De afgelopen 30 jaar is China ongetwijfeld de koploper geweest binnen de Emerging Markets (EM). Er rijzen echter nieuwe sterren op, zoals India, en nieuwe groeimotoren zoals digitalisering en innovatie wakkeren de groei van de EM aan.

Dit creëert een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid, aangezien deze landen en trends de komende jaren tot 45% van de wereldwijde groei van het BBP zullen bijdragen[1].

;
Ontmoet het team
Het investeringsteam bestaat uit 7 professionals met 7 verschillende nationaliteiten. Met 14 tot 17 jaar ervaring, zijn de lead managers voor de strategie Vivek DHAWAN, CFA, CMT, en Galina BESEDINA, onder leiding van Paulo SALAZAR.

De nieuwe sterren in het EM-universum

India levert potentieel groei (7%+) in een vertragende wereld (2%+) terwijl de bedrijfswinsten stijgen, ondersteund door een sterke demografische trend.

Mexico profiteert grotendeels van nearshoring-gerelateerde investeringen, omdat Amerikaanse bedrijven hun processen over de grens uitbesteden. 

Brazilië   zal, na de inflatie zwaar te hebben aangepakt en de monetaire versoepeling te hebben geïntensiveerd, de binnenlandse cyclische vraag de komende jaren zien aantrekken.

Indonesië zal tegen 2027 de 6th grootste economie ter wereld zijn, ondersteund door het demografische voordeel.

Taiwan profiteert van het herstel van de halfgeleiderindustrie en speelt mee in de "picks and shovels of the Artificial Intelligence gold rush".

Korea volgt het Japanse draaiboek voor corporate governance om de winstgevendheid te verbeteren en de instroom te vergroten, met sterke rugwind door de geheugenhalfgeleiders, kunstmatige intelligentie en elektrische voertuigen.

Diepe ESG-analyse doet er meer toe in de EM-ruimte

ESG-analyse in opkomende markten is complex: Deze markten strekken zich uit over continenten en culturen en verschillen sterk in hun kenmerken (wettelijk kader, politieke systemen en bestuur, ...).

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft Candriam een rigoureus en specifiek ESG-analyseproces ontwikkeld om de complexiteit van emittenten in opkomende markten te erkennen. Met behulp van Candriam's eigen raamwerk richt ons team van meer dan 20 toegewijde ESG-analisten zich op:

 • Bedrijven uitfilteren die de regelgeving op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding overtreden.
 • Het monitoren van blootstelling met betrekking tot wapens en controversiële activiteiten, bijvoorbeeld activiteiten die worden uitgevoerd in onderdrukkende regimes.
 • Corporate Governance-praktijken met betrekking tot investeerders, menselijk kapitaal, klanten, leveranciers, maatschappij en milieu.
 • Positionering van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van mondiale duurzaamheidsuitdagingen
 •  

De impact van ESG-beleggen in aandelen uit opkomende markten
Kan de integratie van ESG-factoren in aandelenbeleggingen in opkomende markten waarde creëren?
Lees meer

Beleggers kunnen baat hebben bij het opbouwen van een portefeuille met geavanceerde ESG-kenmerken

 • Potentieel minder risico door minder volatiliteit en geopolitieke staartrisico's, omdat Chinese bedrijven gemiddeld lager scoren op ESG dan bedrijven in andere EM-landen.
 • Potentieel positieve Outperformance op de lange termijn, aangezien ons onderzoek aantoont dat het Candriam EM ESG Eligible universum een jaarlijkse performance van +2,4% biedt ten opzichte van de MSCI© EM Index[3].
 • Als gevolg hiervan is het ICBE-conforme Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China fonds eigenlijk het enige SFDR Artikel 9 fonds dat beschikbaar is voor beleggers.

Uw investering maakt betere bedrijven

Betrokkenheid is een van de krachtigste manieren om echte resultaten te creëren. Candriam gaat - namens onze klanten - de dialoog aan met emittenten om hun activiteiten en/of gedrag te beïnvloeden, door middel van zowel directe/collectieve betrokkenheid als stemgerelateerde activiteiten. Wij beschouwen actief eigenaarschap, en in het bijzonder betrokkenheid, als essentiële bijdragen aan risicovermindering, maar ook aan de bescherming en verbetering van waardecreatie op lange termijn voor onze klanten.

 

Candriam 2023 Annual Engagement & Voting Report

FUNDS

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China

Risico's & beloning

 • Door middel van actief portefeuillebeheer streeft het fonds naar vermogensgroei op de middellange tot lange termijn met consistente, risicogecorrigeerde overrendementen ten opzichte van de MSCI Emerging Markets ex China (Net Return), met een ex-ante tracking error van meer dan 4%.
 • Belangrijkste risicofactoren van het fonds:
  • Risico op verlies van kapitaal
  • Aandelenrisico
  • Wisselkoersrisico
  • Risico opkomende markten
  • ESG-beleggingsrisico

Deze lijst met risico's is niet volledig. Om het risicoprofiel van het fonds volledig te begrijpen, raadt Candriam beleggers aan om de wettelijke en reglementaire documenten (Prospectus & Key Information Document) en de beschrijving van de onderliggende risico's zorgvuldig door te nemen, alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen.

Samenvattende risico-indicator :  

       

 • De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat we niet in staat zijn om je te betalen.
 • We hebben dit product geclassificeerd als klasse 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit waardeert de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden kunnen invloed hebben op de capaciteit om je uit te betalen. De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 6 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als je in een vroeg stadium inwisselt en je kunt minder terugkrijgen.

[1] Bron: 1. IMF, Databank Wereld Economische Vooruitzichten, apr 2023 2. Wei, Xu, Xu. MSCI, Grondslagen van specifieke China-allocaties: Deel 2 - MSCI
[2] Bron: Candriam
[3] Toepassingsgebied: MSCI Emerging Markets Universe over een periode van 10 jaar , 2008-2018 Bron: De MSCI Emerging Markets Index is representatief voor grote en middelgrote kapitalisaties in 24 opkomende markten (EM-landen). Met 1.398 deelnemers dekt de index ongeveer 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. Het is niet mogelijk om in een Index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst "Impact of ESG Investing in EM" Studie door Candriam ESG Team, toegepaste ESG-criteria: Op normen gebaseerde, controversiële activiteiten en governance screenings gecombineerd met een beoordeling van belangrijke duurzaamheidstrends (klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, demografische evolutie, interconnectiviteit en gezondheid en welzijn), in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd; © 2023 MSCI Inc. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer: in het verleden behaalde resultaten van een bepaald financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst of -strategie, of simulaties van in het verleden behaalde resultaten of voorspellingen van toekomstige resultaten zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

Snel zoeken

Krijg sneller informatie met één enkele klik

Ontvang inzichten rechtstreeks in uw inbox