij hebben een specifiek onderzoeksproces naar bedrijfsinnovatie ontwikkeld om onze visie op het concurrentievoordeel van onze ondernemingen en hun groeipotentieel concreet vorm te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat innovatie bedrijven de kans geeft om groeisegmenten aan te boren en te ondersteunen, via hun segmenten met hoog potentieel (zoals energietransitie, technologie, gezondheidszorg, digitalisering, automatisering van de economie, en andere).

Cijfers zeggen meer dan duizend woorden

€7.6 mrd

AuM

100%

van de strategieën maakt gebruik van ESG-integratie

2

Belangrijke beleggingsthema's: Kwaliteit & Innovatie

+ 15 jaar

werkt het team al samen

Management aan de basis van onze convicties

Onze convicties zijn geworteld in de teamcultuur die ons denken voedt, onze analyses relevanter maakt en onze zoektocht naar de winnende bedrijven van vandaag en morgen uitdaagt, ongeacht hun activiteitensector. Ze worden verrijkt door eigen fundamenteel en ESG-onderzoek en komen tot uiting in actief beheer, gevalideerd door financiële en ESG-criteria.

Coherence.svg

Duidelijkheid en samenhang brengen

We hanteren een gedisciplineerd beleggingsproces door middel van methodische financiële analyse, waarbij wij ook rekening houden met niet-financiële criteria om de duurzaamheid van onze beleggingen tegaranderen en ons tegen risico's te beschermen. Bovendien gaan we de waarden ook analyseren vanuit het standpunt van innovatie en criteria die constant worden herzien. Dat zorgt ervoor dat onze beleggingskeuzes transparant en coherent zijn.

ProfondeurGamme.svg

Onze strategieën kiezen

Ons aanbod concentreert zich op vier Europese aandelenstrategieën die zeer specifieke keuzes bieden: een dynamische benadering, die de voorkeur geeft aan innovatieve bedrijven in Europa (EMU-versie beschikbaar); een gecombineerde strategie van kwantitatief beheer, om de volatiliteit te beheersen en het risiconiveau van de portefeuille aan te passen aan de markttrends, gekoppeld aan fundamentele analyse om het rendement te optimaliseren; en twee duurzame strategieën - één voor grote kapitalisaties (Europa of EMU-versie) en één voor small- en mid-caps - door de selectie van een beleggingsuniversum dat voldoet aan ESG-factoren.

FONDSEN

Wilt u meer weten over deze fondsen?

Belangrijkste risico’s van Europese aandelenstrategieën

 • Risico van kapitaalverlies
 • Aandelenrisico
 • Valutarisico
 • Liquiditeitsrisico
 • Concentratierisico
 • Derivatenrisico
 • Tegenpartijrisico
 • Volatiliteitsrisico

Meer weten

 • Al onze publicaties
 • Ontmoet onze experten
 • Candriam in de pers

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox